Sovelto mukana kehittämässä Liikenneviraston henkilöstöosaamista

Sovelto mukana kehittämässä Liikenneviraston henkilöstöosaamista

Kun Liikennevirastossa ilmeni tarve henkilökunnan tietotyövalmiuksien kehittämiseen, he järjestivät puitesopimuskilpailutuksen. Parhaiten tarpeita vastaavaksi koulutuskumppaniksi valikoitui lopulta Sovelto. Henkilöstön osaamista lähdettiin syventämään lähtötasojen mukaisilla lähiopetusjaksoilla sekä itsenäisellä etäopiskelulla.

Erilaiset oppimismuodot osaamisen tukena

”Sovelto valittiin koulutuksen toimittajaksi kilpailutuksen kautta noin puolitoista vuotta sitten”, kertoo Seppo Oinonen, Liikenneviraston ohjelmakoordinaattori. Yhteistyö käynnistyi osaamistarvekartoituksella. Se sisälsi kevyehkön kyselytutkimuksen, jonka perusteella määriteltiin, millä osa-alueilla koulutuksen tarve oli suurin. ”Kun henkilöstön osaamisen lähtötaso oli selvillä, voitiin arvioida kehittämistarpeita. Tässä tapauksessa keskityttiin eritoten koulutustarpeeseen”, Oinonen jatkaa.

Ohjelma on perustunut pitkälti kurssimuotoiseen koulutukseen, johon hakeutuminen on ollut vapaaehtoista. Lisäksi henkilöstöä on pyritty ohjaamaan verkko- ja itseopiskeluun. ”Olemme liikkuneet pääosin työaseman perustyökalujen ympärillä. Pääpaino on ollut asiakirjojen tuotannon ja verkossa työskentelemisen välineissä”, Oinonen kertoo.

Oinosen mukaan itseopiskelun aloittamisessa on ollut havaittavissa jonkinlaista kynnystä, mutta perusidealtaan se on erittäin käytännöllinen oppimismuoto. ”Se on ajasta ja paikasta riippumaton keino valmentautua itsenäisesti, silloin kun itselle parhaiten sopii.” Koulutuksen tehokkuuteen sekä osallistujien kehitykseen ja tyytyväisyyteen liittyy myös seurantaa. Lähiopetusjaksoista on kerätty säännöllisesti palautetta, joka on ollut positiivista. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä lähiopetustilaisuuksiin. Ne ovat olleet laadukkaita.”

Kaiken kaikkiaan Oinonen on sitä mieltä, että tämän kaltainen lähiopetuksen ja oppimisympäristön tarjoaminen on tehokas keino tukea henkilöstöosaamisen kehittämistä. ”Koulutus ja muu yhteistyö Sovelton ja Liikenneviraston välillä on ollut toimivaa. Tietenkin oppimistyökaluja voi aina kehittää entisestään intuitiivisempaan suuntaan, jolloin ne tukevat työntekoa vielä tehokkaammin.” Myös organisaation käytäntöjen mukaan tuominen koulutukseen on Oinosen mukaan tärkeä huomion kohde. ”Kun organisaatiot omaksuvat yhtenäisiä työtapoja tekeminen tehostuu.”

Oinosen mielestä myös tietotaidon ja osaamisen jakamista organisaatioiden sisällä tulisi korostaa. Työkulttuuria tulisi viedä yhteisöllisempään suuntaan, jolloin yksilötason osaaminen olisi kaikkien hyödynnettävissä. ”Tämä edellyttää toki sitä, että esimiehetkin on saatava mukaan. Heidän tulisi tietää, mitä ja miten heidän työntekijänsä oppivat”, Oinonen kiteyttää lopuksi. ”Nykyisin työnteko on liiaksi yksin puurtamista. Taito ei saa olla vain henkilökohtaista, vaan se tulisi tuoda myös organisaation käyttöön. Laajemman ja oikein kohdistetun tietotaidon myötä myös osaamisvaje vähenee.”