SharePoint-koulutukset

SharePointin hyödyntämismahdollisuudet eivät suinkaan rajoitu pelkkään tiedostonhallintaan. Se on erinomainen työkalu myös erilaisten luettelomuotoisten tietojen keräämiseen, hallintaan ja jakeluun. SharePoint antaa myös loistavat edellytykset sisällön jakamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Se on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, jonka rooli vain kasvaa tulevaisuudessa.

Microsoft SharePoint on saavuttanut monissa organisaatioissa liiketoimintakriittisen järjestelmän statuksen. Eri ominaisuuksia voidaan ottaa hyötykäyttöön vaihe kerrallaan. Onnistumisessa on oleellista

  • järjestelmän käyttömahdollisuuksien tunteminen
  • hallinnasta ja kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaaminen sekä keskusteluyhteys johdon kanssa
  • yhteisistä työtavoista sopiminen ja käyttäjien perehdytys.
SharePoint-koulutuksemme
Raportointi & Business Intelligence

Excel PowerPivot 2 pv

Excel PowerPivot jatkokurssi: Advanced DAX 2 pv

Koulutusohjelmat

SharePoint-leiri 4 pv