55054A Mastering Microsoft Project 2013 (2016)

Pitäisikö ottaa Microsoft Project tehokkaasti käyttöön? Kun on aika lopettaa projektitiedon hallinnan kanssa kamppaileminen, on syytä päivittää ohjelma ja tiedot siitä.

 

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Tuhti tietopaketti Microsoft Projectista

Tämä Microsoft Official Curriculum -hyväksytty koulutus on tuhti tietopaketti Project-ohjelmasta, versioista 2013 ja 2016.

– Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi ohjelman ominaisuudet ja erilaiset käyttötilanteet.
– Ideat sisäistetään tekemällä runsaasti harjoituksia.
– Koulutuksen englanninkielisen materiaalin, käsikirjoituksen ja toteutuksen lähtökohtana ovat vakiintuneet projektinhallinan käsitteet, työpaketit, resurssien hallinta jne..

Tämän koulutuksen jälkeen on selvää, mihin ja miten Project-ohjelmaa tulee käyttää. Sisältö vastaa paljolti Sovelton kaksipäiväistä peruskurssia, mutta ulkopuolisen materiaalin, sen näkemysten ja harjoitusten ansiosta kolme päivää ei ole liikaa ohjelman käytöstä saatavaan hyötyyn verrattuna.

Koulutus sopii kenelle tahansa projekteista vastuussa olevalle, projektitoimen johtajalle tai vaativista projekteista vastuussa olevalle projektipäällikölle.

 

Tarvitsetko laajoja perustietoja Project 2013 tai 2016 -versioiden käyttöön tai käyttöönottoon?

Projektitiedon hallintaohjelmiston järkevä käyttö edellyttää, että ymmärretään myös käytettävän työkalun ominaisuudet ja osataan käyttää niitä omien tavoitteiden saavuttamiseen.

Tämä kolmipäiväinen kurssi käy laajasti läpi ohjelman ominaisuuksia ja käyttöä – erityisesti projektinhallinan tarpeiden kannalta. Näiden ominaisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen on olennaista myös Project Server 2013 tai nykyään Project Online -ympäristössä, vaikka se ei kuulukaan tämän kurssin aihealueeseen.
Project on suhteellisen yleinen projektitietojen hallintaan käytettävä ohjelma, mutta sen kanssa on myös paljon ongelmia. Kouluttajakokemus sadoista eri ohjelman käyttötavoista antaa kuitenkin uskoa, että suurin osa ongelmista on ratkaistavissa.

 

Projectin käytön ongelmat näyttävät nousevan kahdesta perussyystä:

1) omia projektinhallinan tavoitteita ja menetelmiä ei ole jalostettu tarpeeksi selkeiksi ja yksinkertaisiksi toimintatavoiksi
2) ei tunneta Projectin ominaisuuksia, joten ominaisuudet jäävät hyödyntämättä ja omituisuudet vaivaavat.

Tämän koulutuksen tavoitteena ei suoraan ole kehittää omia käytäntöjä, mutta kun keskitymme ohjelmaan, voi sivutuotteena tulla myös ideoita hyvistä toimintatavoista!
Esitiedot: Koulutus ei edellytä aikaisempaa Project-käyttökokemusta, mutta kurssiin on hyvä valmistautua selvittämällä oman organisaation projektitiedon hallinnan käytäntöjä ja tavoitteita.

Materiaali: Kurssilla käytetään englanninkielistä Microsoft Official Curriculum (MOC) -materiaalia Mastering Microsoft Project 2013 (MOC 55054A). Kurssin opetuskieli on suomi.

Kyseistä sisältöä tai materiaalia ei siis ole tehty erikseen versiolle 2016, mutta uusimman version perusominaisuudet ovat toki pysyneet samoina.

Testi: Koulutus valmentaa testiin 74-343 Managing Projects with Microsoft Project 2013.

 

Sisältö

1. PÄIVÄ

Johdanto
 • Työkalun suhde projektinhallinnan käytäntöihin
 • Uudet ominaisuudet, jotka tulivat versiossa Project 2013
 • Oletusnäkymien käyttäminen uudessa käyttöliittymässä
 • Tehtävä-, resurssi- ja varaustietojen näyttäminen
 • Näkymien taulukon vaihtaminen halutun tiedon näkemiseksi ja muokkaamiseksi
 • Ohjelmiston ominaisuuksien suhde viisivaiheiseen projektisuunnitelman tekoprosessiin
Yleiskatsaus Projectiin työkaluna
 • Uuden projektin aloittaminen ja valmisteleminen
 • Projektin tehtävien lisääminen
 • Tehtävien järjestyksen määrääminen
 • Resurssien määrittäminen
 • Tehtävän keston arvioiminen ja resurssien varaaminen
 • Perusaikataulun luominen (Baseline)
 • Toteuman seuranta
Projektin perustaminen
 • Uuden projektin aloittaminen Excel-tiedostosta ja SharePointin tehtäväluettelosta eri tavoin
 • Yhden tai useamman kalenterin määrittäminen resurssien saatavuuden huomioimiseksi
 • Aikataulutuksen määrittäminen alusta loppuun tai lopusta alkuun
Manuaalinen ja automaattinen aikatauluttaminen
 • Mitkä toiminnot ovat pois käytöstä manuaalisessa aikataulutuksessa
 • Tehtäväkohtaisen aikataulutuksen vaihtaminen manuaalisesta automaattiseksi ja takaisin
 • Manuaalisesti aikataulutettujen tehtävien erilaiset esitystavat
 • Erityisesti manuaaliseen aikataulutukseen sopivat tilanteet
 • Manuaalisen aikataulutuksen asettamat rajoitukset
Projektin aikataulurakenteen määrittäminen (WBS)
 • Yhteenveto- ja alitehtävien hyödyntäminen
 • Välitavoitteiden (milestone) ymmärtäminen ja hyödyntäminen
 • WBS-rakenteen luominen
 • Valmistumiskriteerin määrittäminen
 • WBS-rakenteen toimivuuden arvioiminen
 • WBS-mallien ymmärtäminen ja hyödyntäminen

