VR/AR-palveluhanke asennukseen ja kunnossapitoon

Asennuksen, kunnossapidon ja kenttähuollon VR/AR-palveluhanke »

Virtuaalilasien ja laajennetun todellisuuden lasien käytön arvioidaan kasvavan sadan miljardin euron markkinaksi 2020-luvun alussa. Asennuksen ja kunnossapidon sovellusten uskotaan olevan VR/AR-lasien tärkeimpien käyttöalueiden joukossa. Hanke käynnistyi keväällä 2018,  Lue lisää >>


Thing2Data-hanke

Pilvipalvelualusta tavaroiden internetille »

Thing2data-arkkitehtuurin ideana on se, että tavaroille voidaan antaa identiteetti ja tämän identiteetin perusteella ne voidaan tunnistaa ja niihin voidaan liittää uusia ominaisuuksia internetin pilvipalvelujen avulla. Tavaran itsensä ei tarvitse olla yhteydessä internetiin, vaan yhteydet pilviin voidaan hoitaa esimerkiksi älypuhelimien sovellusten avulla. Oleellista kehitystyössä on se, että pilvipalvelujen rajapinnat ovat avoimia ja dataa voidaan tarvittaessa siirtää kätevästi palvelusta toiseen. Kukin Thing2Data-palveluntarjoaja saa valmiuden perustaa omia palveluitaan ja ne ovat lähtökohtaisesti keskenään yhteensopivia. Järjestelmän palvelut ulottuvat tavaroiden hallinnoinnista asiakirjahallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja IoT-toimintoihin. Lue lisää >>

Hankkeen yhteydessä Sovelton tiloissa kesällä 2017 toteutettiin Hackathon Challenge: #TalkingPlants with Fiskars Lue lisää (in English) >>


Metropolivisio 2030 -raportti

Metropolivisio 2030: Autoista luovutaan ja läsnä voidaan olla virtuaalisesti»

Luvassa on merkittäviä säästöjä, liikkumisen vapautta ja tasa-arvoa, palveluiden kehitystä ja näistä kumpuava suuri paine rakenteiden muutoksiin sekä investointien uudelleenarviointiin. Robotisaation nopea kehitys vaikuttaa kaupunkirakenteeseen. Sovelton koordinoiman työryhmän raportin valmistelussa on ollut mukana liikenteen, kaupunkisuunnittelun ja teknologian asiantuntijoita. Työryhmä on laatinut ja taustoittanut vuoteen 2030 ja pitemmälle tulevaisuuteen ulottuvan vision. Lue lisää >>


Lisätietoja

Sovelton hankkeissa hankepäällikkönä ja koordinaattorina toimii

Pirjo Jarva Sovelto 

Pirjo Jarva, Sovelto Oyj
+358 400 604 407
pirjo.jarva@sovelto.fi

 

Hankkeiden vastuullisena johtajana toimii

Risto Linturi Muutosjohtaja

Risto Linturi, Sovelto Oyj
+358 50 511 4332
risto.linturi@sovelto.fi