Sovelluskehitys

Ohjelmistokehittäjän tärkeimmät osaamisalueet

Teknologian ja ohjelmointikielten lisäksi modernin ohjelmistokehittäjän tulisi hallita myös mm. metodologiaa, projektin arkkitehtuuria sekä tietoturva-asioita. Erityisen tärkeitä ovat myös itsensä johtamisen sekä yhteisöllisen kanssakäymisen taidot.

Nykymaailmassa ohjelmointi tulee vastaan kaikkialla – puhelimen sovelluksissa, verkkokaupoissa sekä digitalisoituneen yhteiskunnan edellyttämissä arjen rutiineissa. Tämän päivän työelämässä pelkkä ohjelmointiosaaminen ei enää riitä, sillä tehokkaat prosessit edellyttävät myös toimivaa tiimiyötä. Teknologiat kehittyvät räjähdysmäistä vauhtia, mutta samaan aikaan osaaminen vanhenee yhä nopeammin.

Onko sinulla ja tiimilläsi modernin sovelluskehityksen osa-alueet hallussa? Nostamme nopeasti tiiminne osaamistasoa, taitotasosta riippumatta. Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus Suomen johtavalta sovelluskehityskouluttajalta.

Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus »

moderni sovelluskehitysAI ja ML -katsaus

Pelikortit

Ohjelmointikielet

Digitalisaation murroksen myötä ohjelmointi on läsnä kaikkialla. Ohjelmointikielet (mm. JavaScript, C#, Python) sekä -teknologiat kehittyvät jatkuvasti, ja osaamisen vaatimukset kasvavat. Nykypäivän työelämässä pelkkä ydinosaamisen suvereeni hallinta ei riitä.  Ohjelmointikielten lisäksi modernin ohjelmistokehittäjän tulee hallita myös muita osa-alueita, kuten esimerkiksi menetelmien tuntemista, palvelinteknologiaa, testaamista sekä versionhallintaa. Lisäksi teknologia- ja ohjelmointiosaamista tulee päivittää säännöllisesti ajankohtaisten tarpeiden mukaisiksi.

kortti kuningas

Älä pelaa vajaalla pakalla.
Päivitä ohjelmointiosaamisesi.

Metodologia

Moderni ohjelmiston kehittelyprosessi vaatii tuekseen oikeanlaiset menetelmät. Asiakaskeskeisyys, nopea iteraatiovalmius, viestinnän tehokkuus sekä reagointiherkkyys ovat asiakasarvon kannalta äärimmäisen tärkeitä hektisessä ja nopeasti muuttuvassa työelämässä. Onnistuneen projektin taustalla ovat sujuvat, ketterät, helposti räätälöitävät ja skaalautuvat menetelmät (mm. SaFe, Scrum, Lean IT) sekä työntekijöiden itsensä johtamisen taidot. Ketterän ohjelmistokehityksen menetelmät lisäävät tuottavuutta, optimoivat kustannuksia, eliminoivat turhaa työtä, edesauttavat jatkuvan parantamisen kulttuuria sekä mahdollistavat asiakasarvon maksimoinnin.

kortti kuningatar

Millä menetelmillä sinä hallitset?

Pilvipalvelut

Modernit sovelluskehitysprojektit tehdään yhä useammin suoraan pilveen. Azuren ja AWS:n kaltaiset pilvipalvelut tarjoavat modernin tietotyön tarpeita vastaavan sovelluskehitysalustan. Ne sisältävät myös kymmeniä erilaisia pilviteknologiavaihtoehtoja, kuten koneoppimista (Machine learning), datan varastointia (Data Storage), virtuaalikoneiden ja -verkkojen hallintaa, tiimien ja organisaation yhteistyön tehostamista (DevOps) sekä tietoturvan parantamista. Sovelton valmennukset päivittävät organisaatiosi työtavat pilviaikaan tehokkaasti, joustavasti ja tarpeidesi mukaan räätälöidysti.

Onko tiimilläsi modernin
sovelluskehityksen osa-alueet hallussa?

 
Nostamme nopeasti tiiminne osaamistasoa, pyydä tarjous niin räätälöidään teidän
tarpeisiinne sopiva koulutus.