Digitalisaatio muuttaa IT:n roolia

Liiketoiminnan digitalisaatio luo uudenlaisia paineita IT:lle. Toisaalta liiketoiminnan on ymmärrettävä teknologian luomat liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja IT:n rooli voi digitalisaation myötä nousta liiketoiminnan tukifunktiosta koko yrityksen toiminnan ytimeen digitaalisten palvelujen ja asiakaskohtaamisten mahdollistajana. Toisaalta teknologiat kehittyvät nopeammin kuin koskaan ja liiketoimintaratkaisuihin liittyy yhä useammin uudentyyppistä teknologiaa, jonka käytöstä ei ole vielä kokemusta.

Ulkoistus, hankinta ja toimittajahallinta luovat mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihin

Yhä useampi organisaatio on ulkoistanut monia aiemmin tietohallinnolle kuuluvia tehtäviä ulkoisille toimijoille ja tietohallinnon ydintoiminnot liittyvätkin nykyään hankintaan ja toimittajahallintaan.

Kulmakivet ketterässä kehityksessä, laadukkaassa IT-palvelujohtamisessa sekä toimittajahallinnassa:

Mistä tässä kaikessa on kyse? Lue lisää modernin IT-palvelukehityksen ja -hallinnan menetelmistä ja tietohallinnon murroksesta sekä tutustu Sovelton koulutustarjontaan. Panosta nyt tulevaisuuden menetelmiin – sillä osaaminen ei synny sattumalta!

 

Tutustu koko koulutustarjontaamme >>

 

Kokonaisarkkitehtuuri ja IT-palveluhallinta luovat pohjan toimivalle tietohallinnolle

Kokonaisarkkitehtuuri linkittää liiketoiminnan ja IT:n tavalla, jolla saadaan strategiset tavoitteet toteutumaan tehokkaammin ja organisaatio toiminaan yhteisen toimintatavan mukaisesti. Kun tähän lisätään ITIL®-viitekehyksen IT-palveluiden hallinnan ja johtamisen prosessikehys, luodaan pohja toimivalle tietohallinnolle.

 

Ketterät menetelmät vauhdittavat ohjelmistokehitystä

SAFe®, DevOps, Scrum ja muut ketterän kehityksen menetelmät ovat tämän päivän ohjelmistokehityksen ytimessä. Kyky luoda arvoa ketterästi ja verkostomaisesti monitoimijaympäristössä, jossa useat toimijat tuovat oman erikoistuneen panoksensa kokonaisratkaisuun, on edellytys laadukkaassa ja nopeasyklisessä ohjelmistokehityksessä. Yhteiset viitekehykset ja menetelmät luovat pohjan tälle toiminnalle.

Big data ja analytiikka tämän päivän liiketoiminnan ytimessä

Big datasta puhuvat kaikki, mutta mitä se ihan oikeasti on ja miten sitä kerätään, varastoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään. Oikealla osaamisella saat kerättyä liiketoiminnan kannalta merkityksellistä tietoa ja pureksittua sen tavalla, joka tuottaa arvoa sinulle ja asiakkaillesi!

Tietoturva on luottamusta – ja luottamus liiketoiminnan edellytys

Cyber security on digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Tietoturvallisuudessa osaamattomuus voi tulla kalliiksi, ja tietoturva kuuluukin organisaatiossa jokaiselle aina ylimmästä johdosta teknisten ratkaisujen toteuttajiin. Sovelton monipuolisesta koulutustarjoomasta löydät tietoturvakoulutukset eri kohderyhmille perusteista syväkoulutuksiin.

Asiakasarvoa ja tehokkuutta Lean IT:llä

Lean-ajattelussa on kyse asiakasarvon maksimoinnista ja kaiken turhan eliminoinnista. Lean IT auttaa organisaatiotasi luomaan todellista asiakasarvoa ja toteuttamaan jatkuvan parantamisen kulttuuria.

IT-organisaatiot etsivät jatkuvasti uusia keinoja parantaa asiakastyytyväisyyttä, palvelulaatua ja kykyään luoda arvoa liiketoiminnalle. Lean IT auttaa sinua muuttamaan IT-organisaatiosi asiakaslähtöiseksi, tehokkaaksi ja läpinäkyväksi – ja luomaan todellisia liiketoimintatuloksia.

Lean-ajattelussa on kyse siitä, että ymmärretään, miten liiketoimintaprosesseja voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa tunnistamalla ja eliminoimalla kaikki turha. Se kaataa päälaelleen operatiivisen tehokkuuden periaatteet ja nostaa asiakkaan, strategian toteuttamisen ja muutoksenhallinnan tiimin ja yksilöiden toiminnan ja motivaation keskiöön.

Lean-ajattelun tulisikin olla keskeisessä roolissa jokaisen tämän päivän IT-organisaation ja -ammattilaisen työkalupakkia.

Sovella Lean-ajattelua IT-palvelukehityksessä ja -hallinnassa

IT-organisaation oletetaan tukevan liiketoiminnan innovaatioita ja kannattavaa kasvua, mutta samanaikaisesti tietohallinnon odotetaan koko ajan tekevän enemmän, vähemmällä. Palvelun ja asiakastyytyväisyyden pitää parantua, vaikka budjetteja tiukennetaan. Tämän vuoksi monet IT-organisaatiot etsivätkin uusia keinoja purkaa prosessien ja toimintatapojen kompleksisuutta ja päällekkäisyyttä sekä nopeuttaa läpimenoaikoja.

Tietohallinto- ja IT-organisaatiot pyrkivät jatkuvasti parempaan asiakastyytyväisyyteen, palvelulaatuun ja arvontuotantoon. Lean-ajattelulla muutat organisaation asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi.