Avain syvempään asiakasymmärrykseen

Big Data ja analytiikka ovat digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Digitalisaatio on mahdollistanut suurten tietomäärien keräämisen kohdatessamme asiakkaan monikanavaisesti sekä tuotanto- ja toimitusprosessien tuottaessa suuria määriä tietoa niiden eri vaiheissa. Ydinkysymys on, miten nämä valtavat tietomäärät saadaan valjastettua liiketoiminnan hyötykäyttöön esimerkiksi luomaan uusia palveluita, parempaa asiakaskokemusta tai tehokkaampia prosesseja – eli tuottaako big data myös big insightia?


Soveltolla on tarjolla kattavasti analytiikkaan, datan käsittelyyn ja mallintamiseen liittyviä kursseja. Voit avointen kurssien lisäksi saada koulutuksen myös aina räätälöitynä organisaatiollesi. Tässä muutamia esimerkkejä koulutuksista:

Raportointi ja Business Intelligence:

Power BI, koneoppiminen tai muut raportoinnin ja tiedon analysoinnin välineet. Lyödät varmasti sinulle sopivan kurssin tai organisaatiollesi räätälöidyn koulutusratkaisun.

RAPORTOINTI- JA BI-KURSSIT

Tietokannat ja tiedon varastointi:

SQL Server ja Azuren data-palvelut. Osallistu kurssille tai pyydä räätälöity ratkaisu juuri omaan tarpeeseesi.

TIETOKANTAKURSSIT

Analytics Value Training -ohjelma:

Kasvata analytiikkataitojasi ainutlaatuisella Analytics Value Training liiketoiminnan kehittämisohjelmalla, joka yhdistelee datatiedettä ja ihmisten johtamista analytiikkaan sekä liiketoimintaongelmien ratkaisuun. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä SAS Instituten kanssa.

ANALYTICS VALUE TRAINING -KOULUTUSOHJELMA

RACLE-KURSSIT 


Mitä on Big Data?

Big Datan määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen tai vakiintunut, mutta on olemassa tiettyjä tunnusomaisia piirteitä, joita big dataan tyypillisesti liitetään. Usein big dataan liitetään kolme määrettä: määrä (volume), nopeus (velocity) ja monimuotoisuus (variety). Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia:

  • Määrä: Datamäärän johdosta se ei ole käytettävissä yleisesti käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmistoilla järkevässä ajassa.
  • Nopeus: Dataa kertyy monista lähteistä eri muodoissa, usein automaattisesti kerättynä, ja se kasaantuu ja/tai muuttuu nopeasti.
  • Monimuotoisuus: Datalla ei välttämättä ole lainkaan rakennetta tai se on vain löyhästi määritelty, minkä johdosta sen analysointi sellaisenaan on hankalaa.

Big Data -koulutus antaa valmiudet tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen

Sovelton analytiikka- ja tietokantakoulutukset antavat hyvän näkemyksen datan merkityksestä nykyajan liiketoiminnalle ja luovat perusymmärryksen siitä, millä tavoin dataa voi ja kannattaa kerätä, varastoida ja analysoida.

KAIKKI TIETOKANTA- JA ANALYTIIKKAKOULUTUKSET