Projektiosaaminen on tämän päivän työelämätaito

Hanki tarvittava osaaminen laadukkailla Sovelton projektivalmennuksilla ja -koulutuksilla!

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja maailmassa, jossa työ yhä enenevässä määrin organisoituu erilaisiksi projekteiksi. Projektipäällikkönä toimiminen vaatii projektiosaamista, mutta sitä tarvitaan myös projektin jäseniltä, ohjausryhmässä toimimiseen sekä projektisalkunhallintaan.

Hanki tarvittava projektiosaaminen organisaatioosi Sovelton laadukkailla projektikoulutuksilla ja -valmennuksilla!

Vahvista projektiosaamista vaikuttavalla tavalla

Projektivalmennuksella vahvistat projektikulttuuria ja -osaamista todella vaikuttavalla tavalla. Asiakaskohtaisesti toteutettavat projektijohtamisen valmennuskokonaisuudet ovat todella vaikuttava tapa kehittää projektijohtamisen osaamista, käytäntöjä ja kulttuuria organisaatiossa. Valmennusohjelmat ovat kestoltaan noin 3-6kk:n kokonaisuuksia ja ne toteutetaan monimuotoisesti yhdistämällä 3 tunnin valmennusworkshoppeja sekä yhteisöllistä virtuaalivalmennusratkaisua.

Intensiiviset lähimodulit toteutetaan vuorovaikutteisella, valmentavalla otteella. Moduleissa syvennytään valmentajan johdolla osallistujien kannalta relevantteihin aiheisiin, tunnistetaan ja jaetaan parhaita käytäntöjä sekä työstetään yhdessä kipupisteitä. Valmentaja toimii luotettavana oppaana, joka osaa fasilitoivia ja valmentavia menetelmiä hyödyntäen ohjata ryhmää työstämään käsiteltävää aihepiiriä oman työn ja työyhteisön näkökulmasta merkityksellisellä tavalla – ja toisaalta tuo oman substanssiosaamisensa kautta uusia, ulkopuolisia näkökulmia sekä haastaa tarvittaessa rakentavalla tavalla. Oppiminen ja tekeminen nivoutuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi niin käytännönläheisesti, että valmennuksessa oivalletut asiat voidaan viedä välittömästi käytäntöön omassa työssä.

Jokaisessa modulissa on itse valmennustapaamisen lisäksi monimuotoisesti toteutettuna orientaatio, harjoituksia ja tehtäviä sekä jatkosuosituksia. Oppimisprosessia tuetaan vuorovaikutteisella, yhteisöllisellä virtuaalivalmennusalustalla, Howspacella, jota fasilitoi Sovelton valmentaja. Howspace-alustalla käytävä keskustelu ylläpitää intensiteettiä myös lähimodulien välillä ja ennen kaikkea tukee osallistujia arjen ja käytännön tekemisen muutoksessa.

Katso tästä valmennuksista lisää:

> Projektityön perusteet projektitiimin jäsenelle

> Projektijohtamisen perusteet projektipäällikölle