Tulevaisuuden yritys ei menesty pelkällä älyllä

Tulevaisuuden yritys ei menesty pelkällä älyllä

Itseään kehittävä tiimi päihittää haasteet

Helsingissä MLP:n, Sovelton, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja usean muun organisaation kumppaniyhteistyössä järjestämässä kutsuvierasseminaarissa kuultiin lokakuussa maailman parhaiden bisnespuhujien joukkoon kuuluvaa Patrick Lencionia, Viisi toimintahäiriötä tiimissä -bestsellerin kirjoittajaa.

Lencioni vangitsi yleisön mielenkiinnon ensimmäisistä sanoista saakka julistamalla heti aluksi, että tulevaisuuden yrityselämässä eivät suinkaan menesty älykkäimmät yritykset.

”Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka luovat parhaan yrityskulttuurin. Organisaation todellinen osaaminen syntyy enemmän emotionaalisesta ja kulttuurisesta älystä kuin pelkästä asioiden tietämisestä.”

Kaikki pelkistyy pohjimmiltaan kysymykseen, pystyvätkö ammattilaiset työskentelemään yhdessä tehokkaasti yhteisten päämäärien eteen. Tätä tavoitetta edistää Lencionin mukaan merkittävästi se, että kielteisistäkin asioista uskalletaan keskustella ja töihin on kiva tulla joka päivä. Parhaimmillaan syntyy jatkuvasti oppiva ja itseään kehittävä yhteisö.

Yhteisöllisestä oppimisesta ei Suomen yrityselämässä vielä paljon puhuta, mutta esimerkiksi Sovelton kuukausipalvelu Sovelto Channel on suunniteltu tukemaan uudenlaista oppimiskulttuuria, jossa ei jäädä yksin pakertamaan.

Luottamus on kaiken avain – näin sitä lisätään käytännössä

Menestyksellisen yrityskulttuurin perustavin ja haastavin osa-alue on luottamuksen rakentaminen.

”Haavoittuvuus ja keskustelu eivät tunnetusti ole kaikkein helpompia asioita meille ihmisille”, Lencioni naurahtaa. ”Eivät kuulemani mukaan suomalaisessakaan työkulttuurissa.”

Nopeaksi tavaksi lisätä luottamusta käytännössä Lencioni nimeää historiaharjoituksen. Sen aikana jokainen tiimin jäsen kertoo lapsuudestaan ja isoimmasta ongelmasta, jonka kanssa silloin paini.

”Olen päässyt monta kertaa todistamaan, miten tämän harjoituksen avulla vain 50 minuuttia myöhemmin jopa 10 vuotta toisensa tunteneet ihmiset ymmärtävät yhtäkkiä toisiaan paremmin.”

Kyseessä oleva harjoitus voi myös hillitä erilaisista toimintatavoista johtuvia kitkoja ja ärsyyntymisiä. Kun työyhteisössä ymmärretään toisten toiminnan syitä, tullaan vähemmän tuomitseviksi, eikä enää yhtä helposti yleistetä negatiivisiakaan reaktiota ihmisen luonteeseen, vaan yksittäiseen tilanteeseen.

Luottamuksen rakentaminen kannattaa tietenkin viedä yksittäistä harjoitusta pidemmälle. Täsmäkoulutuksia tiimien yhteistyön kehittämiseen löytyy, kuten Sovelton Winning Team -valmennukset.

Winning Team -valmennuksessa hyödynnetään Lencioninkin kehumaa DiSC-mallia toisten ymmärtämiseen. Kun DiSC-profiilit puretaan yhdessä asiantuntijan kanssa, jo muutamassa tunnissa tiimin dynamiikka ja ymmärrys voivat kehittyä merkittävästi.

Sovelton Winning Team -valmennukseen ovat osallistuneet muun muassa Raision ja CGI:n tiimit, joiden kokemuksia pääset lukemaan täällä.

Keinotekoinen rauha kehityksen esteenä

Jotta tiimien yhteistyö todella sujuisi, Lencioni haluaa puhdistaa konfliktien maineen. Ne ovat hänen mukaansa väärinymmärretty asia.

”Konfliktit eivät ole pahasta, kunhan ne ovat avoimia – hyvä riidan jälkeen kaikki luottavat toisiinsa enemmän.”

Konflikti yhdistettynä luottamukseen oikean tiedon ja parhaan tiimityön edellytys. Monessa työyhteisössä vallitsee Lencionin mukaan keinotekoinen rauha, koska konfliktien pelätään johtavan kaaokseen. Tämä on kuitenkin huono strategia.

”Arpikudos vahvempaa kuin peruskudos – konflikteista parannutaan vahvemmiksi, eli jos ei oteta konfliktin riskiä, ei vahvistuta tiiminä.”

Lencionin mukaan konfliktien välttäminen aiheuttaakin aina lopulta suuremman tuskan kuin niiden kohtaaminen.

”Mukavat ihmiset lakkaavat vähitellen pitämästä toisistaan, jos omia näkemyksiä ei uskalleta sanoa ja erimielisyyksistä keskustella. Ne jäävät hiertämään, eikä yhteisö kehity.”

Lue myös Microsoftin Jussi Tolvasen ajatuksia siitä, mitä luottamuksen rakentaminen vaatii niin työyhteisössä kuin asiakkaiden kanssakin.

KATSO ESIMIESKOULUTUKSET