Avain syvempään asiakasymmärrykseen

Big Data ja analytiikka ovat digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Digitalisaatio on mahdollistanut suurten tietomäärien keräämisen kohdatessamme asiakkaan monikanavaisesti sekä tuotanto- ja toimitusprosessien tuottaessa suuria määriä tietoa niiden eri vaiheissa. Ydinkysymys on, miten nämä valtavat tietomäärät saadaan valjastettua liiketoiminnan hyötykäyttöön esimerkiksi luomaan uusia palveluita, parempaa asiakaskokemusta tai tehokkaampia prosesseja – eli tuottaako big data myös big insightia?

 

Mitä on Big Data?

Big Datan määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen tai vakiintunut, mutta on olemassa tiettyjä tunnusomaisia piirteitä, joita big dataan tyypillisesti liitetään. Usein big dataan liitetään kolme määrettä: määrä (volume), nopeus (velocity) ja monimuotoisuus (variety). Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia:

  • Määrä: Datamäärän johdosta se ei ole käytettävissä yleisesti käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmistoilla järkevässä ajassa.
  • Nopeus: Dataa kertyy monista lähteistä eri muodoissa, usein automaattisesti kerättynä, ja se kasaantuu ja/tai muuttuu nopeasti.
  • Monimuotoisuus: Datalla ei välttämättä ole lainkaan rakennetta tai se on vain löyhästi määritelty, minkä johdosta sen analysointi sellaisenaan on hankalaa.

 

Big Data -koulutus antaa valmiudet tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen

Sovelton Big Data -koulutukset antavat hyvän näkemyksen big datan merkityksestä nykyajan liiketoiminnalle ja luovat perusymmärryksen siitä, millä tavoin dataa voi ja kannattaa kerätä, varastoida ja analysoida.

 

Katso tietokanta- ja analytiikkakoulutukset >>