Sovelluskehitys

Ohjelmistokehittäjän tärkeimmät osaamisalueet

Teknologian ja ohjelmointikielten lisäksi modernin ohjelmistokehittäjän tulisi hallita myös mm. metodologiaa, projektin arkkitehtuuria sekä tietoturva-asioita. Erityisen tärkeitä ovat myös itsensä johtamisen sekä yhteisöllisen kanssakäymisen taidot.

Nykymaailmassa ohjelmointi tulee vastaan kaikkialla – puhelimen sovelluksissa, verkkokaupoissa sekä digitalisoituneen yhteiskunnan edellyttämissä arjen rutiineissa. Tämän päivän työelämässä pelkkä ohjelmointiosaaminen ei enää riitä, sillä tehokkaat prosessit edellyttävät myös toimivaa tiimiyötä. Teknologiat kehittyvät räjähdysmäistä vauhtia, mutta samaan aikaan osaaminen vanhenee yhä nopeammin.

Onko sinulla ja tiimilläsi modernin sovelluskehityksen osa-alueet hallussa? Nostamme nopeasti tiiminne osaamistasoa, taitotasosta riippumatta. Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus Suomen johtavalta sovelluskehityskouluttajalta.

Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus »

moderni sovelluskehitysAI ja ML -katsauswebinaari sovelluskehitys
Pelikortit

Ohjelmointikielet

Digitalisaation murros on johtanut siihen, että ohjelmointi on läsnä kaikkialla. Uusia ohjelmointikieliä sekä -teknologioita syntyy jatkuvasti lisää, ja kulloinkin käytettävät kielet ja niiden määrä ovat aina projektikohtaisia. Tämän hetken olennaisimpiin kieliin kuuluvat mm. JavaScript, C# sekä Python.

Pätevän osaamisen tarve on valtava, mutta ajankohtaista osaamista ei ole aina käsillä.  Nykypäivän työelämässä pelkkä ydinosaamisen suvereeni hallinta ei riitä, sillä ohjelmistokehittäjän tulee hallita myös muita osa-alueita ohjelmointikielten ohella. Näitä ovat esimerkiksi projektin tai organisaation menetelmien tunteminen, palvelinteknologia, testaaminen sekä versionhallinta. Lisäksi teknologia- ja ohjelmointiosaamista tulee päivittää säännöllisesti ajankohtaisten tarpeiden mukaisiksi. Monista yrityksistä löytyy korkean luokan teknologiaosaamista, mutta ongelmaksi nousee usein taitojen ylläpito kiireisen arjen keskellä. Sovelton valmennusten avulla voit laajentaa osaamistasi paitsi ohjelmointikielten osalta, myös oman erityisosaamisalueesi ulkopuolelle, vastaamaan nykytyöelämän monimuotoisten prosessien vaatimuksiin.

kortti kuningas

Älä pelaa vajaalla pakalla.
Päivitä ohjelmointiosaamisesi.

Metodologia

Menestyksellinen ohjelmistokehittelyprosessi vaatii tuekseen oikeanlaiset menetelmät. Asiakaskeskeisyys, nopea iteraatiovalmius, viestinnän tehokkuus sekä reagointiherkkyys ovat asiakasarvon kannalta äärimmäisen tärkeitä hektisessä ja nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Oikein rakennetut menetelmät ja prosessit toimivat koko tiimin tai organisaation tukena päivittäisissä tehtävissä tai kokonaisen IT-projektin läpiviemisessä. Onnistuneen projektin taustalla ovat sujuvat, ketterät, helposti räätälöitävät ja skaalautuvat menetelmät (mm. SaFe, Scrum, Lean IT) sekä yksilöllisten työntekijöiden itsensä johtamisen taidot. Niitä ovat esimerkiksi omien tavoitteiden määrittäminen, aikataulutus, itsearviointi sekä aloitteellisuus tarvittavan ohjeistuksen pyytämiseksi. Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät ovat tämän päivän sekä tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille työtavoille. Ne lisäävät tuottavuutta, optimoivat kustannuksia, eliminoivat turhaa työtä, edesauttavat jatkuvan parantamisen kulttuuria sekä mahdollistavat asiakasarvon maksimoinnin.

kortti kuningatar

Millä menetelmillä sinä hallitset?

Pilvipalvelut

Modernit sovelluskehitysprojektit tehdään yhä useammin suoraan pilveen. Azuren ja AWS:n kaltaiset pilvipalvelut tarjoavat modernin tietotyön kysyntään vastaavan sovelluskehitysalustan. Ne sisältävät myös kymmeniä erilaisia pilviteknologiavaihtoehtoja, kuten koneoppimista, datan varastointia, virtuaalikoneiden ja -verkkojen hallintaa, tiimien yhteistyön tehostamista sekä tietoturvan parantamista.

Machine learning, eli tekoälyyn perustuva koneoppiminen on tietotyöalan kuumimpia osa-alueita. Siihen liittyy vahvasti myös datan käsittely, hallinta ja varastointi, eli Data Storage. DevOps-menetelmä yhdistää kehitys- ja tuotantotiimit keskittymään arvon tuottoon koko palvelun elinkaaren ajaksi. 

Sovelton valmennukset päivittävät organisaatiosi työtavat pilviaikaan tehokkaasti, joustavasti ja tarpeidesi mukaan räätälöidysti.

Onko tiimilläsi modernin
sovelluskehityksen osa-alueet hallussa?

 
Nostamme nopeasti tiiminne osaamistasoa, pyydä tarjous niin räätälöidään teidän
tarpeisiinne sopiva koulutus.