Osoita projektiosaamisesi

Tämä projektien johtamisen tutkinto on esimieskoulutus, joka antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen projektijohtamisesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET), on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Siinä osoitat osaamisesi omissa käytännön työtehtävissäsi.

Miten opiskelu tapahtuu?

Projektien johtamiseen painottuva johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu projektihallinnan ja -johtamisen tehtävissä toimiville. Se antaa muodollisen pätevyyden projektien johtamiseen. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Sovelton, Rastor-instituutin (ent. Markkinointi-instituutti) ja Projektiyhdistyksen kanssa.

Tässä tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Opintojen aikana kehität oman työyhteisösi käytäntöjä. Syvennyt organisaation projektien johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa voit huomioida myös työnantajasi tavoitteet. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun Rastor-instituutin ohjaajalta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi. Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Johtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Ohjelman sisältö

Kaikille yhteinen tutkinnon osa:

  • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista räätälöidään henkilökohtainen koulutuspolku:

  • Henkilöstön johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Verkostojen johtaminen
  • Tuotannon johtaminen

Ohjelman laajuus

Tutkinnon suunniteltu kesto on 12-14 kk. Siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti.

Katso tästä koulutuksen suunniteltu ohjelma (pdf), josta sinulle räätälöidään yksilöllinen opiskelusuunnitelma. Koulutuspäiviin valmistaudutaan ennakkomateriaalin tai -tehtävien avulla. Varsinaiset koulutuspäivät ovat inspiroivia kohtaamisia, jossa pääpaino on yhdessä oppimisessa. Etäjaksoilla edistetään projektitöitä, jotka ovat omia työtehtäviä.

Osallistumismaksu sisältää tutkinnon suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

Ohjelman kustannus

Osallistumismaksu 1590 € laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta. Rastor-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.

Kenelle tutkinto soveltuu?

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla on jo aiempaa kokemusta proejktityöskentelystä ja jotka haluavat osoittaa pätevyytensä arvostetulla tutkinnolla.

Erityisesti ohjelma soveltuu:

  • projektiliiketoiminnan johtajille ja projektitoimiston vetäjille
  • kehitys- ja projektijohtajille
  • hankejohtajille ja -päälliköille
  • projektipäälliköille, joilla on vahvaa käytännön kokemusta johtamisesta.

Ilmoittaudu tästä »

Lisätietoja Sovelton ProjektiJET-yhteyshenkilöltä:

Pasi Lehtiniemi johtava konsultti
Sovelto Oyj

pasi.lehtiniemi@sovelto.fi
+358 50 5151 773