Muutos tehdään oppimalla

Työelämäoppiminen on ketterää ja se nivoutuu luontevaksi osaksi työn tekemistä. Se ei ole yksinäistä pänttäämistä, eikä pelkkää pulpetissa istumista, vaan monimuotoista oppimista, opitun käytäntöön soveltamista ja reflektointia. Miten teidän työkulttuurinne tukee yhdessä oppimista?

Sovelto Easy ja Sovelto Pro – Monimuotoisen oppimisen jatkuvat koulutuspalvelut

Sovelto Easy ja Sovelto Pro -koulutuspalvelut tuovat modernin työssäoppimisen saumattomaksi osaksi työtä. Palvelussa jokainen voi hyödyntää itselleen sopivia oppimisen keinoja. Sovelto Easy ja Sovelto Pro -koulutuspalveluilla oppiminen on jatkuvaa ja joustavaa.

Lue lisää Sovelto Easyn eduista »
Lue lisää Sovelto Pron eduista »

Intensive – Koulutuksia asiantuntijan johdolla

Live

Moni haluaa irrottautua työpaikan arjesta muutaman päivän ajaksi ja tulla Soveltoon kurssille, jossa saa rauhassa keskittyä opiskeltavaan aiheeseen kouluttajan johdolla ja syventää osaamistaan. Kurssilla voi tavata samojen haasteiden parissa toimivia henkilöitä muista organisaatioista ja rakentaa verkostoja. Konkreettisten haasteiden siivittämänä opitut asiat viedään käytäntöön jo kurssien aikana.

Katso suosituimmat ja pian alkavat Intensive live-koulutukset »
Lue lisää kurssipäivän kulusta ja järjestelyistä »

Online

Joskus taas matkustaminen Helsingin Pasilaan ei sovi aikatauluihin, jolloin online-osallistuminen Sovelton kurssille on tehokas valinta. Sovelton online-kurssit toteutetaan tiettynä ajankohtana opettajan johdolla, jolloin kurssin aikana on mahdollisuus kysyä ja kommentoida aktiivisesti online-osallistujana. Online-osallistuminen sopii oppijalle, jolla on tarvittava itsekuri ja mahdollisuus järjestää itselleen rauhallinen tila ja työrauha opiskelun ajaksi. Tarjolla myös lyhyempikestoisia (1-1,5 h) online-täsmäkoulutuksia IT-ammattilaisille Pro Livessä ja Easy Tehotreenit O365-tietotyösovelluksista.

Katso suosituimmat ja pian alkavat Intensive online-koulutukset »
Lue lisää online-kurssien eduista ja järjestelyistä »


Accelerated – Kiihdytetty oppiminen

Soveltossa on toteutettu muutamia kiihdytetyn oppimisen (accelerated learning) valmennusohjelmia, joissa opiskelijat on valmennettu uuteen kompetenssiin vaikkapa sadassa päivässä eli kolmessa kuukaudessa. Tämä vaatii sekä osallistujilta että organisaatiolta todella perusteellista sitoutumista ja vahvaa motivaatiota. Henkilöt, jotka valitaan valmennusohjelmaan, täytyy haastatella ja motivoida huolellisesti. Kun motivaatiota ja oppimiskykyä tuetaan ja kannustetaan koko ohjelman ajan, uuden asian omaksuminen nopeassa tahdissa onnistuu.  Mukana on runsaasti tekemällä oppimista esimerkkien ja soveltamisen kautta pienryhmissä. Samoin Sovelton asiantuntijan ohjaus, koko opiskelijaryhmän tuki ja palautekeskustelut edistävät jokaisen opiskelijan tsemppihenkeä ja pysymistä mukana. 

Lue lisää kiihdytetyn oppimisen periaatteista »

Lue lisää ja ota oppiminen omiin käsiisi avullamme:

Opi opettajan johdolla – Sovelto Intensive » 
Opi omaan tahtiin – Sovelto Easy » ja Sovelto Pro » 
Opi vauhdikkaasti motivoituneena – Sovelto Accelerated »