Johtaminen – Leadership

Hyvän johtajan ominaisuudet määräytyvät aina organisaation tarpeiden mukaan. Kahta samanlaista työyhteisöä ei ole olemassa, joten esimiesvalmennukseltakin vaaditaan mukautumiskykyä.

Osaamisen vaatimukset muuttuvat, mutta huippukouluttajan edellytyksiin kuuluvat aina keinot muutostarpeen tunnistamiseen, laadukkaat välineet muutoksen toteuttamiseen sekä jatkuva kehityksen turvaaminen. Sovelton valmennuksista löydät monimuotoiset johtamisen työkalut yksittäisen työntekijän osaamistarpeesta koko yhteisön massakoulutuksiin.

Sovelton johtamiskoulutusten vaiheet

Suurennuslasi

Muutostarpeen tunnistaminen

Tähdet

Räätälöity valmennus

Tulosten määrittely

Tuki / ylläpito / seuranta

Johtajan ominaisuudet

Huipputiimin johtaminen

Sitoutunut, osaava ja työssään viihtyvä työntekijä on organisaation tärkein voimavara. Taitava esimies osaa luoda proaktiivisen tekemisen kulttuurin, joka auttaa työntekijöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Sovelton valmennuksen tarkoituksena on kehittää tiimisi jäsenten itsenäistä ajattelutapaa. Se vie organisaatiosi työkulttuuria tehokkaampaan, innovatiivisempaan ja energisempään suuntaan. Itsensä johtamiseen panostaminen tehostaa koko organisaation toimintaa ja vapauttaa resursseja, sillä itsenäisiä, motivoituneita ja osaamiseensa luottavia työntekijöitä on helpompi johtaa. Soveltolta löydät valmennuksia yhden työntekijän taidoista massakoulutuksiin.

Ilmoittaudu aiheeseen liittyville kursseille »
Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus »

Kala

Sitoutuminen on taito.
Sitäkin voi kehittää.

Esimiehenä kehittyminen

Pätevän esimiehen tunnistaa erilaisten johtamistyylien joustavasta ja tehokkaasta käytöstä. Tarpeenmukaisen ja tilanteeseen soveltuvan johtamistavan valinta vaatii olosuhteiden ja resurssien ymmärtämistä.

Sovelton esimiesvalmennukset sisältävät paljon keskusteluja ja harjoituksia. Ne kehittävät johtamisessa välttämättömiä osaamisalueita, kuten ajanhallintaa, oikeiden tavoitteiden ja tehtävien määrittämistä sekä muutoksiin mukautumista. Osaamisen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen ohella muutostarpeen tunnistaminen on toimivan organisaation edellytys, koskipa muutos tuotetta, strategiaa tai prosesseja.

Ilmoittaudu aiheeseen liittyville kursseille »
Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus »

Johtajuuden työkalut

Mistä tunnet
sä johtajan?

Digitalisaation johtaminen

Tietotyön haasteita ovat kiire, resurssitehokkuuden optimointi, työtapojen muutos sekä jatkuvasti kiihtyvä teknologiakehitys. Tehokkuusvaatimusten ja asiakasarvon kasvaessa monen organisaation toimintatavat ovat umpikujassa, ja pätevän esimiesosaamisen tarve on suuri.

Sovelto tarjoaa välineet tehokkaaseen johtamiseen sekä toimivan työympäristön luomiseen. Prosessin tehostaminen, työtaakan optimointi sekä palvelujohtaminen ovat taitolajeja, siinä missä ohjelmisto- tai menetelmäosaaminenkin. Sovelton kouluttajat ovat alansa huippuja. Heillä on pitkä käytännön kokemus IT-palvelunhallinnasta sekä osaamista ja perspektiiviä toimintatapojen asiakaslähtöisestä soveltamisesta käytännön ongelmiin.

Ilmoittaudu aiheeseen liittyville kursseille »
Pyydä räätälöity koulutuspalveluehdotus »

Tietotyön
johtaminen on
taitolaji

Johtamisen muutos alkaa tästä

Saat koulutusehdotuksemme vaivattomasti ja nopeasti täyttämällä alustavat tiedot koulutustarpeistasi.

Sovelto A-Insinöörien apuna toimivan tiimin rakentamisessa

Nykypäivän työelämässä tehokas tiimi koostuu asiantuntijoista, joilta löytyvät valmiudet myös itsensä johtamiseen. Kun A-Insinööreillä ilmeni tarve uuden assistenttitiimin yhteistyön tehostamiseen, katseet kääntyivät Sovelton suuntaan.  

 Lue A-Insinöörien ratkaisutarina