20486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

Tämä kurssi antaa hyvät valmiudet lähteä tekemään MVC-tekniikalla web-sovelluksia. Esimerkisi Web Forms-tekniikan osaaminen ei helpota MVC:n aloittamista vaan pikemminkin päinvastoin, vaikka molemmissa kirjastoissa on yhteisiä osia.

Vaativuus
Arvostelut
3pvä
Kesto
2400,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 09.01.2019
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

ASP.NET MVC helposti haltuun

 

Haluatko pystyä kontrolloimaan sovelluksen tuottamaa HTML-koodia ja käyttämään haluamiasi HTML5:n piirteitä? Mm. nämä ominaisuudet saat MVC:llä, eikä edes HTML:ää tarvitse kirjoittaa käsin.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti .NET-välineitä käyttäville web-ohjelmoijille.

 

ASP.NET MVC on Model-View-Controller -arkkitehtuuri, jota käytetään Web-sovelluksien toteutuksessa Microsoft-maailmassa. Sovellus rakentuu kolmesta loogisesta osasta: Model, View ja Controller. Arkkitehtuuri mahdollistaa hallitumman tavan ylläpitää käyttöliittymää, business logiikkaa ja Data Access-kerrosta erillään toisistaan verrattuna Web Forms-ohjelmointiin. Muita etuja ovat mm. tiukemmin kontrolloitavissa olevat selaimella lähetettävä html ja esimerkiksi hakukone- ja käyttäjäystävälliset URL-osoitteet.

ASP.NET MVC-sovelluksen suurena etuna on myös testattavuus. Unit-testaus mahdollistaa Test Driven Development -menetelmän käyttämisen kehityksessä. ASP.NET MVC ohjaa myös selkeään projektirakenteeseen, se helpottaa niin isojen kuin pientenkin projektien kehitystä ja ylläpitoa. Eikä se liity vain projektin hallintaan, vaan myös ohjelmoijien kannalta MVC helpottaa monia asioita.

Kurssi pidetään ASP.NET MVC 5 -versiolla ja välineenä on Visual Studio 2017.
Esitiedot: C#-osaaminen ja mielellään aikaisempaa kokemusta Web-ohjelmoinnista Microsoft-tekniikoilla.

Materiaali: Microsoftin MOC-materiaali 20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

Testi: 70-486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 

Koulutuksen tarkempi sisältö

Sisältö

ASP.NET MVC yleiskatsaus
 • Arkkitehtuuri
 • ASP.NET 5
 • Model-View-Controller
 • View ja Razor
Model
 • Model-luokkien tehtävä
 • Model-luokkien tekeminen
 • Datan käsittely Modelin avulla
Controller
 • Controller-luokat
 • Action-metodit
 • Action-filtterit
 • ViewBag
View
 • Näkymien tekeminen
 • Razor
 • HTML-helpers
 • Näkymien yhteiskäyttö
ASP.NET MVC-sovelluksen testaaminen
 • MVC-komponenttien yksikkötestaus
 • poikkeuskäsittely
Sovelluksen rakenne
 • Routing-käsite
 • reitityksen konfigurointi
 • navigoinnin toteuttaminen
Ulkoasu
 • Master-pages (Layouts)
 • CSS-tiedostojen käyttö
Responsiivisuus
 • näkymän päivitys AJAXin avulla
 • Cachen käyttö
JavaScript ja jQuery
 • JavaScriptin käyttö ja suoritus
 • jQuery ja jQueryUI
Käyttöoikeudet
 • Tunnistaminen ja luvitukset
 • roolikäsite
Luotettavan ja toimivan sovelluksen tekeminen
 • Secure siten tekeminen
 • tilanhallinta
Web API
 • Web API -palvelun tekeminen
 • Web APIn käyttö
Pyyntöjen käsittely
 • HTTP-modulit ja handlerit
 • Web Sockettien käyttö
Asentaminen
 • asennusvaihtoehdot
 • asennuksen toteuttaminen

 

Avainsanat: , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
useita
2400,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.

Kouluttaja


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.