OP: Tiivis yhteistyö koulutuskumppanin kanssa tärkeää muutoksen hallinnassa

OP: Tiivis yhteistyö koulutuskumppanin kanssa tärkeää muutoksen hallinnassa

Sovelto on toiminut OP:n koulutuspalvelutoimittajan roolissa jo vuosia ja tukenut OP:ta finanssialan suuressa työtapojen ja -välineiden muutoksessa. ”Yhteistyö on erittäin joustavaa ja Sovelton loistavat kouluttajat ovat hyvin perillä OP:n eritystarpeista”, kertoo OP:n yhteyspäällikkö Tarja Rantanen.

Alun perin OP:n ja Sovelton yhteistyö lähti laajasta intran muutoksesta OP:n sisällä. Sovelto tarjosi valmennusta uuden Sharepointin käyttöön. Yhteistyö on vuosien mittaan laajentunut satoihin koulutuksiin ja jatkuvan palvelun malliin, johon OP:lla ollaan tyytyväisiä.

”Meiltä voi ilmoittautua Sovelton avoimiin valmennuksiin ja lisäksi käytämme paljon meille räätälöityjä koulutuksia. Sovelton ideoita kuunnellaan”, OP:n Rantanen kertoo.

Asiakaskäyttäytyminen ja työn tekemisen mallit muuttuvat nyt finanssialalla nopeasti. Myös pankkikonttoreiden uudistukset ja Vallilan uusi toimipiste ovat luoneet laajaa tarvetta uusille työvälineille ja toimintatavoille.

”Eletään mittavaa tietotyön uudistamista. Sovelto on pitänyt OP:lle satoja koulutuksia tietotyöasioissa ja tunnemme talon tavat. Voimmekin tarjota geneerisen valmennuksen sijaan juuri OP:lle parhaiten sopivia täsmäkursseja”, kertoo johtaja Anne Tarkiainen Soveltolta.

Finanssialan murros tuo mahdollisuuksia

Parhaillaan on käynnissä valtava finanssialan muutos. OP on alan edelläkävijä niin digitalisaatiossa kuin muillakin rintamilla. Toiminta laajenee asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digiajan monialaiseksi palveluntarjoajaksi  esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluihin sekä liikkumisen palveluihin.

”Alan sääntely ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat – koko kilpailukenttä muuttuu. Tämä näkyy myös työkaluissa ja työtavoissa”, summaa Rantanen.

Soveltolla ollaan jo valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja palvelemaan OP:ta tarvittaessa nykyistä laajemminkin.

”Isossa palveluliiketoiminnan muutoksessa Sovelto tarjoaa mielellään tukea valmentajan roolissa”, Tarkiainen lupaa. ”Meillä on tietotyökoulutusten lisäksi paljon annettavaa esimerkiksi johtamiseen, digitalisaatioon, erilaisiin teknologioihin tai vaikkapa OP:n verkostossa oleville sovelluskehittäjille rajapinta-asioissa. Finanssiala on mielenkiintoisessa vaiheessa ja OP edelläkävijä.”

Yhteistyöstä avaimia uuteen oppimiskulttuuriin

Pitkäaikainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden luoda suurempaa kokonaisuutta. Muuttuva tietotyö ja digitalisaatio vaativat kokonaan uudenlaista jatkuvan oppimisen kulttuuria. On tärkeää pitää henkilöstön oppimisasenne vireänä, koska silloin muutostarpeisiin pystytään vastaamaan.

OP:n yhteyspäällikkö Rantanen kiittää Sovelton palvelumallia joustavuudesta.

”Meillä on hyvät pelisäännöt palvelun tilauksesta ja jos on lisä- tai muutostarpeita, aina on löytynyt joustoa”, Rantanen sanoo.

Jatkuva yhteistyö poikii monia etuja

Pitkäaikainen ja jatkuva yhteistyö OP:n ja Sovelton välillä mahdollistaa tehokkaan koulutusten räätälöinnin.

”Kykenemme vastaamaan niin yksilöiden tarpeisiin kuin viemään kustannustehokkaasti läpi laajoja kokonaisuuksia suurille henkilöstömäärille”, Tarkiainen kertoo.

Tietotyökoulutuksia on pidetty jo satoja, muun muassa täsmäluentoja One Notesta, Skypestä ja Office-työkaluista. Tärkeä osa yhteistyötä ovat olleet myös tarpeisiin räätälöidyt Sharepointin työtilakoulutukset.

”Palautteet ovat olleet kiitettäviä ja melkein kaikki suosittelisivat koulutuksia kollegoilleen”, Tarkiainen iloitsee.

”Myös käytännön asiat sujuvat jouhevasti: laskutukset, tilaamiset ja asiointi tuttujen yhteyshenkilöiden kanssa”, Tarkiainen sanoo. ”OP kulkee digitalisoitumisen kärjessä, ja me tarjoamme tätä tukevia koulutusratkaisuja ja uudenlaista oppimiskulttuuria.”