Hyödynnä ulkopuolista asiantuntemusta liiketoimintasi kehittämisessä

Liiketoiminnan kehittämisen tukena yritys voi hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Sovelto Oyj on  tällaisten palveluiden kilpailutettu tuottaja.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten asiantuntijapalvelujen tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa, laajentamista ja kasvua niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien palveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa kaikissa eri vaiheissa.

Yritys voi hyödyntää asiantuntijapalveluita (analyysi- ja konsultointipalvelut) seuraavasti:

Analyysipalvelussa yritys saa kokonaiskuvan liiketoiminnan nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat lähteä suunnitelmallisesti kehittämään liiketoimintaansa. Analyysista saatavan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi yritys saa ohjauksen välittömiin kehittämistoimenpiteisiin: Konsultointi-palveluun, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Konsultointipalvelut on jaettu kuuteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään aina tapauskohtaisesti yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Aihealueet ovat:

1. Kasvu
2. Uudistaminen
3. Tuottavuus ja talous
4. Markkinointi ja asiakkuudet
5. Johtaminen ja henkilöstö
6. Innovaatioiden kaupallistaminen

Sovelto Oyj on Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailuttama valtakunnallinen yritysten asiantuntijapalveluiden tuottaja. Asiantuntijapalveluista Soveltossa vastaa senior-konsultti Pasi Lehtiniemi. Asiantuntijoillamme on myös vahva kokemus julkisen ja yksityisen kehittämisrahoituksen hyödyntämisestä, kuten ELY-keskusten ja Tekesin kehittämisrahoituksesta.

 

Yritysten kehittämispalvelut

elinkeino-, liikenne. ja ympäristöpalvelut

työ- ja elinkeinoministeriö