Asennuksen, kunnossapidon ja kenttähuollon VR/AR-palveluhanke

Virtuaalilasien ja laajennetun todellisuuden lasien käytön arvioidaan kasvavan sadan miljardin euron markkinaksi 2020-luvun alussa. Asennuksen ja kunnossapidon sovellusten uskotaan olevan VR/AR-lasien tärkeimpien käyttöalueiden joukossa. Lue lehdistötiedote >>

 Hallituksen kärkihanke

Risto Linturi esittelee VR/AR-palveluhankkeen pähkinänkuoressa

Teollisuuden, logistiikan ja rakennetun ympäristön kunnossapito työllistää Suomessa runsaat 200 000 henkeä. Kunnossapidon tavoitteena on käyttövarmuus. Ennakoivan kunnossapidon sekä osaavan korjaustoiminnan merkitys yhteiskunnan teknistyessä kasvaa jatkuvasti. Myös rakennus- ja kuljetusalalla asennustehtävien monipuolisuus ja vaativuus kasvavat. Risto Linturi

Digitalisaatio merkitsee asennuksessa ja kunnossapidossa useita asioita: Koneet ja laitteet voivat tuottaa informaatiota toiminnastaan ja asennustavoistaan. Tilojen ja laitteiden suunnittelijat tai käyttäjät voivat tuottaa informaatiota käyttötilanteista ja -tarpeista. Valvonta ja diagnostiikka toimii kerätyn tiedon perusteella, kuten myös varsinainen huolto. Virtuaalitodellisuus (VR) ja laajennettu todellisuus (AR) ovat tuoneet digitalisaation hyväksikäyttöön täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Valvomo voi seurata ja ohjata yksinkertaisia valvonta- ja kunnossapitotehtäviä suorittavia robotteja. Asennus- tai huoltohenkilöstö voi nähdä prosessien ja laitteiden tilan tai asennus/huolto-ohjeet kentällä samanaikaisesti, kun katsovat itse laitteita. Kenttähuollossa ja asennuksessa voidaan AR-lasien ja VR-lasien avulla saada kunkin huollettavan tai asennettavan laitteen erityisasiantuntija virtuaalisesti olan taakse opastamaan aina tarvittaessa.

Esiselvitys tehty

Esiselvitys VR/AR-lasien käyttömahdollisuuksista asennuksen ja kunnossapidon tehtävissä on valmistunut. Keväällä 2018 käynnistimme tämän laajemman hankkeen, jossa esiselvityksessä tunnistettuja ratkaisuja testataan ja integroidaan toimiviksi kokonaisuuksiksi. Kokeilut suoritetaan todellisessa ympäristössä hankkeen osallistujien tarpeiden mukaisesti. Esiselvitys sisältää laitekartoituksen ja konseptitason määrityksen järjestelmästä, jolla päämiehen tai yrityksen oma asiantuntija voi neuvoa huoltomiestä tai asentajaa ongelmatilanteissa, kuten itse olisi paikan päällä. Huoltohenkilö näkee AR-laseissa asiantuntijan kädet niissä kohdissa, joihin asiantuntija haluaa kiinnittää huomiota. Asiantuntija näkee VR-laseissa huoltohenkilön näkökentän.

Palveluhanke

Laajemmassa selvityksessä on tavoitteena kokeilla esiselvityksen konsepteja osallistujien käytännön tilanteissa. Tavoitteena on myös kokeilla valittuja valvontatehtäviä sekä nelikoptereilla että pyörillä liikkuvilla “etiäisillä” osallistujien ympäristössä erityisesti VR-laseja käytettäessä. Lisäksi tavoitteena on kokeilla AR-lasien toimivuutta kunnossapidettävän rakennetun ympäristön ja teollisuuden koneiden huoltotarpeiden ja -ohjeiden viestimisessä. Kuvatut toimet vähentävät tarpeettomia huoltokäyntejä, vähentävät osaamistarvetta ja virheitä sekä lisäävät olennaisesti etähuollon ja asennustoiminnan mahdollisuuksia. Hankkeen yhteisellä rahoituksella testataan vaihtoehtoiset AR- ja VR-laitteistot sekä esiselvityksessä kuvattujen konseptimallien käytännöllisyys, tietoliikennevaatimukset ja soveltuvuus eri tyyppisiin tehtäviin. Osallistujakohtaisella lisäpanoksella kartoitetaan osallistujan selkeimmät ja hyödyllisimmät omat sovelluskohteet sekä opastetaan osallistujan henkilökunta valmiiden ratkaisujen käyttöön. Päätös hankkeen käynnistämiselle tehtiin helmikuussa 2018. Ohjelman aloitusseminaari pidettiin 27.3. ja hanke päättyy syksyllä 2018. Tilaisuuksia tulee olemaan yhteensä seitsemän. ARVR2

