Muutos tehdään oppimalla

Työelämäoppiminen on ketterää ja se nivoutuu luontevaksi osaksi työn tekemistä. Se ei ole yksinäistä pänttäämistä vaan monimuotoista oppimista, opitun käytäntöön soveltamista ja reflektointia – apuna toiset oppijat ja asiantuntijamme. Miten teidän työkulttuurinne tukee yhdessä oppimista?

Easy, Pro ja Leader – Monimuotoisen oppimisen jatkuvat koulutuspalvelut

Sovelto Easy, Sovelto Pro ja Sovelto Leader -koulutuspalvelut tuovat modernin työssäoppimisen saumattomaksi osaksi työtä. Palvelussa jokainen voi hyödyntää itselleen sopivia oppimisen keinoja. Sovelton koulutuspalveluilla oppiminen on jatkuvaa ja joustavaa.

Lue lisää Sovelto Easy – tietotyön välineet »
Lue lisää Sovelto Pro – teknologiat »
Lue lisää Sovelto Leader – johtajuus »

Opiskele asiantuntijan johdolla

Opiskele teknologiakursseilla joko perinteisesti koulutuspäivät peräkkäin tai lyhyemmissä osissa pidemmällä aikavälillä. Voit siis panostaa opiskeluun intensiivisesti perinteisessä yhtämittaisessa koulutuksessa tai sitten interval-toteutuksena, jossa koulutuspäivät ovat puolen päivän kestoisia jaettuna kuukauden ajalle. Tarjolla on myös lyhyempikestoisia (1-1,5 h) online-täsmäkoulutuksia IT-ammattilaisille Pro Livessä ja Easy Tehotreenit O365-tietotyösovelluksista.
Tällä hetkellä covid-19 -tilanteesta johtuen kaikki koulutuksemme järjestetään lähtökohtaisesti etänä.

Tutustu Interval -koulutuksiin »