Projektiosaaminen on tämän päivän työelämätaito

Hanki tarvittava osaaminen laadukkailla Sovelton projektivalmennuksilla ja -koulutuksilla!

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja maailmassa, jossa työ yhä enenevässä määrin organisoituu erilaisiksi projekteiksi. Projektipäällikkönä toimiminen vaatii projektiosaamista, mutta sitä tarvitaan myös projektin jäseniltä, ohjausryhmässä toimimiseen sekä projektisalkunhallintaan.

Hanki tarvittava projektiosaaminen organisaatioosi Sovelton laadukkailla projektikoulutuksilla ja -valmennuksilla!

Vahvista projektiosaamista vaikuttavalla tavalla

Projektivalmennuksella vahvistat projektikulttuuria ja -osaamista todella vaikuttavalla tavalla. Asiakaskohtaisesti toteutettavat projektijohtamisen valmennuskokonaisuudet ovat todella vaikuttava tapa kehittää projektijohtamisen osaamista, käytäntöjä ja kulttuuria organisaatiossa. Valmennusohjelmat ovat kestoltaan noin 3-6kk:n kokonaisuuksia ja ne toteutetaan monimuotoisesti yhdistämällä 3 tunnin valmennusworkshoppeja sekä yhteisöllistä virtuaalivalmennusratkaisua.

Intensiiviset lähimodulit toteutetaan vuorovaikutteisella, valmentavalla otteella. Moduleissa syvennytään valmentajan johdolla osallistujien kannalta relevantteihin aiheisiin, tunnistetaan ja jaetaan parhaita käytäntöjä sekä työstetään yhdessä kipupisteitä. Valmentaja toimii luotettavana oppaana, joka osaa fasilitoivia ja valmentavia menetelmiä hyödyntäen ohjata ryhmää työstämään käsiteltävää aihepiiriä oman työn ja työyhteisön näkökulmasta merkityksellisellä tavalla – ja toisaalta tuo oman substanssiosaamisensa kautta uusia, ulkopuolisia näkökulmia sekä haastaa tarvittaessa rakentavalla tavalla. Oppiminen ja tekeminen nivoutuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi niin käytännönläheisesti, että valmennuksessa oivalletut asiat voidaan viedä välittömästi käytäntöön omassa työssä.

Jokaisessa modulissa on itse valmennustapaamisen lisäksi monimuotoisesti toteutettuna orientaatio, harjoituksia ja tehtäviä sekä jatkosuosituksia. Oppimisprosessia tuetaan vuorovaikutteisella, yhteisöllisellä virtuaalivalmennusalustalla, Sovelto Spacella, jota fasilitoi Sovelton valmentaja. Sovelto Space ylläpitää intensiteettiä myös lähimodulien välillä ja ennen kaikkea tukee osallistujia arjen ja käytännön tekemisen muutoksessa.

Kurssilla sertifiointiin tai nopeaan täsmätarpeeseen

Asiakaskohtaisesti räätälöitävien koulutusten lisäksi Sovelto tarjoaa runsaasti avoimia kursseja projektiosaamisen vahvistamiseen. Keskeisiä projektihallinnan seritfiointeja ovat IPMA ja Prince.

IPMA®-kurssit valmentavat projektiosaamiseen

IPMA®-sertifiointiin valmistavat kurssit antavat kattavan projektiosaamisen käytännönläheisesti kokeneen projektivalmentajan johdolla. IPMA (International Project Management Association) on yksi johtavia projektinjohtamisen organisaatioita maailmassa. Sovelton suomenkieliset IPMA®-sertifiointikurssia antavat sinulle hyvät valmiudet projektinhallintaan ja luovat edellytykset IPMA®-sertifiointikokeen onnistuneeseen suorittamiseen.

Ota PRINCE2® haltuun tehokkaasti eLearning-kurssilla

PRINCE2® on prosessipohjainen lähestymistapa projektihallintaan ja se tarjoaa helposti räätälöitävän ja skaalautuvan menetelmän kaiken tyyppisten projektien hallintaan. PRINCE2® tunnetaan kansainvälisesti ja se on de facto -standardi projektinhallintaan ympäri maailman. Tilaa oma eLearning-pakettisi tästä >>

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd. Sovelto is a licensed Quint Wellington Redwood affiliate.

Katso Sovelton kaikki projektijohtamisen koulutukset >

Ketterät menetelmät ovat ohjelmistoprojektien ytimessä

SAFe®, DevOps, Scrum, Lean IT ja muut agile-menetelmät ja toimintatavat ovat ohjelmistokehityksen tätä päivää. Asiakaskeskeisyys, nopeat iteraatiot toimivan ohjelmiston varmistamiseksi, tehokas viestintä ja nopea muutoksiin reagointi ovat edellytyksiä asiakasarvon luomiselle hektisessä ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Lue tarkemmin agile-menetelmistä ja tutustu tarjontaan >>