PPE

 

Älykkäiden pilvipalveluiden rakentaminen vaatii osaamista mm. pilvi-infrastruktuurista ja hallinnasta, tietoturvasta sekä moderneista tiedon tallennusratkaisuista sekä analytiikasta.

Partner Practice Enablement (PPE) -koulutuksiin osallistumalla Microsoft-kumppanien asiantuntijat omaksuvat näihin liittyvien tärkeimpien teknologia-alueiden ratkaisuiden myymiseen ja erityisesti käyttöönottamiseen sekä ylläpitoon tarvittavat tiedot ja taidot.

Tulossa olevia kursseja Microsoft-partnereille

 

Ratkaise GDPR haasteet: AD (Conditional Access), 2+2 pv, 1000 €
Kuinka organisaatiosi on ratkaissut EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukanaan tuomat haasteet? Microsoftin Enterprise Mobility + Security sisältää tekniset ratkaisut sekä palvelut haasteiden ratkomiseen. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Azure Data Lake, 1 pv, 250 €, 12.3.2018
Azure Data Laken avulla analysoijat, kehittäjät ja Data Scientistit voivat tallentaa ei-strukturoitua dataa petatavuluokassa sekä prosessoida ja analysoida sitä lukuisilla eri menetelmillä. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Azure IoT Suite ja Azure Data Factory, 1 pv, 250 €, 10.1.2018
Workshopin tavoite on antaa hyvä konkreettinen kuva Azure IoT Suiten ja Azure IoT Hubin toiminnasta, käytöstä ja mahdollisuuksista. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Advanced Analytics (Azure ML & Azure Stream Analytics), 1 pv, 250 €, 15.1.2018
Azure Machine Learning on tietojen tilastollista analysointia pilvessä, jolla toteutetaan ennustemalleja. Azure Stream Analytics on puolestaan erilaisten eventtien reaaliaikaista prosessointia. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Hybrid Cloud Infrastructure & Management and Security & Storage, 2 pv, 500 €, 18.-19.1.2018
Workshopin tavoite on antaa konkreettinen kuva Windows Server 2016:n syksyllä ilmestyneen 1709-version uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Workshopissa keskitytään uusiin tietoturvaominaisuuksiin, Software Defined Storageen ja Storagen hybridimalliin Microsoft-ympäristöissä, uuteen Windows Serverin päivitysmalliin, Semi Annual Channeliin sekä tulossa oleviin hallintauudistuksiin. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Azure Data Services, 1 pv, 250 €, 26.1.2018
Azure SQL Database tarjoaa käytännössä SQL Server -tietokannan Azure-palveluna. Azure Cosmos DB puolestaan tarjoaa rajattomasti ja globaalisti skaalautuvan NoSQL-kannan palveluna. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Power BI (Incl. Power BI Premium and PBI Report Server), 1 pv, 250 €, 29.1.2018
Microsoftin Power BI on tietojen analysointi- ja visualisointialusta. Tuotealusta kehittyy koko ajan ja tällä hetkellä sitä voidaan käyttää myös On-Premises-ratkaisuissa Reporting Servicen kautta. Lue lisää »

Ilmoittaudu »


Cloud Application Development, 2 pv, 500 €, 12.-13.2.2018
Erityisesti innovatiiviset ja ketterät yrityksen hyödyntävät Microsoft-pilven PaaS- ja DevOps -tekniikoita. Tällä kurssilla saat hyvän läpileikkauksen siihen, mitä palveluita nykyinen Azure tarjoaa ja kuinka niitä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla hyödynnetään DevOps-ympäristössä. Lue lisää »

Ilmoittaudu »