Sertifioinneista tutkitusti hyötyä

Sertifioinneista tutkitusti hyötyä

Sertifioinnin ja jatkuvan kehityksen merkitys yksilön oppimisprosessissa on kiistaton. Olemmekin sitoutuneet auttamaan organisaatioita kuromaan umpeen teknistä osaamisvajetta ja vahvistamaan tuhansien suomalaiskehittäjien ja IT-henkilöstön taitoja.

Tavoitteenamme on vastata niin yksilöiden kuin tämän päivän organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin ja priotiteetteihin, tarjoamalla yhä laajemmin kokonaisuuksia aihe-alueiden, kuten kestävän kehityksen, monimuotoisuuden ja saavutettavuuden tueksi.

Sertifioinnista on tutkitusti hyötyä ainakin seuraavilla osa-alueilla:

  • Työn tehostuminen jopa 70 %:lla
  • Mahdollisuus jopa 9 % korkeampaan palkkaan sertifioimattomaan henkilöstöön verrattuna
  • 40 % sertifioiduista sanoo suoriutuvansa työstänsä nopeammin
  • 30 % on pystynyt kehittämään järjestelmien tehokkuutta
  • Sertifioidut kertovat sertifioinnin parantaneen myös esimerkiksi itseluottamusta, työtyytyväisyyttä, työtovereiden ilmaisemaa kunnioitusta ja yhteisöllisyyden tunnetta muiden sertifioitujen ammattilaisten keskuudessa.

Uskomme vakaasti, että panostuksemme nykyisen työvoiman osaamisen kehittämiseen tulevat tuottamaan tulosta. Yksi asia on kuitenkin varmaa, olitpa vasta alkuvaiheessa uraasi tai pidemmälle edennyt ammattilainen – jokaisen on otettava vastuu omasta kehityksestään.