Kiihdytetty oppiminen eli accelerated learning on menetelmä, jolla voidaan lyhyessä ajassa kouluttaa ihmisestä kokonaan uusien taitojen osaaja. Tässä jaksossa Tommi Teräsvirta kertoo Jari Kotolan haastattelemana kouluttajan näkökulmasta miten kiihdytetyn oppimisen menetelmällä on onnistuneesti valmennettu uusia sovelluskehittäjiä niin Javan kuin .Netin taitajiksi. Kiihdytetyssä oppimisessa keskitytään vain oleellisimpiin asioihin, tehdään ryhmätyötä ja yhdessä oppimista ja käytetään ohjattujen oppituntien jälkeen omaa aikaa itsenäiseen opiskeluun. Tommi kertoo miten tämä menetelmä edellyttää sitoutumista opiskeluun ja keskittymistä opiskeltavaan aiheeseen sekä millaisia tuloksia ohjelmaan osallistujat saavuttavat.

Kiihdytettyä oppimista tarjoavat Sovelto ja eräät muut koulutusta järjestävät organisaatiot. Menetelmä soveltuu myös yksittäiselle yritykselle, jos se tarvitsee lyhyessä ajassa uusia ammattilaisia työtehtäviin joihin on vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää ammattilaisia. Kuuntele jakso, niin tiedät asiasta enemmän!

Tagit: #Kiihdytetty oppiminen #Accelerated Learning #Ohjelmointi #Sovelluskehitys

Tommi Teräsvirta (LinkedIn)

Työssäoppimista nopeammin, tehokkaammin ja helpommin (Blogikirjoitus, Sanna Varpukari)

Academyn koulutusohjelmat

Kiihdytetty oppiminen oppilaan näkökulmasta – Youtube