Sovelton kouluttajat Carunan IT-osaamisen tukena

Sovelton kouluttajat Carunan IT-osaamisen tukena

Kun sähkönjakelusta huolehtivalla Caruna Oy:lla ilmeni tarve useiden projektiorganisaatioiden tietotyöosaamisen päivittämiseen, Sovelto valikoitui sopivaksi koulutuskumppaniksi. Asiakkaan monipuolinen ja käyttäjämäärältään suuri IT-rakenne edellytti tehokkaan ja joustavan koulutuskokonaisuuden räätälöintiä.

Joustavaa, kätevää ja täsmällistä koulutusta

Tietohallintojohtaja Heikki Linnasen mukaan Carunalla on 280 työntekijää, mutta yrityksen tietotekniikkarakenteen piirissä on myös pitkälti toistatuhatta ulkoista käyttäjää. ”ITC-osastollamme on kaiken kaikkiaan 23 työntekijää. Se kattaa laajan kirjon palveluita, liiketoiminta-IT:tä, loppukäyttäjäpalveluita sekä runsaasti viestintäteknologiaa ja tietoliikennettä, sillä sähköverkon fyysinen puoli vaatii paljon tietoliikennetoteutuksia”, Linnanen kertoo. ”Lisäksi tietoturva on meillä niin sanottu built in -ominaisuus kaikessa, mitä teemme tai tarjoamme.”

Tarve osaamisen päivittämiselle ilmeni työnteon arjessa. Jo jokapäiväisten Officen peruselementtien, kuten Wordin, Excelin tai PowerPointin käyttötaidoissa oli parantamisen varaa. ”Palvelut kehittyvät nykyään niin nopeasti, että vanhat käytännöt jäävät helposti päälle”, Linnanen täsmentää.

Kun koulutustarve oli tunnistettu, alkoi sopivan kumppanin etsintä. Tavoitteena oli löytää kouluttaja, jonka valmennukset sisältävät laajan kirjon palveluita. Silloin valinta kohdistui Soveltoon. Toteutettu valmennus sisälsi mm. Windowsin ja ohjelmistojen käyttökoulutusta sekä ketterän ohjelmistokehityksen sovelluksien hallintaa. ”Office-koulutukset olivat käteviä parin tunnin sessioita. Ketterän ohjelmistokehityksen koulutuksia oli kaksi neljän tunnin tapahtumaa, joiden lisäksi osalle ryhmästä järjestettiin vielä parin päivän sertifiointikoulutus”, Linnanen kertoo. Hänen mielestään oli myös käytännöllistä, että lähikoulutukset voitiin jakaa kahteen aamupäivään yhden kokonaisen päivän sijaan. ”Ihmiset ovat kiireisiä, ja tällä tavoin ei tarvinnut valita, onko koko päivän koulutuksessa vai jossain muualla”, kuvailee Linnanen.

”Pystyimme järjestämään ja aikatauluttamaan koulutukset itsellemme sopiviin kokonaisuuksiin. Sovelto otti aina huomioon myös joustavuuden ja koulutettavan tarpeet. Se on erittäin tärkeää.”

 

Uusi osaaminen on helppoa siirtää arkeen

Koulutuksiin osallistuneet antoivat positiivista palautetta siitä, että he pääsivät konkreettisesti käyttämään sovelluksia sekä kokeilemaan uusia työtapoja kouluttajien ohjauksessa. Koulutukset myös palvelivat organisaation omia toimintatapoja, jolloin niissä opitut asiat voidaan tuoda suoraan omaan arkeen. ”Lähtökohta oli se, että osallistujat olivat ITC-alan ammattilaisia, ja heillä oli jo kokemusta ja kontaktipintaa uuden oppimiseen”, Linnanen kuvailee.

”Arviot olivat pääsääntöisesti hyviä, ja kouluttajat osasivat asiansa hyvin. Tästä kertoo eritoten se, että he osasivat tuoda sisällöt suoraan meidän organisaatiomme kontekstiin.”

Vastaavanlaisiin valmennuksiin on tarkoitus turvautua myös jatkossa, mutta lähikoulutuspäivien lisäksi myös muut opetusmuodot kiinnostavat Linnasta: ”Tulemme varmasti jatkamaan samaan malliin, tilaamalla sopivan napakoita parin tunnin tai puolen päivän koulutuksia aina tarpeen mukaan. Tämän lisäksi olemme kiinnostuneita myös laadukkaista online-koulutuskokonaisuuksista, joiden avulla voimme lisätä uuden oppimisen joustavuutta entisestään.”

PYYDÄ RATKAISUEHDOTUS ORGANISAATIOLLESI