Sovelton Learning Coach on yksilöllisen oppimisen valmentaja

Sovelton Learning Coach on yksilöllisen oppimisen valmentaja

Itseopiskelu erilaisissa online oppimisympäristöissä on arkipäivää, mutta oppimisen tulos ja todellinen hyöty jää niissä usein ohueksi. Oppimisen tavoitteiden täyttymiseen moni tarvitsee tukea ja usea hyötyy myös vertaisryhmästä. Olemme Soveltolla saavuttaneet loistavia oppimistuloksia yhdistämällä itseopiskelun ja henkilökohtaisen oppimisen valmentamisen eli Learning Coachin tuen.

Learning Coach on nimenomaan yksilöiden tuki, mutta parhaimmassa tapauksessa hän on jo mukana esimiesten kanssa rakentamassa yrityksen vision mukaista kattavaa oppimisen polkua. Learning Coach voi auttaa toimeenpanemaan yrityksen stategiset liiketoiminnan tavoitteet konkreettisiksi yksilöiden oppimisen tavoitteiksi ja auttaa esimiestä sanoittamaan osaamisvaatimukset tiimille.

Learning Coach on tärkeässä roolissa, kun on aika kääriä hihat ja tehdä oppiminen jokaiselle yksilölle mahdolliseksi! Hän tarjoaa oppimisen tavoitteiden saavuttamiseen myös vaihtoehtoja; oppija voi valita itseopiskelun lisäksi kouluttajajohtoisen toteutuksen ja erilaisia työkaluja itsearviointiin tai sertifiointitestiin valmistautumiseen.

Learning Coachin viisi tehtävää:

  1. Kuvaa ja aikatauluttaa oppimiselle polun ja kertoo sen sisällä olevat vaihtoehtoiset oppimisen tavat.
  2. Auttaa yksilöitä määrittämään ja saavuttamaan henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet.
  3. Tukee, tsemppaa ja antaa hyviä käytännön vinkkejä koko opintomatkan ajan.
  4. Huolehtii, että kanava kommunikoinnille on koko ajan auki myös esimiehelle.
  5. Iloitsee onnistumisista oppijan kanssa!

Koska Learning Coach on jatkuvan oppimisen puolesta puhuja, hän myös ohjaa oppijaa seuraavien oppimisen tavoitteiden äärelle. Yrityksen oppimiskulttuurin rakentumisen kannalta proaktiivisesti osaamistaan kehittävillä yksilöillä on iso merkitys.

Tutustu lisää valmentamiseen niin teknologioiden, tietotyön kuin johtajuudenkin osaamisen kehittämisessä:

Learning Coach ja Microsoft Fundamentals -ohjelmat

Lue miten TietoEVRYn Sami Osenius saavutti oppimistavoittensa Learning Coachin avulla!

Learning Coach ja Office 365 sovellukset

Learning Coach ja ihmisten johtamisen teemat