Sinustako sertifioitu Cisco-asiantuntija?

Cisco-sertifioinnit ovat maailmalla hyvin tunnettu ja arvostettu osaamisen mittari. Tutkinnot perustuvat testien suorittamiseen jossakin kontrolloidussa ympäristössä ja auktorisoidussa testikeskuksessa, esim.  CertyHubin tiloissa Espoossa. Tutkintojen läpäisemiseksi testiin osallistujalta edellytetään hyvää teknologiaosaamista, Cisco-laitteiden tuntemusta ja taitoa soveltaa sekä konfiguroida tekniikoita myös käytännössä. Moniin testeihin kuuluukin useita todellisia tilanteita vastaavia konfigurointitehtäviä.

Suoritetut Cisco-testit ja sertifioinnit osoittavat henkilön hallitsevan tietyn verkkoteknologian ja siihen liittyvät standardit. Standardoituja tekniikoita käyttävät useat laitevalmistajat, joten sertifioinneilla on yleisempää arvoa, oli oma laiteympäristö mitä tahansa. Cisco-sertifioinnit suoritetaan Pearson VUE:n kautta.

Viisi tasoa

Cisco-sertifioinnit ovat uudistuneet parin viime vuoden aikana. Aiemmin kolmiportainen taso on laajennettu ensin neliportaiseksi ja lopulta viisiportaiseksi – pyramidin huipulle on tullut Cisco Certified Architect -huippuosaajan tutkinto.

Architect

Korkein Cisco-sertifiointien taso. Vaatii huippuosaamista ja testien lisäksi arviointiryhmä “boardin” hyväksynnän.

Expert-taso

CCIE lienee yksi arvostetuimmista verkko-osaajan tutkinnoista. Karrikoidusti voitaneen sanoa, että suomalainen CCIE voi valita työpaikkansa – sen verran kova kysyntä tämän tason ammattilaisilla on työmarkkinoilla ollut. CCIE-valmentautuminen on käytännöllistä aloittaa hakemalla alkuvauhtia sopivalta professional-tason kurssilta.

Professional-taso

Jokaisella tasolla on nykyisin useita teknologialinjoja, jotka keskittyvät tiettyyn aihepiiriin tarkemmin. Professional-tason aihepiirejä ovat mm. suunnittelu, verkkotekniikat, operaattoriverkot, tietoturva, langattomat verkot, IP-puhe ja -viestintä ja konesalitekniikat.

Associate-taso

CCNA-erikoistumiset CCNA-sertifiointi on yleisesti hyvin tunnettu ja arvostettu perustutkinto. Tämän tason osaajia löytyy Suomestakin jo suhteellisen paljon. Tutkinto onkin erinomainen tae henkilön TCP/IP-perusosaamisesta ja verkkotekniikoiden tuntemuksesta.

Entry-taso

Sertifioitumisen voi aloittaa joko suorittamalla CCENT-tutkinnon tai suoraan CCNA- tai CCDA-tutkinnot. Avainkirjaimet lyhenteissä ovat E (entry), N (network) ja D (design), jotka ilmaisevat tutkinnon suuntautumisen. Kaikki sertifioinnit alkavat CC-kirjaimilla (Cisco Certified…)

CCENT on samalla osa CCNA-tutkintoa (Cisco Certified Network Associate), jonka voi suorittaa kahdella eri testillä tai suoraan yhdellä koontitestillä.

Tarkemmat tutkintovaatimukset löydät parhaiten Ciscon sertifiointisivulta.

cisco certification pyramid

Miksi sertifioituisin?

Sertifioituminen kannattaa aina. Yksilön kannalta kannuste saattaa olla uuden oppiminen ja osaamisen osoittaminen itselle, työkavereille, asiakkaille, työnantajalle jne. Virallisesti osoitettu pätevöityminen edesauttaa myös työpaikan säilyttämistä tai sen hakemista – eikä kouluttautumisesta ole koskaan ainakaan haittaa.

Organisaation kannalta sertifioituneet työntekijät antavat perustavaa tukea tarjouskilpailussa, myynnissä ja aseman säilyttämisessä nykyisissä asiakassuhteissa. Uusia asiakassuhteita luotaessa sertifioinnit antavat kuvan luotettavasta, osaavasta ja työntekijöistään huolehtivasta organisaatiosta – syystäkin.

Tarjoamalla mahdollisuuksia sertifioitumiseen työnantaja voi osoittaa huolehtivansa asiantuntijoidensa ammatillisesta kehittymisestä ja ylläpitää jatkuvaa oppimista arvostavaa ilmapiiriä. Tämä luo työviihtyvyyttä ja lujittaa työpaikkaan sitoutumista. Osaava asiantuntija viihtyy osaamista arvostavassa yrityksessä.