Modernin tietohallinnon kulmakivet

Kulmakivet ketterässä kehityksessä, laadukkaassa IT-palvelujohtamisessa sekä toimittajahallinnassa:

  • Agile
  • SAFe®
  • DevOps
  • SCRUM
  • Lean IT
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • TOGAF
  • ITIL®
  • COBIT®

Mistä tässä kaikessa on kyse? Lue lisää modernin IT-palvelukehityksen ja -hallinnan menetelmistä ja tietohallinnon murroksesta sekä tutustu Sovelton koulutustarjontaan. Panosta nyt tulevaisuuden menetelmiin – sillä osaaminen ei synny sattumalta!

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Sovelto is a licensed ITIL® affiliate on behalf of AXELOS Ltd. Sovelto is a licensed Quint Wellington Redwood affiliate.

Tutustu koko koulutustarjontaamme >>

Digitalisaatio muuttaa IT:n roolia

Liiketoiminnan digitalisaatio luo uudenlaisia paineita IT:lle. Toisaalta liiketoiminnan on ymmärrettävä teknologian luomat liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja IT:n rooli voi digitalisaation myötä nousta liiketoiminnan tukifunktiosta koko yrityksen toiminnan ytimeen digitaalisten palvelujen ja asiakaskohtaamisten mahdollistajana. Toisaalta teknologiat kehittyvät nopeammin kuin koskaan ja liiketoimintaratkaisuihin liittyy yhä useammin uudentyyppistä teknologiaa, jonka käytöstä ei ole vielä kokemusta.

 

Ulkoistus, hankinta ja toimittajahallinta luovat mahdollisuuden keskittyä ydintoimintoihin

Yhä useampi organisaatio on ulkoistanut monia aiemmin tietohallinnolle kuuluvia tehtäviä ulkoisille toimijoille ja tietohallinnon ydintoiminnot liittyvätkin nykyään hankintaan ja toimittajahallintaan.

 

Kokonaisarkkitehtuuri ja IT-palveluhallinta luovat pohjan toimivalle tietohallinnolle

Kokonaisarkkitehtuuri linkittää liiketoiminnan ja IT:n tavalla, jolla saadaan strategiset tavoitteet toteutumaan tehokkaammin ja organisaatio toiminaan yhteisen toimintatavan mukaisesti. Kun tähän lisätään ITIL®-viitekehyksen IT-palveluiden hallinnan ja johtamisen prosessikehys, luodaan pohja toimivalle tietohallinnolle.

 

Ketterät menetelmät vauhdittavat ohjelmistokehitystä

SAFe®, DevOps, Scrum ja muut ketterän kehityksen menetelmät ovat tämän päivän ohjelmistokehityksen ytimessä. Kyky luoda arvoa ketterästi ja verkostomaisesti monitoimijaympäristössä, jossa useat toimijat tuovat oman erikoistuneen panoksensa kokonaisratkaisuun, on edellytys laadukkaassa ja nopeasyklisessä ohjelmistokehityksessä. Yhteiset viitekehykset ja menetelmät luovat pohjan tälle toiminnalle.

 

 

Big data ja analytiikka tämän päivän liiketoiminnan ytimessä

Big datasta puhuvat kaikki, mutta mitä se ihan oikeasti on ja miten sitä kerätään, varastoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään. Oikealla osaamisella saat kerättyä liiketoiminnan kannalta merkityksellistä tietoa ja pureksittua sen tavalla, joka tuottaa arvoa sinulle ja asiakkaillesi!

Tietoturva on luottamusta – ja luottamus liiketoiminnan edellytys

Cyber security on digitalisoituvan liiketoiminnan ytimessä. Tietoturvallisuudessa osaamattomuus voi tulla kalliiksi, ja tietoturva kuuluukin organisaatiossa jokaiselle aina ylimmästä johdosta teknisten ratkaisujen toteuttajiin. Sovelton monipuolisesta koulutustarjoomasta löydät tietoturvakoulutukset eri kohderyhmille perusteista syväkoulutuksiin.

 

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja

Projektinhallinta ja projektien johtaminen ovat keskeisiä työelämätaito maailmassa, jossa työ yhä enenevässä määrin organisoituu erilaisiksi projekteiksi. Projektipäällikkönä toimiminen vaatii projektiosaamista, mutta sitä tarvitaan myös projektin jäseniltä, ohjausryhmässä toimimiseen sekä projektisalkunhallintaan. Hanki tarvittava projektiosaaminen organisaatioosi Sovelton laadukkailla projektikoulutuksilla ja -valmennuksilla!

 

Tehokkaalla työskentelyllä lisää tehoa, luovuutta ja tuottavuutta

Toimintaympäristömme muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja se heijastuu myös työhömme. Muutos on jatkuvaa ja tarvitsemme jatkuvasti innovatiivisuutta, luovuutta ja kokeiluja – mutta toisaalta myös tuottavuutta, tehokkuutta ja systemaattisuutta.