Agile – ketterästi ohjelmistotuotannon ytimessä

DevOps, Scrum, Lean IT, SAFe ja muut agile-menetelmät ja toimintatavat ovat liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen tätä päivää. Hanki tarvittava osaaminen itsellesi tai tiimillesi Sovelton koulutuksista! Pyydä tarjous organisaatiollesi.

Asiakaskeskeisyys, nopeat iteraatiot toimivan tuotteen, palvelun tai ohjelmiston varmistamiseksi, tehokas viestintä ja nopea muutoksiin reagointi ovat edellytyksiä asiakasarvon luomiselle hektisessä ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Opi ketterän kehityksen periaatteet ja syvennä osaamistasi kohti käytännön toteutuksia.


DevOps syventää yhteistyötä sovelluskehittäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden välillä

DevOps -menetelmillä ja toimintatavoilla tuot ketterän kehityksen hyödyt osaksi ohjelmistokehitystä parantamalla yhteistyötä sovelluskehittäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden välillä. DevOps mahdollistaa kehitys- ja tuotantoprosessien tehokkaan toteuttamisen automatisoidusti ja parantaa organisaation kykyä kehittää ideasta toimiva, tuotannossa oleva ohjelmistotuote tai -palvelu. DevOpsissa ei ole kyse vain uusista työkaluista ja automatisoiduista totutuksista, vaan se muuttaa perusteellisesti sen, miten organisoidumme tuottamaan palvelukeskeisiä IT-ratkaisuja!

Katso DevOps-koulutukset 


Scrum

Scrum on yleisin ketterän (agile) kehityksen projektimalli. Se on yksinkertainen ja varsin ymmärrettävä toimintaperiaate, mutta sen täysimittainen hyödyntäminen on haastavaa ja edellyttää, että koko projektitiimi hallitsee scrumin periaatteet ja toimintatavat. Onnistuessaan scrum mullistaa kehitysprojektien tuottavuuden.

Katso Scrum-koulutukset


SAFe® skaalaa ketterät menetelmät koko organisaatioon

Scaled Agile Framework® (SAFe®) valjastaa Lean- ja Agile-ajattelun parhaat puolet kehitystyöhön. Se sisältää kokoelman ohjelmisto- ja palvelukehityksessä toimivaksi todennettuja toimintatapoja sekä kokonaisvaltaisen ohjeistuksen työlle läpi koko yrityksen portfolio-, value stream, ohjelma- ja tiimitasolla.

Katso SaFe-koulutukset

Osta Lean IT Foundation -itseopiskelupaketti