Teknologiat haltuun – jatkuvalla palvelulla

Teknologiat haltuun – jatkuvalla palvelulla

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja oman osaamisen kehittäminen erityisesti tällä alalla korostuu. Osaamisen kehittäminen työn ja projektien ristipaineessa on usein hankalaa ja oppijat nostavatkin usein suurimmaksi esteeksi uuden oppimiselle ajan puutteen. Lisäksi teknologioita on paljon ja projekteihin pitää joskus opetella uusi teknologia nopeallakin aikataululla.

Näistä lähtökohdista lähdimme kehittämään uutta jatkuvan oppimisen koulutuspalvelua teknologia-ammattilaisille, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen osana päivittäistä työtä. Tämä jatkuva koulutuspalvelu kattaa niin infra- kuin softakehittäjänkin tarvitsemat teknologiat ja valmentaa täysimittaisilla kursseilla ammattilaisia myös sertifiointeihin. Tämä koulutuspalvelu antaa hyvät valmiudet uuden oppimiseen työn ohessa ja tarjoaa myös mahdollisuuden keskusteluun ja vuorovaikutukseen niin kouluttajan kuin muidenkin oppijoiden kanssa.

Mikä Sovelto PRO on?

Sovelto PRO on jatkuva koulutuspalvelu teknologia-ammattilaisille ja se kattaa aihealueet infrasta backend- ja front-end -kehittämiseen. Koulutuspalvelu ei ole yksittäinen kurssi tai koulutus, vaan nimenomaisesti jatkuvasti saatavilla oleva tuki eri teknologioihin ja niiden haltuunottoon. Tämä jatkuva koulutuspalvelu tarjoaa monipuoliset tavat oppia, sillä osaamisen kehittäminen tapahtuu eri yksilöillä eri tavoilla. Tästä syystä Sovelto PRO tarjoaa useita eri tapoja oppia eri teknologioista ja ohjelmoinnista.

Sovelto PRO – jatkuva koulutuspalvelu

Olemme kouluttaneet teknologia-ammattilaisia yli kaksikymmentä vuotta, tutkineet mikä on tehokasta oppimista ja haastatelleet kymmeniä oppijoita. Tämän tiedon pohjalta kokosimme mielestämme parhaat käytännöt yhteen ja lopputuloksena on Sovelto PRO -koulutuspalvelu. Tämä koulutuspalvelu tarjoaa useita eri tapoja oppia joko kouluttajavetoisesti, itseopiskeluna sekä keskustellen niin kouluttajan kuin muiden oppijoidenkin kanssa.

  • Täysimittaiset kouluttajan vetämät kurssikokonaisuudet, jotka valmistavat myös sertifiointeihin
  • PRO Live -täsmäkoulutukset kouluttajan vetämänä eri aihealueista, jopa 200 koulutusta vuodessa
  • Sisältöalusta, johon on koottu tallenteet PRO Live -tilaisuuksista – voit palata aiheisiin silloin kun tarvitset tietoa
  • Videoalustalla on koottuna myös muuta sisältöä, joka auttaa sinua syventämään osaamistasi. Voit myös kysyä suoraan kouluttajalta lisää.

Koska kyseessä on nimenomaan jatkuva koulutuspalvelu, jonka uskomme tuovan parempia oppimistuloksia, tarjoamme palvelun käyttöön edullisella kuukausimaksulla. Saat siis parhaimmillaan yhden perinteisen luokkakurssin hinnalla käyttöösi kymmeniä perinteisiä luokkakursseja online-toteutuksina, kouluttajan vetämät PRO Live -onlinekoulutukset sekä laajan materiaalipankin itseopiskeluun ja mahdollisuuden jatkuvaan keskusteluun kouluttajan kanssa. PRO-koulutuspalvelu on palvelua kokeneelta ammattilaiselta ammattilaiselle.

Tervetuloa mukaan viemään osaamisen kehittäminen uudelle tasolle – nostetaan osaamisen kehittäminen osaksi jokaista työpäivää suomalaisissa organisaatioissa.