Tavoitteellista pilvikyvykkyyden kehittämistä Verolla

Tavoitteellista pilvikyvykkyyden kehittämistä Verolla

Tavoitteellinen oppimisen kehittämiseen panostaminen ja in-house-osaamiseen satsaaminen kannattaa!

Verohallinnossa herättiin keväällä 2019 siihen, että talossa ei ole tarpeeksi pilviosaajia. Analytiikka-alusta-tuoteomistaja Petri Pyhältö muistelee, että osaamisvajeen tunnistamisen jälkeen päätettiin polkaista käyntiin massiivinen pilvikyvykkyyden kehittämishanke, johon osallistui koko organisaatio yrityksen johtoa myöten. Vuoden kestäneen projektin Pilvikyvykkyys-hankkeen tavoitteena oli kehittää talon omien asiantuntijoiden Microsoft Azure- ja O365-osaamista.

“Kun projekti käynnistyi, kasasimme siihen kaikki tarvittavat osaajat Verohallinnosta”, kertoo Petri Pyhältö ja jatkaa: “Henkilöstön Microsoft-osaaminen oli on-premise-maailmasta. Käytännössä heillä ei ollut lainkaan pilviosaamista ja jos olikin, niin se oli itseopittua. Lähdettiin liikkeelle tasolta nolla.”

Tavoitteen kirkastaminen ja roolipohjaiset koulutuspolut

Mukaan palkattiin Sovelto, jolla on pitkä kokemus Microsoft-pilviteknologioiden kouluttamisesta ja ammattitaitoinen tiimi MCT-kouluttajia sekä Azuren pilvipalveluihin erikoistunut Learning Coach. Sovelto kehitti yhdessä Pyhältön tiimin kanssa roolipohjaisen koulutusohjelman, jonka tavoitteena oli, että henkilöstö pystyy hyödyntämään pilviteknologiaa omassa työarjessaan, kehittämis- ja ylläpitotyössä nyt ja tulevaisuudessa.

Katso videolta, miten huikea Pilvikyvykkyys-projekti toteutettiin Verolla:

Miten Sovelto-yhteistyö mahdollisti jatkuvan oppimisen Verohallinnolla?

“Sovelton kanssa parasta oli se, että kokonaisuudet pilkottiin sopiviksi paloiksi. Luotiin koulutuspolut, joissa oli selkeät koulutuskokonaisuudet, joita läpikäymällä henkilöstön oli helppo ottaa uusi teknologia haltuun, pieni pala kerrallaan”, Pyhältö muistelee ja toteaa, että tällaisessa suuressa pilviloikassa kannattaa asettaa realistiset, vaiheistetut tavoitteet ja osaamista kannattaa kasvattaa pala palalta.

Inhouse-osaamisen kehittäminen ja johdonmukaisesti rakennetut opintopolut vievät kohti pysyvää osaamisen kehittämistä ja uudistumista.

Jatkuva oppiminen ja teknologiaintensiivisyys

Verohallinnolla on huomattu, että jatkuva oppiminen on tullut jäädäkseen. Uudet teknologiat kehittyvät viikoittain, ja ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Pyhältö kertoo huomanneensa, että tämä asettaa työnantajallekin tiettyjä ennakkoehtoja. “On mahdollistettava se, että työntekijät voivat käyttää työaikaa uusien asioiden oppimiseen. Oppiminen tapahtuu työtä tehdessä, ei pelkästään koulutuksessa istumalla”, summaa Pyhältö.

Petri Pyhältön 3 vinkkiä organisaatiolle – Miten mahdollistetaan osaamisen kehittäminen?

  1. Tunnista osaamistarpeet
  2. Rakenna koulutuspolut
  3. Mahdollista jatkuva oppiminen

Yhdessä oppimista

Verohallinnon Petri Pyhältö kokee, että koulutusyhteistyö Sovelton kanssa oli huikea matka, jonka aikana molemmat saivat paljon toisiltaan: “Koen, että molemmat osapuolet ovat oppineet toisiltaan ja saaneet toimintaansa paljon uusia toimintamalleja ja näkökulmia.”

Muutos näkyy Verohallinnon asiantuntijoiden työarjessa: “Kynnys kysyä kollegalta on madaltunut. Joka päivä törmätään uusiin asioihin, joihin ei välttämättä löydy suoraan vastausta koulun penkiltä, vaan asioita ratkotaan yhdessä ja etsitään tietoa!”

Tutustu Azure opintopolkuihin

Sovelto PRO -palvelussa saat Learning Coachin henkilökohtaisen tuen ja osallistut haluamiisi opintopolkuihin tai koulutuksiin.