Tunti päivässä uuden oppimiseen – miten se on mahdollista?

Tunti päivässä uuden oppimiseen – miten se on mahdollista?

Uudenmaan liitossa todettiin, että uuden strategian saavuttaminen edellyttää digiosaamista ja digitaitojen osaamisen kehittämiseen päätettiin panostaa monipuolisesti. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käyttää tunti päivässä uuden oppimiseen! Miten tähän huikeaan tilanteeseen on päädytty? Katso videolta! 

Yhteisökehittäjä Aleksi Partanen muistelee, että kolmisen vuotta sitten liikkeelle laitettu henkilöstön digiosaamisen kehittämisprojekti lähti käyntiin siten, että koko henkilöstöltä kartoitettiin O365-sovellusten osaamistaso. Vaikka Uudenmaan liiton asiantuntijoiden osaamistason havaittiin olevan jo melkoisen hyvällä tasolla, päätettiin jatkaa osaamisen kehittämistä ja luotiin ns. digitaitotarjotin ja horisonttikeskustelut, joissa kukin henkilö käy esihenkilönsä kanssa läpi, millä osa-alueella on kehittämisen mahdollisuuksia. Tarkoituksena oli seurata kuluvan vuoden aikana osaamisen kehittymistä ja tarkastella tilannetta vuoden päästä uudella kyselyllä.  

Työntekijälle se merkitsee sitä, että pystyy hahmottamaan paremmin omaa osaamista ja omia vahvuusalueita. 

Aleksi kertoo etsineensä sopivaa yhteistyökumppania koko organisaation käyttöön ja jatkuvaan oppimiseen perustuva Sovelto Easy valikoitui oppimispalveluksi, koska se tarjoaa koko henkilöstölle ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista monimuotoisesti. Oppimistavoitteiden asettamisen ja osaamisen seurannan havaittiin olevan erittäin toimiva ja motivoiva tapa kehittää koko organisaation digitaitoja, ja siksi projektina liikkeelle lähteneestä osaamisen kehittämisen hankkeesta tuli tärkeä osa koko organisaation toimintaa. 

Henkilöstöpäällikkö Eeva Oinonen on ylpeä siitä, että projektista tulikin prosessi ja Uudenmaan liitossa osaamisen kehittäminen on otettu yhdeksi tärkeimmistä strategisista tavoitteista. Kaikessa tekemisessä huomioidaan oppimista mahdollistava ilmapiiri. “On tärkeää, että osaamisen kehittäminen on osa organisaatiopuhetta ja osaamisen kehittämisen näkökulma pitäisi olla mukana kaikessa toiminnassa; ei niin, että se on irrallinen osa-alue.” Merkittävä signaali osaamisen kehittämiselle on myös se, että organisaation johto antaa tukensa oppimiselle: Uudenmaan liitossa on organisaation johtoa myöten sanottu ääneen: tunti päivässä oppimista on suotavaa kaikille työntekijöille!  

Oppiminen ei tule automaationa, vaan sille on annettava aikaa! 

Digimurroksen ymmärtäminen on Eeva Oinosen mielestä yksi tärkeimmistä organisaation kyvykkyyksistä, ja digitaidot vaikuttavat jokaisen työntekijän osaamiseen – jos ei ole riittäviä digitaitoja, on vaikea selviytyä etätyömaailman vuorovaikutustilanteista kyvykkäästi. Osaamisen kehittäminen vaatii myös luottamuksellista ilmapiiriä: “Se edellyttää, että uskalletaan myöntää oma osaamattomuus. Eli uskalletaan myöntää, että en hallitse tätä asiaa ja tarvitsen tähän lisätukea. Jotta näin uskaltaa tehdä, se edellyttää aika vahvaa luottamusta. Luottamusta siihen, että sinua ei pidetä vaikkapa vähempiarvoisena, jos et osaa jotain tiettyä työvälinettä käyttää.” 

