Osaaminen ei synny sattumalta

Työn muutos on nostanut tiedon ja osaamisen organisaatioiden tärkeimmäksi menestystekijäksi. Nykypäivän yritysten tärkeimmät raaka-aineet ovat tieto ja osaaminen ja tärkein prosessi on oppiminen. Kilpailuetua ei synny paikallaan pysymällä vaan osaamalla enemmän ja paremmin.

Toimintaympäristön ja liiketoiminnan nopeat muutokset aiheuttavat yhä suurempia haasteita osaamisen kehittämiselle ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on entistä hankalampaa. Osaamista pitää johtaa ja osaamisen johtamisen tulee olla yrityksen tunnistettu prosessi, jolla on tavoitteet ja mittarit.

 

Kurkiaura

Sovelton Competence Management -palvelu auttaa organisaatioita tunnistamaan, suunnittelemaan ja viemään käytäntöön yrityksen strategiasta johdetut tavoitteet. Tavoitteena on kyvykkyyksien ja kapasiteetin varmistaminen ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen.

ICT-organisaatioille Competence Management tarjoaa vaivattoman tavan ennakoida teknologiapäämiesten osaamisvaatimuksia.

Palvelun vaiheet

Palvelun vaiheisiin kuuluvat mm. tavoitekompetenssien eli ydinosaamisten kiteyttäminen ja toimenpiteiden jalkauttamissuunnitelma, mittareiden ja seurannan toteuttaminen sekä suunnitelman toimeenpano osana organisaation arjessa elävää strategiaa.

  1. Tulevaisuuden menestyksen kannalta oleellisten kompetenssien määrittely
  2. Osaamisvaatimusmatriisin tuottaminen
  3. Osaamisen nykytila-analyysi
  4. Kehittämisen painopisteiden ja keinojen valinta
  5. Osaamisen kehittämisen vaikuttavuuden seuranta ja mittarit
  6. Osaamisen johtamisen toimintamallin lanseeraus ja käyttöönotto

Haluatko tietää enemmän? Ota meihin yhteyttä, niin tulemme kertomaan lisää.

 

Marika Kotola

Marika Kotola
Competence Lead, Capability Management
puh. 0400 737 753
marika.kotola@sovelto.fi