Oppimisen johtaminen

OPPIMISEN JOHTAMINEN

Oppimiskyky on organisaation tärkein kilpailutekijä

Työn muutos vaatii kokonaan uusien taitojen oppimista.  Tarvitaan uudenlaista kyvykkyyttä reagoida, soveltaa, ymmärtää ja sisäistää uutta niin yksilöinä, tiimeinä kuin organisaatioinakin.

Ratkaisu parempaan oppimiseen

Oppimisen johtamisessa lähtökohdaksi otetaan organisaation tavoite ja tunnistettu osaamisvaje sekä selkeä suunnitelma ja viestintä siitä, mitä uutta osaamista organisaatiossa tulisi ottaa haltuun tulevaisuudessa. 

Oppimisen mahdollistaminen tehdään yksilöt huomioiden. Ihmiset oppivat eri tavalla ja heidän oppimiskykynsä ja -halunsa vaikuttaa siihen, millaisella metodilla opiskelu onnistuu parhaiten. Tätä on oppimisen johtaminen, joka nostaa tuottavuutta.

Sovelto on tutkinut laajasti suomalaisten organisaatioiden johtamista ja tulevaisuuden haasteita. Lähes kaikki haastatellut johtajat mainitsivat digitaalisuuden yhtenä keskeisenä muutosvoimana. 

Digitalisaatiomuutos ja teknologian hyödyntäminen suorastaan siis huutaa avukseen osaamisen määrätietoista ja tavoitteellista johtamista – oppimisen johtamista. Se ei realisoidu teknisillä ratkaisuilla ja konsulttivoimin, vaan vaatii henkilöstön sitoutumista ja osaamisen kehittämistä.

 

Sovelto tutkii ja tuo tulokset käyttöösi

Sovelton tekemän tutkimuksen perusteella suomalaisjohtajat arvioivat organisaatioidensa työtehtävien muuttuvan peräti 50–90 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana.

World Economic Forum on arvioinut jokaisen työntekijän tarvitsevan keskimäärin 101 päivää uudelleen- tai täydennyskoulutusta vuoteen 2022 mennessä, jotta osaaminen pysyisi kehityksen vauhdissa. Tämä on 15 prosenttia työajasta.

Oman näkemyksemme mukaan suomalaisen työntekijän tulisi käyttää 5 – 10 % työajastaan uuden oppimiseen. Paljonko sinun organisaatiossasi on investoitu aikaa oppimiseen?

Kuuntele podcast: Pilvikyvykkyyksien johtaminen

Soveltoradio Suski ja pilvikyvykkyyksien johtaminen

Kuuntele podcast:
Johtamisen framework

Soveltoradio: 9-kenttä

Lue blogi

Lue blogi

miten oppia muutoksen tahtiin

Vie oppimisen johtaminen käytöntöön organisaatiossasi!

Muutoksen vauhti on kasvamassa edelleen. Uusia taitoja tarvitaan nopeammin ja laajemmin.  

Oppimisen johtaminen mahdollistaa nopeat tulokset.

Sovelto on oppimisen asiantuntija

Työ on muutoksessa – sanotaan. Niin on ja on aina ollutkin. Teknologian kehitys on vaikuttanut myös kulttuurin muutokseen ja se koskee myös työtä ja työelämää. Meneillään olevalla aikakaudella muutoksen vauhti on ollut suorastaan häkellyttävä. Käynnissä olevat tapahtumat vaikuttavat myös siihen mitä työntekijöiden on jatkossa osattava ja millaisiin olosuhteisiin sopeuduttava.

Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten oppimista kannattaa alkaa johtamaan.  Tavoitat meidät helposti chatista tai puhelimitse 020 7776 670.

Viedään yhdessä oppimisen johtaminen käytäntöön!