Lisätietoja Hankkeen vastuullinen johtaja Risto Linturi, Sovelto Oyj +358 50 511 4332 risto.linturi@sovelto.fi Hankepäällikkö Pirjo Jarva, Sovelto Oyj +358 400 604 407 pirjo.jarva@sovelto.fi

Risto Linturi
Risto Linturi

RistoLinturi4

Hankkeen vaiheet

Hankkeen alustavat käynnistysseminaarit järjestettiin syksyllä 2017. Niissä esiteltiin esiselvitys ja keskeiset AR/VR-lasien periaatteet sekä tärkeimmät AR/VR-lasit, niiden toimintaympäristöt ja kehitysympäristöt. Tämän lisäksi esiteltiin suunniteltu konsepti sekä tavoiteltavat keskeiset hyödyt ja ongelmat. Paikalla on ollut hyvin edustettuina sekä kiinteistö- ja rakennuspuolen että kaupunkien edustajia. Tapaamiset vahvistivat asian tarpeellisuuden. Ohjelman aloitusseminaari pidettiin maaliskuussa ja hanke päättyy syksyllä 2018. Tilaisuuksia tulee olemaan yhteensä seitsemän. Hanke tilaa ja testaa lupaavimmat AR/VR-lasit ja osoitinlaitteet/datahanskat sekä järjestää näiden testaamisen sekä sovittamisen konseptin mukaiseen käyttöön. Testit suoritetaan hankkeen rahoituksen sallimassa laajuudessa. Hanke järjestää osallistujille viisi workshop-tilaisuutta, joissa testeissä havaitut tulokset raportoidaan ja osallistujilla on mahdollisuus kokeilla ja todentaa testien tulokset sekä osallistua seuraavien työvaiheiden ohjaukseen. RistoLinturi arvr8

Workshop-vaiheet

  1. AR-lasit: Hololens, Meta 2, ODG R9 – käyttöominaisuuksien ja sovellusten vertailu
  2. VR-lasit: MS Mixed Reality/Alloy, Oculus Rift, HTC Vive – käyttöominaisuuksien ja sovellusten vertailu
  3. Kuvan siirto AR-laseista VR-laseihin, syvyysvaikutelma, tietoliikenne, latenssi
  4. Osoitinlaitteet ja datahanskat, asiantuntijan kädet omassa ja ohjattavan näkökentässä, tekninen toteutus, ratkaisun laatu ja valintakriteerit
  5. Hankkeen aikana markkinoille tulleiden AR/VR-lasien vertailu

Hanke järjestää päätösseminaarin, jossa raportoidaan hankkeen tulokset. Tilaisuuksia on siis yhteensä seitsemän. Hankkeen yhteisen osuuden jälkeen kullekin osallistujalle on varattu optio organisaatiokohtaiseen pilotointiin, josta sovitaan kunkin osallistujan kanssa erikseen. Optio sisältää tarvittavan opastuksen sekä laitteiston käytön ja tuen kuukauden ajan siten, että organisaatio voi kokeilla asennuksen tai huollon etäneuvontaa AR/VR-laseilla omassa ympäristössään.

Lehdistötilaisuus

Lehdistötilaisuus >> Osallistujilla oli mahdollisuus kuulla hankkeesta ja päästä kokeilemaan laitteita itsekin. 

Lehdistötiedote: Uusi virtuaaliratkaisu muuttaa oppimisen 9.5.2019

 

Linkkejä

    Risto Linturi