C# ja .NET Framework/Core -ohjelmointi

Kurssi painottuu .NET Framework:n, .NET Coren ja C#-kielen oleellisimpiin piirteisiin joita käytetään kaikessa C#/Framework/Core-kehityksessä.

Tiiviissä paketissa kaikki oleellinen!

Vaativuus
Arvostelut
4pvä
Kesto
2800,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Valitsemasi koulutus sisältää seuraavat päivät:
Ilmoittaudu viimeistään 18.11.2019
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

C# on tehokkain ja monipuolisin ohjelmointikieli!

Kurssi painottuu C#-kielen ja Framework:n oleellisimpiin piirteisiin joita käytetään kaikessa Framework/Core -kehityksessä riippumatta käyttöliittymästä. C# on edistyksellinen ja jatkuvasti kehittyvä olio-ohjelmointikieli johon on lisätty funktionaalisia piirteitä. Hyvä C#-kielen osaaminen lisää tuottavuutta ja lyhentää koodin määrää huomattavasti.
Rinnakkaisuus, XML, tietokantakäsittely, Web-sovellukset ja WPF käsitellään katsauksenomaisesti koska tiiviillä kurssilla ei ole aikaa käsitellä kaikkea ja esimerkiksi Web-ohjelmointiin löytyy mm. ASP.NET MVC -kurssi (20486)  -kurssi.

C# tulee olemaan jatkossakin pääkieli Microsoft-kehityksessä. Tällä hetkellä on kaksi eri kirjastoa eli Framework ja Core joista löytyy mm. tietokanta- ja käyttöliittymäosuudet ja muut sovelluksien tarvitsemat palvelut. Nämä kuitenkin yhdistyy yhdeksi kirjastoksi ja loppuvuonna 2019 tuleva .NET Core 3 sisältää myös desktop-palvelut.

Kurssi edellyttää ohjelmointiosaamista Windows ympäristössä jollain välineellä. Henkilöille, joilla ei tätä osaamista ole, suositellaan ensin käytäväksi kurssi ’C# -ohjelmoinnin perusteet’.

Kurssilta saa hyvän pohjan valmistautua suorittamaan testi 70-483 Programming in C# (testi ei kuulu kurssiin).

Sisältö:

.NET-arkkitehtuuri

 • arkkitehtuurin tavoitteet ja rakenne
 • kielet ja välineet
 • Common Language Runtime, Intermediate Language, JIT
 • sovelluksen toiminta suorituksen aikana
 • .NET Framework
 • .NET Core
 • tulevat versiot: .NET 5

Visual Studio

 • projektien rakenne
 • editorin tehokas käyttö
 • laajennokset (Extensions)
 • referoinnit ja NuGet-paketit
 • debuggaus

C# -olio-ohjelmointi

 • C#:n perussyntaksi
 • sovelluksen rakenne
 • muuttujat ja kontrollirakenteet
 • metodit ja parametrivälitys
 • luokka
 • ominaisuudet
 • periytyminen
 • extension -metodit
 • generics-luokkien käyttö
 • value-tyypit, struct ja enum
 • nullable-tyypit
 • rajapinnat: toteuttaminen ja käyttäminen
 • delegaatit
 • Lambda-lausekkeet
 • attribuutit: käyttö, toiminta ja omien attribuuttien tekeminen

Poikkeuskäsittely

 • poikkeuskäsittelyn toiminta, try/catch
 • poikkeusluokat ja omien poikkeuksien tekeminen
 • finally
 • resurssien vapautus, IDisposable

.NET Framework Base Class Library (BCL)

 • Framework:in BCL-nimiavaruudet
 • konfigurointi
 • lokalisointi, resurssitiedostot
 • tiedostojen käsittely, luku ja kirjoitus
 • loki ja debuggaus

LINQ

 • LINQ-syntaksi
 • LINQ:n käyttö
 • Lambda- ja extension -notaatiot

Komponenttiohjelmointi (DLL-kirjastot)

 • DLL-tiedostot (Class Libraries)
 • versiointi
 • Strong Name
 • Global Assembly Cache

Muut keskeiset tekniikat

 • Rinnakkaisuus, erityisesti async/await ja Task
 • XML-tekniikat, katsaus eri tapoihin lukea ja kirjoittaa XML-tiedostoja
 • Katsaukset käyttäliittymä- ja tietokantapalveluihin:
 • WPF (XAML)
 • ADO.NET ja Entity Framework
 • ASP.NET MVC

 

Avainsanat: , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
useita
2800,00  + alv./VAT

Kokemuksia

“Mielenkiintoista asiaa, ja sain kyllä paljon tietoa juuri itseäni kiinostavista asioista. Oppimisympäristä todella hyvää. Materiaali laadukasta ja harjoitukset hyviä, koodin määrä sopiva kurssin aikana näpyteltäväksi ilman, että opiskelu tuntuisi lähinnä kymmensormijärjestelmän harjoittelulta.” - Ilkka Hartikainen

Vastuuhenkilö


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.

Kouluttaja


Heikki Raatikainen

Heikki Raatikainen

 • heikki.raatikainen@sovelto.fi
 • LinkedIn

Heikin pitämien kurssien aihevalikoima on ollut vähintäänkin laaja. Pääsääntöisesti kurssit ovat olleet ohjelmointikursseja, mutta esimerkiksi tietokantojen suunnittelu-, hallinta- ja ohjelmointikurssit kuuluvat valikoimaan. Heikki on paljon mukana asiakasprojekteissa koodaamassa, mistä saatu oppi antaa hyvää kokemusta kurssien pitämiseen.

FM, MCPD, MCTS, MCT, CSM, SCJP, senior-konsultti. C#, C/C++ -kielten, .NET Frameworkin, Visual Studion, tietokantaohjelmoinnin ja yleisen sovelluskehityksen asiantuntija.