Säästä vartti tunnissa

Mietityttääkö henkilöstötyön tuottavuus? Ovatko IT-investoinnit hyötykäytössä arkityössä? Jääkö tärkeitä asioita kiireessä hoitamatta?

Jalkauta tietotyölle pelisäännöt. Säästä vartti tunnissa.

Sovelto Sujuva™ on palvelu, jonka avulla tasaat henkilöstön tuottavuuseroja, nostat työtyytyväisyyttä ja säästät aikaa!

 

Olet arvokas kun olet kiireinen?

Kiireen tunne kuluttaa ja jatkuva tulipalojen sammuttelu hidastaa organisaation reagointi- ja toimintakykyä. Jos työ on hektistä, on vaikeaa pysähtyä ja keskittyä.

Välineet eivät riitä

Jos yhteisistä toimintatavoista ei ole sovittu, välineet saattavat pikemminkin haitata työtä kuin tukea sitä. Sovellusten ja toimintatapojen käyttöönotto on tällöin jäänyt tekemättä.

Tee työstä Sujuvaa

Sovelto Sujuva™ on työnkulun arviointipalvelu, joka antaa perustan työn kepeyttämiseen olemassa olevia ICT-investointeja hyödyntämällä.

Toteutustapana ovat haastattelut, sähköinen kysely sekä organisaation oman käsikirjan tuottaminen. Käsikirja luetteloi selkeästi tietotyön pelisäännöt ja minimiosaamisen, jolloin sitä voidaan hyödyntää perusosaamisen varmistamisessa. Käsikirja on erityisen hyödyllinen myös perehdytyksessä.

 

Sujuva™ -palvelun moduulit

Organisaation koosta ja tavoitteista riippuen voidaan valita toteutettavaksi yksi tai useampi Sujuva-palvelun moduuleista:

Lähtötilanneselvitys

  • Avainhenkilöiden haastattelu (IT, HR, johto, avainkäyttäjät)
  • Tavoitteet ja mittarit

Henkilöstön osallistaminen

  • Digium-kysely, jossa selvitetään tietotyön aikavarkaita
  • Auttaa muutoksen läpiviennissä

Sujuva tietotyö -käsikirja

  • Organisaation oman käsikirjan tuottaminen
  • Toteutustapana workshopit

 

Mitä tämän jälkeen

Luodut pelisäännöt pitää jalkauttaa. Keinona voi olla valmennus, tietoiskut tai vaikka videoklipit. Tärkeää on, että henkilöstö tavoitetaan. Henkilöstön osallistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on oleellinen muutoksen toteutumisen edellytys. Muista myös osaamistarvetta vähentävät ratkaisut, esim. automatisoidut mallit ja raportit.

 

Ota yhteyttä, niin teemme sinulle sopivan ehdotuksen >>