20486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

Tämä kurssi antaa hyvät valmiudet lähteä tekemään MVC-tekniikalla web-sovelluksia.

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

ASP.NET MVC helposti haltuun

 

Haluatko pystyä kontrolloimaan sovelluksen tuottamaa HTML-koodia ja käyttämään haluamiasi HTML5:n piirteitä? Mm. nämä ominaisuudet saat MVC:llä, eikä edes HTML:ää tarvitse kirjoittaa käsin.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti .NET-välineitä käyttäville web-ohjelmoijille.

ASP.NET MVC on Model-View-Controller -arkkitehtuuri, jota käytetään Web-sovelluksien toteutuksessa Microsoft-maailmassa. Sovellus rakentuu kolmesta loogisesta osasta: Model, View ja Controller. Arkkitehtuuri mahdollistaa hallitumman tavan ylläpitää käyttöliittymää, business logiikkaa ja Data Access-kerrosta erillään toisistaan verrattuna Web Forms-ohjelmointiin. Muita etuja ovat mm. tiukemmin kontrolloitavissa olevat selaimella lähetettävä html ja esimerkiksi hakukone- ja käyttäjäystävälliset URL-osoitteet.

ASP.NET MVC-sovelluksen suurena etuna on myös testattavuus. Unit-testaus mahdollistaa Test Driven Development -menetelmän käyttämisen kehityksessä. ASP.NET MVC ohjaa myös selkeään projektirakenteeseen, se helpottaa niin isojen kuin pientenkin projektien kehitystä ja ylläpitoa. Eikä se liity vain projektin hallintaan, vaan myös ohjelmoijien kannalta MVC helpottaa monia asioita.

Kurssi pidetään ASP.NET MVC 5 -versiolla (.NET Framework) ja välineenä on Visual Studio 2019.

Esitiedot: C#-osaaminen ja mielellään aikaisempaa kokemusta Web-ohjelmoinnista Microsoft-tekniikoilla.

Materiaali: Microsoftin MOC-materiaali 20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

Testi: 70-486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 

Koulutuksen tarkempi sisältö

Sisältö

ASP.NET MVC yleiskatsaus
 • Arkkitehtuuri
 • ASP.NET 5
 • Model-View-Controller
 • View ja Razor
Model
 • Model-luokkien tehtävä
 • Model-luokkien tekeminen
 • Datan käsittely Modelin avulla
Controller
 • Controller-luokat
 • Action-metodit
 • Action-filtterit
 • ViewBag
View
 • Näkymien tekeminen
 • Razor
 • HTML-helpers
 • Näkymien yhteiskäyttö
ASP.NET MVC-sovelluksen testaaminen
 • MVC-komponenttien yksikkötestaus
 • poikkeuskäsittely
Sovelluksen rakenne
 • Routing-käsite
 • reitityksen konfigurointi
 • navigoinnin toteuttaminen
Ulkoasu
 • Master-pages (Layouts)
 • CSS-tiedostojen käyttö
Responsiivisuus
 • näkymän päivitys AJAXin avulla
 • Cachen käyttö
JavaScript ja jQuery
 • JavaScriptin käyttö ja suoritus
 • jQuery ja jQueryUI
Käyttöoikeudet
 • Tunnistaminen ja luvitukset
 • roolikäsite
Luotettavan ja toimivan sovelluksen tekeminen
 • Secure siten tekeminen
 • tilanhallinta
Web API
 • Web API -palvelun tekeminen
 • Web APIn käyttö

 

Avainsanat: , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.