Kiihdytyskaistalla isojenkin kokonaisuuksien oppiminen onnistuu: vahva motivaatio moottorina

 

Soveltossa on toteutettu muutamia kiihdytetyn oppimisen (accelerated learning) valmennusohjelmia, joissa opiskelijat on valmennettu uuteen kompetenssiin vaikkapa sadassa päivässä eli kolmessa kuukaudessa. Tämä vaatii sekä osallistujilta että organisaatiolta todella perusteellista sitoutumista ja vahvaa motivaatiota. Henkilöt, jotka valitaan valmennusohjelmaan, täytyy haastatella ja motivoida huolellisesti.

Katso videolta osallistujien mietteitä kiihdytetyn oppimisen Java-koulutuksesta:

Kustannustehokkuutta ja nopeutta koulutuksiin

Kiihdytetyn oppimisen ohjelma on ennennäkemätön mahdollisuus hyödyntää organisaation jo olemassa olevaa asiantuntemusta jalostamalla siitä täysin uutta osaamista organisaation tarpeeseen. Kustannussäästöjä ja win-win-tilanne syntyy, kun organisaation olemassa olevia asiantuntijoita koulutetaan uuteen kompetenssiin. Tällöin ei tarvita uutta ja kallista rekrytointi -ja perehdytysprosessia täysin uusien työntekijöiden löytämiseksi ja organisaation prosesseihin opettamiseksi.

Motivaatiota ja oppimiskykyä täytyy tukea ja kannustaa koko ohjelman ajan, sillä vain se mahdollistaa uuden asian omaksumisen nopeassa tahdissa. Henkilöiden pitää pystyä irrottautumaan lähes kaikista muista työtehtävistään ohjelman ajaksi.

Oppiminen pysyy mielekkäänä ja opiskelijoiden motivaatio korkealla, kun käytetään erilaisia oppimismenetelmiä. Mukana on runsaasti tekemällä oppimista esimerkkien ja soveltamisen kautta pienryhmissä. Samoin Sovelton asiantuntijan ohjaus, koko opiskelijaryhmän tuki ja palautekeskustelut edistävät jokaisen opiskelijan tsemppihenkeä ja pysymistä mukana.

Tarkoituksena on myös säilyttää valmius uuden osaamisen kasvattamiseen kiihdytetyn putken jälkeenkin, jotta uusi osaaminen pääsee tehokkaasti käyttöön tulevissa työtehtävissä.