IT-palvelujohtaminen ja -hallinta ovat toimivan IT:n ja tietohallinnon perusta

 

Ota kokonaisarkkitehtuuri, TOGAF®9, COBIT®5, ITIL® ja ISO/IET 20000 haltuun Sovelton laadukkaissa koulutuksissa!

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme >>

 

IT-palvelujohtaminen ja -hallinta toimivan IT:n ja tietohallinnon perusta

Kokonaisarkkitehtuuri ja ITIL® muodostavat tietohallinnon ytimen ja luovat pohjan laadukkaalle IT-palvelujohtamiselle ja -hallinnalle. Soveltolta löydät laadukkaat koulutukset niin kokonaisarkkitehtuuriin ja sen eri viitekehyksiin (TOGAF®9, Kartturi); ITILin perusteisiin ja syventäviin moduleihin sekä COBIT®5-viitekehykseen ja ISO/IET20000-laatustandardiin.

Varmista tietohallintosi ja IT-palveluidesi perustat kuntoon oikealla IT-palvelujohtamisen osaamisella!

 

Yritysarkkitehtuuri ja kokonaisarkkitehtuuri linkittävät liiketoiminnan ja tietohallinnon

Yritysarkkitehtuuri ja kokonaisarkkitehtuuri ovat avain siihen, miten liiketoiminnan ja tietohallinnon välinen yhteistyö saadaan oikeasti toimimaan. Se on strateginen johtamismenetelmä, jonka avulla organisaation toimintaa kuvataan, kehitetään ja muutetaan hallitusti. Yritysarkkitehtuurityö auttaa kuvaamaan organisaation elementit ja niiden suhteen toisiinsa, ja tekee IT:n kehittämisestä kokonaisvaltaista ja ennakoivaa.

Sovelton koulutusvalikoimasta löydät sopivat kurssit, olipa tarpeesi sitten TOGAF®9, JHS179 tai muu yritys-/kokonaisarkkitehtuurin viitekehys.

 

ITIL®

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden toimittamiseen ja IT-infrastruktuurin hallintaan. ITIL®issä määritellyt palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja hyviksi havaittuja useissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Nykyisen ITIL®-version (2011 Edition) mukaan nämä parhaat käytännöt (best practices) on esitelty palvelun elinkaarimallin keinoin sisältäen seuraavat osa-alueet:

  • Service Strategy (palvelustrategia)
  • Service Design (palvelun suunnittelu)
  • Service Transition (palveluun siirtyminen)
  • Service Operation (palvelun toimittaminen)
  • Continual Service Improvement (palvelun jatkuva kehittäminen)

Mainitut osa-alueet muodostavat palvelun elinkaarelle kehyksen, jonka avulla palvelu vastaa paremmin liiketoiminnan tarpeisiin liiketoiminnan arvoja arvioitaessa. Lue lisää muualla verkossa.

 

COBIT®5

COBIT®5-viitekehys antaa hyvän mallin muodostaa punainen lanka IT:n ja liiketoiminnan tavoitteiden välille. COBIT®5-viitekehyksen kuvaa myös hyvä hallintotavan sille miten IT:n ja liiketoiminnan yhteisiä tavoitteita kannattaa mitata, johtaa ja varmentaa. Lue lisää muualla verkossa.

 

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000:2005 on ensimmäinen kansainvälinen standardi tietotekniikkapalveluiden johtamiseen ja hallintaan. ISO/IEC 20000 -standardin tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden ja laadukkaiden IT-palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Perimmäisenä tavoitteena on tuottaa liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeet täyttäviä palveluita. Lue lisää muualla verkossa.