2. PÄIVÄ

Tehtäväriippuvuuksien määrittäminen
 • Tehtävien välisten suhteiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen
 • Erilaisten keinojen ymmärtäminen ja käyttäminen riippuvuuksien tekemisessä
 • Tehtävien järjestyksen määrittäminen ja näyttäminen
 • Viiveen, aikaistuksen ja viivästyksen ymmärtäminen ja käyttäminen
 • Uuden Tehtävän polku -ominaisuuden ymmärtäminen (Task Path)
Resurssien määrittäminen
 • Resurssityyppien määrittäminen
 • Projektin yksittäisten resurssien määrittäminen
 • Resurssien käyttökustannusten määrittäminen
 • Resurssien käytettävyyden määrittäminen resurssikalenterin ja maksimikäyttöasteen avulla
Työmäärän arvioiminen ja laskeminen
 • Arvioitujen kestojen ja kustannusten määrittäminen tehtäville
 • Eri tehtävätyyppien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Työn, varausasteen ja keston välisen suhteen määrittäminen
 • Kokonaistyömäärän kiinnittämisen vaikutus työhön, resurssien varaukseen ja tehtävän kestoon
 • Resurssien varaaminen Työryhmän työsuunnittelu -apuohjelmalla (Team Planner)
Aikataulutekijät
 • Aikataulun laskenta: ohjelman toiminnan takana oleva teoria
 • Kriittinen polku
 • Aikataulun pelivara
 • Rajoitukset (Constraints)
 • Määräpäivät (Deadlines)
 • Tehtävien väliset linkit ja aikataulun tiivistäminen
 • Välitavoitteet (Milestones)
 • Tehtävien tarkistaminen -työkalu (Task Inspector)
Resurssivarausten hallinta
 • Projektin yhteenvetotiedot
 • Resurssitaulukko (Resource Sheet)
 • Resurssien käyttö -näkymä (Resource Usage) ja Resurssikaavio (Resource Graph)
 • Resurssien varaaminen
 • Tehtävien käyttö -näkymä (Task Usage)
 • Realistinen resurssien käytön suunnittelu
 • Ylivarausten tasaaminen
 • Ylivarausten tasaamistoiminnon asetukset – tasaamisen laskentaperusteet ja ylivarausten ratkaisemistapa (Resource Leveling)
 • Tasaava Gantt-kaavio -näkymän käyttäminen
 • Manuaalinen ylivarausten tasaaminen

3. PÄIVÄ

Aikataulu projektin hallinnassa
 • Seurantakenttien määritykset
 • Perusaikataulun luominen (Baseline)
 • Perusaikataulun näyttäminen Gantt-kaaviossa
 • Gantt-kaavion seuranta -näkymä
 • Touteuman merkitseminen % Valmiina -arvoa käyttäen
 • Tehtävän ja resurssin tilan päivittäminen
 • Toteuman merkitseminen toteutuneen työn avulla
 • Varianssi – suunnitelman ja perusaikataulun välinen ero
 • Toteumaprosentti
 • Kustannukset
 • Keskeytykset ja tehtävän jakaminen
 • Työn uudelleenaikatauluttaminen
Näkymien, tulosteiden ja raporttien hyödyntäminen
 • Tulostaminen
 • Näkymät
 • Muotoilut
 • Lajittelu
 • Suodattaminen
 • Ryhmittely
 • Mukautetut kentät (Custom Fields)
 • Raportointi
 • Muiden tiedostomuotojen hyödyntäminen
Moniprojektiympäristö
 • Yhteisten resurssien käyttäminen useissa projekteissa
 • Eri projektien tehtävien keskinäinen linkittäminen
 • Useiden projektien koontinäkymän muodostaminen
Hyödyllisiä toimintoja
 • Valintanauhan (Ribbon) ja pikatyökalurivin (Quick Access Toolbar) mukauttaminen
 • WBS-etuliitteen mukauttaminen
 • Laskettujen kenttien kaavojen (Formula) ja graafisten symbolien (Graphical Indicators) periaatteet
 • Suodattimien käyttäminen
 • Oletusmallitiedoston (Global Template) ja järjestelytoiminnon (Organizer) merkitys
 • Tehtävien määräpäivien (Deadline) käyttäminen
Yhteenveto ohjelman ominaisuuksista ja niiden hyvästä hyödyntämisestä
 • Miten käytetään Office App Storea
 • Mitä testi 74-343 Managing Projects with Project 2013 sisältää

 

Avainsanat: , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Antti Kivivalli

Antti Kivivalli

Antti on kokenut kouluttaja Tampereelta, joka tekee myös paljon ohjelmistojen käyttötapojen ja koulutusten suunnittelua asiakkaan hyödyn varmistamiseksi. Viime vuosina Antti on kouluttanut paljon viestinnän ja sosiaalisen median välineitä ja toimintatapoja. Suuri osa työstä on hyvien toimintatapojen edistämistä Microsoftin tuotteiden – Excelin, PowerPointin ja Office365-palveluiden parissa. Yksi erityisosaamisalue on Microsoft Project -ohjelmisto ja tarvittaessa onnistuu vaikkapa IBM Lotus Notes.

MCT, MCP, MCTS Project.

Edelleenkin, me olemme ihmisiä ja nämä ovat tietokoneita.