Tietoturva

Tietoturva digitalisoituvan maailman keskiössä 
Kehitä  tietoturva-
osaaminen läpi kaikkien toimintojen 

Cyber security ja tietoturva nousevat digitalisoituvassa maailmassa aiempaakin tärkeämmiksi elementeiksi, kun yhä suurempi osa yritysten ja yksityishenkilöiden toiminnasta tapahtuu verkossa. Toimiva tietoturva onkin digitaalisen liiketoiminnan perusedellytys ja luottamuksen kulmakivi.

UUDET MASTERCLASS-KURSSIT BY CQURE

Tarjoamme yhdessä yhteistyökumppanimme CQUREn kanssa kattavia MasterClass-kursseja tietoturvan ottamiseksi haltuun.

Kouluttajina toimivat kokeneet tietoturva-alan ammattilaiset. Katso tarjonta ja ota tietoturva haltuun!

Tietoturva koskee koko organisaatiota - kaikilla tasoilla

Tietoturva käsittää tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämisen läpi liiketoiminnan prosessien. Turvattava tieto voi ilmetä useassa, yllättävässäkin, muodossa. Esimerkiksi työntekijöiden tietämys saattaa tallentua pilvipalveluihin ilman määriteltyjä periaatteita, eikä organisaatiolla välttämättä ole prosesseja vastata lainsäädännön asettamiin tietoturvallisiin vaatimuksiin. Tietoturva koskee tiedon suojaamista myös sen siirtämisen aikana sekä prosesseja, joilla esim. GDPR asettamiin vaatimuksiin datan subjektien oikeudesta pyytää tietojaan datan käsittelijöiltä ja omistajilta vastataan. 

Web-palvelun haavoittuvuudet, tietokantojen tietoturva, PKI ja varmenteet – Sovelto tarjoaa kattavasti tietoturvakoulutuksia eri tarpeisiin. Tutustu laajaan koulutusvalikoimaamme ja syvennä tietoturvaosaamistasi juuri tarvitsemallasi fokuksella!

Tule kokeilemaan, miten hakkeri toimii. Kurssiharjoituksien aikana kokeillaan hakkerin työvälineitä turvallisessa ympäristössä ja tutkitaan hyökkäyksien teknisiä perusteita ja testataan suojautumiskeinoja. Kääri hihat ja tule oppimaan ja kokeilemaan!

Tietoturva teknisille osaajille

Tietoturvaan kuuluu kaikkea. Yksi asia, toinen, kolmas jne. – ne kaikki. Tämän kurssipäivän aikana saat helikopterikuvan tietoturvallisuuden teknisestä kokonaisuudesta. Päivän aikana tehdään myös muutama välilasku ja tarkastellaan asioita tarkemminkin.

Kuinka varmistat, että ylläpitämäsi Azure-ympäristö on tietoturvallinen? Entä millä toiminnoilla vastaat erilaisiin haasteisiin ja kuinka kyseiset toiminnot kannattaa toteuttaa? Tämä kurssi avaa sinulle mitä Azure ja Tietoturva ovat yhdessä. 

MS-101 Microsoft 365 Security Management

Tällä kurssilla opit avainkonseptit koskien Microsoft 365:n tietoturvan hallintaa. Opit mm. miten hallitaan tietoturva mittareita, käyttöön otetaan Azure AD Identity Protection, konfiguroidaan Microsoft 365:n tietoturvapalveluita sekä mitä tarkoitetaan käsitteellä Threat Intelligence.

UUDET MASTERCLASS-KURSSIT BY CQURE

Tarjoamme yhdessä yhteistyökumppanimme CQUREn kanssa kattavia MasterClass-kursseja tietoturvan ottamiseksi haltuun.

Kouluttajina toimivat kokeneet tietoturva-alan ammattilaiset. Katso tarjonta ja ota tietoturva haltuun!

Lue blogi

Blogi: Kuinka varmistaa Azure-ratkaisun tietoturva?

Kuuntele podcast

soveltoradio jakso 20 - Tietoturvasta hyvää päivää

Lue blogi

Microsoft Intune päätelaitehallinta

Tietoturvauhat koskevat koko organisaatiota

Tietoturvallisuuden uhkina esiintyvät useimmiten erilaiset huijausyritykset, tietokonevirukset, puuttuvat menetelmät ja prosessit, verkkoterrorismi, elektronista sodankäynti, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkaukset, roskapostit, teollisuusvakoilu sekä piratismi, Tietoturvauhkiksi voidaan luokitella esimerkiksi luvaton pääsy tietoon, tiedon luvaton käyttö tai hyödyntäminen, salaisen tiedon paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tiedon tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen.

Lue lisää tietoturvasta Wikipediasta.

LAITA TIETOTURVA KUNTOON SOVELTON AVULLA

Tarjoamme kattavasti tietoturvaan liittyviä koulutuksia ja konsultoimme eri organosaatioita tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ja käyttöönotoissa. Yhdessä yhteistyökumppanimme CQUREn kanssa tarjoamme lisäksi kattavia MasterClass-kursseja tietoturvan ottamiseksi haltuun.

Kouluttajina ja konsultteina toimivat kokeneet tietoturva-alan ammattilaiset. Katso tarjonta ja ota tietoturva haltuun! Tai kysy tarjous organisaatiollesi »