Asiakasarvoa ja tehokkuutta Lean IT:llä

Lean-ajattelussa on kyse asiakasarvon maksimoinnista ja kaiken turhan eliminoinnista. Lean IT auttaa organisaatiotasi luomaan todellista asiakasarvoa ja toteuttamaan jatkuvan parantamisen kulttuuria.

IT-organisaatiot etsivät jatkuvasti uusia keinoja parantaa asiakastyytyväisyyttä, palvelulaatua ja kykyään luoda arvoa liiketoiminnalle. Lean IT auttaa sinua muuttamaan IT-organisaatiosi asiakaslähtöiseksi, tehokkaaksi ja läpinäkyväksi – ja luomaan todellisia liiketoimintatuloksia.

Lean-ajattelussa on kyse siitä, että ymmärretään, miten liiketoimintaprosesseja voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa tunnistamalla ja eliminoimalla kaikki turha. Se kaataa päälaelleen operatiivisen tehokkuuden periaatteet ja nostaa asiakkaan, strategian toteuttamisen ja muutoksenhallinnan tiimin ja yksilöiden toiminnan ja motivaation keskiöön.

Lean-ajattelun tulisikin olla keskeisessä roolissa jokaisen tämän päivän IT-organisaation ja -ammattilaisen työkalupakkia.

Sovella Lean-ajattelua IT-palvelukehityksessä ja -hallinnassa

IT-organisaation oletetaan tukevan liiketoiminnan innovaatioita ja kannattavaa kasvua, mutta samanaikaisesti tietohallinnon odotetaan koko ajan tekevän enemmän, vähemmällä. Palvelun ja asiakastyytyväisyyden pitää parantua, vaikka budjetteja tiukennetaan. Tämän vuoksi monet IT-organisaatiot etsivätkin uusia keinoja purkaa prosessien ja toimintatapojen kompleksisuutta ja päällekkäisyyttä sekä nopeuttaa läpimenoaikoja.

Tietohallinto- ja IT-organisaatiot pyrkivät jatkuvasti parempaan asiakastyytyväisyyteen, palvelulaatuun ja arvontuotantoon. Lean-ajattelulla muutat organisaation asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Lean IT tarjoaa apua mm.

  • asiakaskokemuksen kehittämisessä
  • prosessien tehostamisessa
  • ongelmanratkaisussa
  • organisaation kehittämisessä ja uudistamisessa
  • työtyytyväisyyden parantamisessa

Sertifioitua Lean IT -koulutusta

Monet IT-ammattilaiset suunnittelevat parhaillaan Lean IT -kouluttautumista ja -sertifioitumista. Lean IT Foundation -kurssi kattaa kaikki tarvittavat elementit, joilla saat otettua Lean IT -menetelmät käyttöösi organisaatiossasi. Opit keskeiset Lean-ajattelun keskeiset käsitteet ja opit, miten Leaniä voi soveltaa IT-toimintoihin.

Lean IT Association on akkreditoitujen koulutus- ja testiorganisaatioiden perustama, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on standardoida Lean IT -koulutus ja -sertifiointi. Sovelton Lean IT -kurssit ovat LITAn standardien mukaisia.

Ota Lean IT haltuun tehokkaasti ja käytännönläheisesti

Soveltolta löydät Lean IT Foundation -kurssit niin luokkakurssina, luokkaopetuksen streamaavana online-kurssina kuin eLearning-toteutuksenakin.

Tutustu koko koulutustarjontaamme >>