Ohjelmistotuotannon ytimessä

SAFe, DevOps, Scrum, Lean IT ja muut agile-menetelmät ja toimintatavat ovat ohjelmistokehityksen tätä päivää. Hanki tarvittava osaaminen jo tänään Sovelton koulutuksista!

Asiakaskeskeisyys, nopeat iteraatiot toimivan ohjelmiston varmistamiseksi, tehokas viestintä ja nopea muutoksiin reagointi ovat edellytyksiä asiakasarvon luomiselle hektisessä ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

 

SAFe® skaalaa ketterät menetelmät koko organisaatioon

Scaled Agile Framework® (SAFe®) valjastaa Lean- ja Agile-ajattelun parhaat puolet ohjelmistokehitykseen. Se sisältää kokoelman ohjelmisto- ja palvelukehityksessä toimivaksi todennettuja toimintatapoja sekä kokonaisvaltaisen ohjeistuksen työlle läpi koko yrityksen portfolio-, value stream, ohjelma- ja tiimitasolla. Lue lisää Safesta >>

 

DevOps syventää yhteistyötä sovelluskehittäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden välillä

DevOps -menetelmillä ja toimintatavoilla tuot ketterän kehityksen hyödyt osaksi ohjelmistokehitystä parantamalla yhteistyötä sovelluskehittäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden välillä. DevOps mahdollistaa kehitys- ja tuotantoprosessien tehokkaan toteuttamisen automatisoidusti ja parantaa organisaation kykyä kehittää ideasta toimiva, tuotannossa oleva ohjelmistotuote tai -palvelu. DevOpsissa ei ole kyse vain uusista työkaluista ja automatisoiduista totutuksista, vaan se muuttaa perusteellisesti sen, miten organisoidumme tuottamaan palvelukeskeisiä IT-ratkaisuja! Lue lisää DevOps-tarjoomasta >>

 

Scrum

Scrum on yleisin ketterän (agile) kehityksen projektimalli. Se on yksinkertainen ja varsin ymmärrettävä toimintaperiaate, mutta sen täysimittainen hyödyntäminen on haastavaa ja edellyttää, että koko projektitiimi hallitsee scrumin periaatteet ja toimintatavat. Onnistuessaan scrum mullistaa sovelluskehitysprojektin tuottavuuden. Lue lisää Scrumista >>

 

Lean IT parantaa IT-organisaatiosi asiakasarvoa, asiakastyytyväisyyttä ja palvelulaatua

Lean IT auttaa organisaatiotasi luomaan todellista asiakasarvoa ja toteuttamaan jatkuvan parantamisen kulttuuria purkamalla prosessien ja toimintatapojen kompleksisuutta ja päällekkäisyyttä sekä nopeuttamalla läpimenoaikoja. Lean-ajattelussa liiketoimintaprosesseja yksinkertaistetaan ja tehostetaan tunnistamalla ja eliminoimalla kaikki turha. Lean IT auttaa sinua muuttamaan IT-organisaatiosi asiakaslähtöiseksi, tehokkaaksi ja läpinäkyväksi – ja luomaan todellisia liiketoimintatuloksia. Lue lisää Lean IT -tarjoomasta >>

 

ISQI Certified Agile Essentials

ISQI Certified Agile Essentials on kansainvälinen koulutus, jota koordinoi International Software Quality Institute (ISQI). Tällä koulutuksella syvennät tietojasi ketterästä ohjelmistokehityksestä ja sertifioit samalla osaamisesi. Kurssi avaa osallistujille ketterän manifestin periaatteet, ketterän tiimin rooleja, ketterää vaatimusten valmiiksi saattamista, laatumetodeja hyväksymiskriteereiden varmistamiseksi, iteraatioiden ja katselmointien tärkeyttä sekä jatkuvaan kehitykseen osallistumisen merkityksen.