Sovelto MTV:n tukena Lean-projektissa

Sovelto MTV:n tukena Lean-projektissa

MTV:n IT-tiimin liiketoimintasovellusten pilvisiirtymä sekä kattava toimintamallin muutos nostivat esiin myös ajatuksen prosessien tehostamisesta Lean-ajattelun avulla. Organisaation ICT-johtaja Juha Allonen oli tutustunut Leaniin jo aiemmin, ja hän uskoi menetelmän toimivuuteen. Muutoksen toteuttajaksi valittiin Sovelto.

Leania on vaikea omaksua suoraan kirjasta

Allonen on itse sertifioitu Lean-koulutuksen suorittaja, joten hän näki muutoksessa mahdollisuuden tehostaa ja sujuvoittaa organisaation työtapoja. ”Lean on erittäin hyödyllinen koulutus tällaiseen vaiheeseen, jossa toteutetaan liiketoimintaprosesseihin asti ulottuvia toimintatapojen muutoksia”, Allonen kertoo. Hänen mukaansa prosessien kehittäminen, optimointi ja mallinnusten ymmärtäminen sekä tehokkuusajattelun jalkauttaminen toimintaan ovat erittäin tärkeitä elementtejä.

Sovelto valikoitui yhteistyökumppaniksi aiempien hyvien kokemusten perusteella. Allosen mukaan Sovelton koulutuskorttitarjonta mahdollisti kaikkien koulutusten keskittämisen yhdeksi paketiksi koko vuodeksi, jolloin saavutettiin myös kustannushyötyä. ”Lisäksi palveluvalikoima oli laaja ja tarpeitamme vastaava”, Allonen tarkentaa. ”Heidän hybridimallinsa on soveltunut meille erinomaisesti. Koulutettavat asiat tuodaan oikeasti osaksi meidän toimintaamme ja ne jalkautetaan prosesseihimme vaiheittain. Silloin teoria voidaan viedä pala kerrallaan käytäntöön ja osaksi arkea”, hän jatkaa. Ennen koulutuksen alkua Allonen koki, että kova muutostahti yhdistettynä kiireiseen arkeen saattaa nykytyöelämässä olla haastavaa.

”Uuden oppiminen on tuotava osaksi tiimin tai organisaation jokapäiväistä toimintaa, ja tähän tarkoitukseen Sovelton Hybrid ja muut monimuotokoulutukset ovat hyvä lääke.”

MTV:n osalta Lean-koulutus käynnistyi siten, että mukana olleet ICT-tiimin jäsenet, palvelupäälliköt sekä product ownerit tutustuivat aluksi Lean-ajatteluun itsenäisesti kirjan avulla. Syksyn mittaan Sovelton kouluttaja astui mukaan, ja ryhmälle järjestettiin neljä työpajatyyppistä koulutustapahtumaa. ”Koulutustapahtumat olivat hyvin vuorovaikutteisia”, Allonen kuvailee. ”Kouluttaja fasilitoi ja tiimimme osallistui keskusteluun. Osa materiaalista oli virallisempaa ja yleisluontoisempaa Lean-asiaa, mutta osa myös suoraan meidän ympäristöömme sovitettuja esimerkkejä, jotka havainnollistettiin taululle”, hän jatkaa. Allosen mukaan kouluttaja oli aktiivinen ja toi esille paljon sellaistakin materiaalia, mitä kirjasta ei löytynyt. ”Leania on vaikea omaksua suoraan kirjasta. Koulutus oli tehokkaasti meille räätälöity, ja pääsimme itse vaikuttamaan asioiden etenemiseen”, Allonen kehuu. Hänen mielestään koko koulutuksen paras osuus oli kuitenkin se, että workshop-opetusmalli kannusti runsaaseen keskusteluun.

Lean-sertifikaatti edustaa kehitystä

Projektin alussa suurimmat tavoitteet kohdistuivat olemassa olevien prosessien tehostamiseen sekä uusien, tehokkaampien prosessien luontiin. Tehokkuus voidaan tunnistaa, kun koko tiimi tuntee työtavat ja puhuu samaa kieltä, eli jakaa samat termit ja ajatusmallit. Allosen mukaan koulutus täytti MTV:n sille asettamat odotukset. ”Käsitteiden ja Leanin frameworkin tutuksi tekeminen oli tärkeää”, hän kertoo. ”Monille nämä termit olivat aiemmin epäselviä, mutta koulutuksen ansiosta niitä opittiin soveltamaan huomattavasti paremmin nimenomaan MTV:n IT-kontekstiin.”

Allosen mielestä myös koulutuksesta myönnettävä sertifikaatti on monelle henkilökohtaisella tasolla merkityksellinen. ”Nyt voimme myös tiiminä edustaa kehitystä”, hän korostaa. Koulutus on poikinut jo ideoita, joiden pohjalta voidaan osa-alueittain toteuttaa erinäisiä projekteja, joissa hyödynnetään Lean-ajattelua. Allosen mukaan tämä on tervetullutta konkretiaa. Jotkut asiat olivat osalle työntekijöistä jo ennestään tuttuja, mutta nyt kun kaikki alkavat osallistua prosesseihin ja ymmärtävät paremmin mistä on kyse, toiminta tehostuu.

Tarpeiden mukaan räätälöityä ja käytännönläheistä koulutusta

MTV:n liiketoimintaprosesseissa on käytetty jo aiemmin Kaizen-menetelmää. Nyt strategiaosasto oli innostunut siitä, että tekniikkapuolikin on lähtenyt mukaan. ”Tämä nähtiin alun alkaen hyvänä jatkumona sille, mitä organisaatiossa on jo tehty”, toteaa Allonen. ”Nyt kun IT-puolikin hallitsee uudenlaiset toimintatavat, arvovirtaketjujen ja käytännön tekemisen yhdistäminen sekä prosessien mallintaminen ja yhteen kytkeminen tehostavat koko toimintaa. Jatkossa tarkoituksenamme on synkata ja jatkokehittää vieläkin tarkemmin osaamistamme prosessimallintamisen suhteen”, Allonen kertoo.

Allosen mukaan tiimin jäsenet olivat alusta asti innostuneita Lean-projektista.

”Innostus kasvoi matkan varrella, kun huomattiin, että koulutus on käytännönläheistä ja nimenomaan meidän tarpeidemme mukaan räätälöitävissä. Kun koulutus kohdistettiin meidän työympäristöömme, Lean-termit ovat pyörineet päivittäisessä keskustelussa myös arjessa”, Allonen summaa.

Hänen mukaansa on hankalaa nähdä, kenelle vastaavanlainen koulutus ei sopisi. ”Tämä on ehdoton kaikille, jotka tahtovat uutta oppiakseen tehdä muutakin kuin lukea vain kirjan”, hän kuvailee. ”Olimme todella tyytyväisiä siihen, kuinka Sovelto toteutti koulutuksen. Kun koulutus järjestetään työyhteisön omissa tiloissa, vaikutus on täysin erilainen kuin perinteisellä luokkakoulutuksella. Käytännönläheisyys sekä koulutussisällön räätälöinti sai tiimin todella syttymään. Asiantuntevan kouluttajan johdolla vedetyt työpajat saivat ihmiset aktivoitumaan sekä keskustelemaan keskenään. Silloin uuden oppiminen on aina tehokkainta.”

Johtamisen ratkaisut »

Koulutukset ketterään kehittämiseen »

PYYDÄ RATKAISUEHDOTUS ORGANISAATIOLLESI