Uudenmaan liitossa projektiksi tarkoitettu oppimishanke muodostuikin siis kokonaisvaltaiseksi prosessiksi, joka on integroitu osaksi kaikkea toimintaa. Yhteisökehittäjä Aleksi Partasen mielestä parasta Sovelto Easyssa onkin juuri se, että kuka tahansa asiantuntija voi milloin tahansa opetella tiettyjä taitoja joko videokirjaston tai Tietotyön tehotreenien kautta. Tukea on saatavilla kellon ympäri ja Easyn kouluttajat ovat käytettävissä myös livenä: “Nykyään on päivystysapua, arkisin kello 9-10 ja se on ollut meillä hyvässä käytössä. Minullehan tulee paljon kysymyksiä eri sovelluksista, niin on ollut helppo ohjata meidän työntekijöitämme asiantuntijapäivystykseen, tämä helpottaa myös omaa työtaakkaani huomattavasti.” 

Kun meillä on jatkuvasti päivittyvä oppimisympäristö käytössämme, ei tarvitse itse olla jatkuvasti ajan tasalla O365-sovellusten muutoksista, vaan ajantasainen tieto tulee Sovelto Easyn kautta. 

Lisäksi Uudenmaan liitossa on otettu yhteisöllinen oppiminen vahvaksi osaksi kaikkea tekemistä. Aleksi huomasi, että etätyöaikana osallistumisinnokkuus Sovelton Tietotyön tehotreeneihin alkoi hiipua, ja siksi kehiteltiin yhteiset oppimissessiot, joissa työntekijät saavat kalenterikutsun tapahtumaan ja kaikki voivat tulla yhteisesti oppimaan Sovelton kouluttajan johdolla O365-sovelluksista. Tehotreenin jälkeen otetaan vielä oman tiiminvetäjän johdolla vartin kertaus ja summataan ohjelmiston käyttö omassa organisaatiossa. 

Easyn palveluihin on tyytyväinen myös erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen. Hän toimii oman työnsä ohessa ns. digilähettiläänä eli auttaa muita uusimpien sovellusten ja laitteiden käyttöönotossa. Suvin mielestä se, että työnantaja mahdollistaa uuden oppimista on merkittävä osa työhyvinvointia: “On hirveän tärkeätä, että annetaan mahdollisuus oppia uutta, digitaitojen oppiminen tehostaa työtä ihan selvästi ja tekee kaikesta työstä helpompaa.” Suvi lähettää terveisiä oppijoille: “Ennakkoluulottomasti ja rohkeasti vaan kokeilemaan, mikään ei mene rikki kokeilusta!” 

Myös Henkilöstöjohtaja Eeva Oinosella on vinkki oppimiseen: “Sellaisen vinkin haluaisin antaa, että jos oppimisen aloittaminen tuntuu hankalalta, niin kannattaa aloittaa pienestä! Sovelto Easyn oppimateriaalit on paloiteltu hyvin inhimillisen kokoisiksi pätkiksi, joista on helppo aloittaa ja lähteä rakentamaan omaa oppimispolkua.” 


Uudenmaan liiton askelmerkit jatkuvaan oppimiseen  

🔗 Kartoitetaan osaamistaso 

🕺 Tehdään suunnitelma ja asetetaan konkreettiset tavoitteet  

👏 Kannustetaan oppimaan joka päivä 

💻 Mahdollistetaan oppiminen työn ohessa 

🎈 Osaamisen tueksi Sovelto Easy  

🎧 Oppimisen monimuotoisuus – kaikki oppivat omalla tavallaan 

🙏 Seurataan oppimista ja tunnistetaan kuopat 

🗝 Oppiminen on prosessi – ei projekti 


Tutustu Easyyn

Tutustu Sovelto Easyyn, jossa saat yhdellä kuukausimaksulla käyttöösi säännölliset online-tehotreenit livenä kouluttajan vetämänä sekä yli 800 täsmävideon kirjaston itseopiskeluun. Lisäksi Easyn asiantuntijapäivystys auttaa sinua O365-kysymyksissä joka päivä.