Moderni tuottavuus

Onko totta, että kolmen tähden illallinen syntyy itsestään? Syntyvätkö tulokset työssä automaattisesti?

Sairaspoissaoloista aiheutuva menetetyn työajan kustannus Suomessa on 3,4 mrd euroa vuodessa, eli 1590 euroa/palkansaaja. Työskentelyn tehottomuudesta aiheutuva menetetyn työpanoksen kustannus on tätä suurempi. Samanaikaisesti organisaatiot joutuvat tekemään tulosta vähemmällä henkilöstömäärällä. Riskinä on, että pian Suomessa on tietotyön henkisestä kuormittavuudesta sairastunut kansa.

Moderni tuottavuus on sitä, että työ on mielekästä ja että ihmisellä on kyky saada aikaan. Yksinkertaisesti kyse on siitä, haluaako ja pystyykö henkilö tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Kun tekniset ja henkiset kitkatekijät poistetaan, kyky saada aikaan nousee.

 

mielekkyy&tuottavuus

Henkiseen ja tekniseen potentiaaliin pätevät samat säännöt: potentiaali täytyy tunnistaa, sitä täytyy osata hyödyntää ja tämän jälkeen jatkokehittää. Tekniikka mahdollistaa uudenlaisen, verkostomaisen tietotyön, mutta monesti nämä mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. Samoin ihmisissä ja sujuvassa yhteistyössä on potentiaalia, jota voi oppia johtamaan sen sijaan että se on joutokäynnillä ja ihmiset kuluvat loppuun.

 

Kuinka saat omasi?

1. Tutustukaa seuraavaan julkaisuun:

Menetetyn työpanoksen kustannus 2014 »

Mikä teidän arvionne on menetetyn työpanoksen kustannuksesta?

2. Pohtikaa organisaatiossanne tietotyön tuottavuutta kokonaisuutena seuraavien kysymysten avulla:
(asteikolla 1-5, missä 1=heikolla tasolla, 5=erittäin hyvällä tasolla)

a) Kuinka laadukasta johtaminen organisaatiossanne on?
b) Kuinka mielekkääksi henkilöstö kokee työnsä?
c) Kuinka hyvin työyhteisön toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista?
d) Kuinka tietoista ja tavoitteellista osaamisen kehittäminen on?
e) Kuinka terveellistä, turvallista ja sujuvaa työskentely on?
f) Kuinka hyvin nykyiset tietotyön käytännöt tukevat organisaation tavoitteita?

Asiantuntijamme haastattelee ja laatii työryhmällenne ehdotuksen siitä, miten teillä tehdään arjesta luksusta!

 

Myyntipalvelu 042422121