Kehitä liiketoimintaa panostamalla innovaatioihin!

Innovaatiojohtaminen on yksi kehittyvän yrityksen ydintoiminnoista, joka edellyttää johdon sitoutumista ja systemaattista työtä: innovatiivisuutta tukevaa kulttuuria, toimivaa innovaatio- ja tuotekehitysprosessia, ymmärrystä uutta liiketoimintaa tukevista liiketoimintamalleista sekä asiakaslähtöistä tuotekonseptointia ja palvelumuotoilua.

Hyödynnä TEKESin innovaatioseteli ja nosta innovaatiotoiminta liiketoiminnan kehittämisen keskiöön, kasvun ja kannattavuuden lähteeksi. Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.

Sovelto on luotettava kumppanisi innovaatiotoiminnan kehittämisen tukena. Autamme sinua rakentamaan tarvittavat prosessit, toimintatavat ja kulttuurin sekä kirkastamaan innovaatiotoiminnan suunnan. Tehdään asiakaslähtöisestä innovaatiotoiminnasta totta yhdessä!

Digitalisaation kick-start

Digitalisaatio koskettaa tavalla tai toisella jokaista toimialaa ja jokaista yritystä. Älä odota, että digitalisaatio tulee joskus, sillä se on täällä jo tänään. Jos et hyödynnä digitalisaation mahdollisuuksia, joku muu tekee sen ja saattaa samalla hankkia lähes epäreilun kilpailuedun tai jopa muovata koko toimialan dynamiikkaa. Tee digitalisaatiosta siis liiketoiminnan uusi veturi ja hyödynnä sen avaamat liiketoimintamahdollisuudet sekä tuote- ja palveluinnovaatiot! Me autamme sinua luomaan näkemyksen digitalisaation mahdollisuuksista sinun yrityksellesi!

Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voimme valjastaa digitalisaation mahdollisuudet liiketoimintasi hyödyksi kick-start -hengessä!

 

 

Innovaatio- ja tuotekehitys-prosessin kehittäminen

Innovaatiot eivät synny sattumalta, vaan systemaattisen työn tuloksena. Toimiva tuotekehitysprosessi aina ideoinnista tuotantoon ja toimituksiin on edellytys sille, että innovaatiot saadaan jalostettua kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Me autamme sinua tuote- ja palvelukehitystä tukevien toimintamallien, prosessien ja menetelmien kehittämisessä!

Tyypillinen toteutus: 2x3h workshop + raportti (kustannus 5000 €+ alv maksettavissa innovaatiosetelillä)

 

Innovaatiokulttuurin vahvistaminen

Muutosvauhdin kasvaessa tarvitaan organisaatiolta uudenlaista kulttuuria ja mindsettiä: asiakaslähtöisyyttä, ketteryyttä, innovatiivisuutta ja kykyä draivata jatkuvaa muutosta. Mutta miten ihan oikeasti toimitaan niin, että asiakas on keskiössä? Mitä ketterä kokeilukulttuuri tarkoittaa tekemisen tasolla? Miten kollektiivinen energia saadaan valjastettua eteenpäin vievään toimintaan tavalla, joka tukee luovuutta ja innovatiivisuutta mahdollisimman jouhevasti?

Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voimme yhdessä vahvistaa innovaatiokulttuuria käytännönläheisesti – siten, että sen vaikutukset näkyvät päivittäisessä tekemisessä ja toiminnassa!

Liiketoiminnan mallintaminen

Uudet tuotteet ja palvelut vaativat usein uudenlaisia liiketoimintamalleja – ja joskus uusi liiketoimintamalli ja bisneslogiikka voi itsessään olla innovaation ydin. Skaalautuvuus, alustatalous ja überisaatio ovat tulleet jäädäkseen. Miten innovaatiot kaupallistetaan tavalla, joka synnyttää skaalautuvaa uutta liiketoimintaa?

Autamme sinua mallintamaan ja kuvaamaan tuote- ja palveluinnovaatioiden arvolupauksen, kohderyhmät, asiakaskohtaamisen, kanavat, toimitusketjut, kumppaniverkostot, mahdollistavat teknologiat, muut resurssit, toimintatavat ja toiminnot sekä tulo- ja kustannusrakenteen ja -elementit.

Tyypillinen toteutus: 2x3h workshop + raportti (kustannus 5000 €+ alv maksettavissa innovaatiosetelillä)

 

Asiakaslähtöinen tuotekonseptointi ja palvelumuotoilu

Omaksu asiakaskeskeinen lähestymistapa palvelujen kehittämiseen ja ota palvelumuotoilu osaksi tuotekehitystä. Autamme sinua asiakaslähtöisessä tuote- ja palvelukonseptoinnissa! Jos sinulla on tuote- tai palveluidea, voimme fasilitoitujen workshoppien avulla tukea konseptin jalostamisessa, palvelumuotoilussa sekä myyntiargumenttien kirkastamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa.

Tyypillinen toteutus: 2-4 x3h workshop + raportti (kustannus 2500 € + alv per workshop katettavissa innovaatiosetelillä 5000 euroon saakka).

Innovaatioprojektien valmistelu ja johtaminen

Innovaatioita johdetaan usein projektimaisena toimintana. Projektijohtamisen ammattilaisemme voivat auttaa sinua innovaatioprojektien valmistelussa ja johtamisessa sekä innovaatiotoimintaa tukevan projektikulttuurin vahvistamisessa.

Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voimme yhdessä varmistaa innovaatioprojektien onnistuneen valmistelun ja johtamisen!