Sovelto hybrid valmennusohjelma ja learning coach

Sovelto hybrid valmennusohjelma ja learning coach

Sovelton monimuotoiset hybrid valmennusohjelmat ovat vastaus modernin työssäoppimisen tarpeisiin erilaiset oppijat huomioiden. Hybrid valmennusohjelmassa opiskellaan työn ohessa ja opittua on mahdollisuus hyödyntää heti käytännön työhön. Lähtökohtana onnistuneelle valmennusohjelmalle on tarkasti yrityksen ja Sovelton yhteistyössä pohdittu ja määritelty oppimistavoite. Tavoite ja oppimisen olosuhteet on oltava linjassa ottaen huomioon opiskelun vaatiman ajan. Tavoite määrittää valmennusohjelman sisällön. 

Learning coach on valmennuksessa oppimisen mahdollistaja. Valmennusohjelman aluksi learning coach ja kouluttaja tekevät osallistujille lähtötietokartoituksen, joka kuvaa niin kouluttajalle kuin oppijalle itselleenkin odotukset valmennusohjelmasta. Learning coach vastaa siitä, että osallistujat ymmärtävät oppimistavoitteen ja muodostavat sen pohjalta henkilökohtaiset oppimistavoitteet, -suunnitelman ja -aikataulun. Learning coach varmistaa, että kaikki ymmärtävät minkälaista on opiskelu monimuotoisessa hybrid valmennusohjelmassa. Oleellista on oppijan aktiivisuus ja oma-aloitteisuus kertoa tuen ja ohjauksen tarpeestaan. Jokainen oppija on erilainen ja tarvittavan tuen määrä on myös erilainen.

Osallistujien esimiehillä on tärkeä rooli koko valmennusohjelman ajan oppimistavoitteen saavuttamisessa. He motivoivat, luovat sopivasti painetta, helpottavat mahdollisuuksien mukaan työkuormaa ja palkitsevat oppimistavoitteen saavuttaneet. Learning coachin tehtävä on antaa oppimisen etenemisestä tietoa esimiehille ajatustensa tueksi.

Learning coach huolehtii, että kanava kommunikoinnille on koko ajan auki niin esimiehille kuin osallistujillekin. Opintojen edetessä learning coach tekee sopivin väliajoin opintojen tilannekartoituksia, joiden tarkoitus on sekä herättää opiskelija reflektoimaan omia opintojaan siihen mennessä että saada palautetta opiskelukokemuksesta. Valmennusohjelmaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia palautteen perusteella kesken ohjelman, esimerkiksi oppimismuotoihin, pitäen kuitenkin mielessä alkuperäinen oppimistavoite.

Valmennusohjelman päätyttyä vuoropuhelu osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä jatkuu tilanteen mukaan. Parhaimmillaan Sovelton hybrid valmennusohjelman ansiosta yritykseen alkaa muodostua uudenlainen jatkuvan proaktiivisen oppimisen kulttuuri, jossa oppimisen ja liiketoiminnan strategiat ja tavoitteet tukevat toisiaan.

Mikä on Sovelto hybrid?

Hybrid koulutukset

Hybrid valmennusohjelma tiimille tai organisaatiolle

Tilaa Sovelton osaamisvinkit niin saat ensimmäisenä tiedon uusista hybrid valmennuksista