Organisaation menestys syntyy digitaalisen rajapinnan hyödyntämisestä myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä, sekä kyvykkyydestä hyödyntää modernin tietotyön välineitä myös sisäisessä toimintakulttuurissa.

Nopeat teknologiamuutokset muuttavat kilpailua. Mahdollisuudet ovat nyt kaikille samat – kyvykkyys hyödyntää niitä on erottautumistekijä.

Digitaalinen markkinointi ja some-kanavien hyödyntäminen

Asiakkaasi hakee tarvitsemansa palvelut webistä. Organisaatiosi palveluiden laatu punnitaan jo ennen kuin olet päässyt kontaktiin asiakkaasi kanssa. Hakukoneoptimoinnin ja analytiikan taidot kuuluvat jokaisen organisaation toiminnan perusedellytyksiin!

Sovelto tarjoaa asiakkailleen rautaisen koulutuspaketin ja mahdollisuuden sertifioitua digimarkkinoinnin osaajaksi. Kyseessä on Digital Marketing Instituten tuottama videomuotoinen 30 tunnin koulutus, joka opiskellaan Sovelto Channel -oppimisympäristössä. Koulutuksesta hyötyy myös johto.

Lue lisää: Professional Diploma in Digital Marketing »

Ratkaisumyynti — tulevaisuuden myyjän tärkein kompetenssi

Parhaat palvelut kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Ratkaisumyynti varmistaa toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa markkinatilanteessa ja erottaa huippumyyjät joukosta.

 

Asiantuntijan viestintätaidot

Viestintätaitojen merkitys kasvaa jokaisen työssä. Kun haluat vaikuttaa, opiskele viestinnän perustaidot sinulle sopivalla hetkellä Sovelto Channelissa. Opit viestinnän suunnittelua, suullista ja kirjallista viestintää sekä eri kanavien hyödyntämistä.

 

Uusi sisäisen viestinnän toimintakulttuuri

Organisaation sisäinen viestintä on aarreaitta, joka voidaan saada hyötykäyttöön moderneja tietotyövälineitä hyödyntämällä. Uudista sisäisen viestinnän toimintakulttuuri ja tee organisaatiosta notkeampi! Tuloksena asiakaspalvelu parantuu ja organisaatio pystyy muuntumaan notkeammin toimintaympäristön muuttuessa.