Excel Pro

Osaat jo Excelistä keskimääräistä enemmän, mutta haluat osata “kaiken”. Tämä viiden viikon koulutus nostaa sinut pro-tasolle. Viisi lähipäivää, joihin voit osallistua myös online, Sovelto Space -työskentelytila, jossa pääset oppimaan tehokkaasti muiden osallistujien kanssa ja Sovelto Channel, josta löydät lisää asiaa ja osaamista koulutuksen ajan.

 

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Jos sinun tarvitsee soveltaa Exceliä vaativissa tilanteissa tai suunnitella sen käyttöä organisaatiossasi, niin nämä päivät tekevät tulevaisuudestasi helpomman.

Excel Pro -valmennus muodostuu viidestä yhden päivän koulutuksesta ja niiden välissä suoritettavista tehtävistä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät eväät läpäistä Excel 2016 Expert -testi, jonka suorittaminen Soveltossa maksaa 150 € + alv.

1. päivä

Solujen sisältö

 • sarjat (Series)
 • Pikatäydennys (Flash Fill)
 • tiedon kelpoisuuden tarkistaminen (Data Validation)
 • kommentit (Comments)
 • hyperlinkit
 • solujen valinta sisällön perusteella (esim. kaavat, vakioarvot, tyhjät solut)

Kaavat sekä soluviittaukset

 • nopea kertaus: kaavojen luonti ja funktioiden käyttäminen, muokkaus ja kopiointi, operaattorit, soluviittaukset
 • manuaalinen ja automaattinen laskentatila

Kaavojen tarkistaminen ja analysointi

 • kaavojen esiin tuonti ja tulostaminen (Show Formulas)
 • solujen välisten suhteiden tutkiminen kaavojen jäljitystyökaluilla (Formula Auditing)
 • laskentajärjestyksen tarkastelu (Evaluate Formula)

Aluenimet

 • nimien käytön edut
 • nimien hallinta (Name Manager)
 • näkyvyys
 • nimien käyttäminen kaavoissa sekä siirtymisessä
 • katsaus: dynaamiset aluenimet

Taulukoiden, rivien ja sarakkeiden ryhmittely

 • mm. useiden taulukoiden käsittely samanaikaisesti ryhmätilassa
 • rivien ja sarakkeiden ryhmittäminen

Taulukon tarkastelu jäsennyksen ja näkymien avulla

 • automaattinen jäsennys (Outline)
 • näkymien luonti ja hyödyntäminen (Views)

2. päivä

Erilaiset yhteenvetotekniikat

 • linkitykset
 • kolmiulotteiset viittaukset
 • koonti eli konsolidointi
 • välisummat (Subtotal)

Luetteloaineiston peruskäsittely

 • mm. tehokkaat siirtymis- ja valintatekniikat

Sarakkeiden yhdistäminen sekä tiedon jakaminen sarakkeisiin

Luetteloaineiston muuntaminen taulukoksi (table)

 • taulukkotyylit ja perusasetukset
 • taulukon käsittely (mm. summarivi)
 • jäsennetyt viittaukset
 • duplikaattien käsittely
 • suodattaminen osittajilla (Slicers)

Tiedon suodattaminen ja lajittelu

 • suodatusmahdollisuudet (Filter)
 • erilaiset lajittelutekniikat (mm. omien lajittelujärjestysten laatiminen)

Pivot-taulukot ja kaaviot

 • käsitteet
 • luonti, muokkaus ja päivitys
 • laskentamahdollisuudet
 • lajittelu
 • ryhmitykset
 • pivot-kaaviot

3. päivä

Loogiset funktiot

 • JOS ja JOSVIRHE (IF, IFERROR)
 • JA ja TAI -funktiot totuustestilausekkeissa (AND, OR)
 • ehdolliset yhteenvetofunktiot

Haku- ja viittausfunktiot

 • mm. PHAKU, VHAKU, HAKU, VASTINE, INDEKSI, SIIRTYMÄ ja EPÄSUORA (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, OFFSET, INDIRECT)

Tiedon muokkaaminen ja muuntaminen tekstifunktioiden avulla

 • mm. välilyöntien poistaminen, tiedon pilkkominen, merkkien korvaaminen, erilaiset konversiot

Katsaus muutamiin muihin funktioluokkiin

 • päiväys- ja kellonaikafunktiot
 • rahoitusfunktiot

Matriisikaavat ja funktiot

 • matriisikaavojen luonti sekä muokkaaminen
 • yleisimpiä matriisifunktioita

4. päivä

Työkirjan suojaus ja jakaminen

 • muutosten seuranta (Track Changes)

Lomakekontrollien käyttäminen

 • valintanapit ja ruudut
 • avautuvat luetteloruudut
 • kontrollien kytkeminen soluihin

Tiedon tuonti Exceliin

 • tekstitiedostot
 • web-kyselyt
 • tietokantakyselyt
 • XML-data
 • ulkoisen tietoalueen ominaisuudet ja käsittely

Business Intelligence -työkalut

 • Power Pivot
 • Power View
 • Hae ja muunna (Get & transform) eli entinen Power Query
 • 3D Map (entinen Power Map)

Makrojen nauhoittaminen ja muokkaus

 • makrojen nauhoittaminen
 • nauhoituksessa huomioitavat tekniikat
 • makrojen tallennuspaikat
 • suojausasetukset ja luotettavien sijaintien määrittäminen
 • Visual Basic Editorin työskentely-ympäristö

5. päivä

Entä-jos -tekniikat

 • tavoitteen haku (Goal Seek)
 • Ratkaisin (Solver)
 • arvotaulukot
 • skenaariot

Katsaus analyysityökaluihin (Analysis toolpak)

Muotoilumahdollisuudet

 • ehdolliset muotoilut (Conditional Formatting)
 • tyylit (Styles)
 • teemat (Themes)
 • katsaus muotoilukoodeihin

Erilaisten objektien käsittely Excelissä

 • mm. piirto-objektit, kuvat, ClipArt, SmartArt
 • piirtotekniikat
 • objektien ominaisuudet ja muokkausmahdollisuudet
 • solun sisällön linkittäminen tekstikenttään

Kaavioiden luonti ja muokkaus

 • kaaviolajit
 • kaavioiden luonti, muokkaus ja muotoilu
 • pylväs-viiva -kaavion muodostaminen
 • virhepalkit
 • trendiviivat
 • kaaviomallien tallentaminen ja käyttäminen

Sparklines-kaaviot

 • kaaviot ja kaavioryhmät
 • muokkaus ja käsittely

 

Avainsanat: , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Antti Kivivalli

Antti Kivivalli

Antti on kokenut kouluttaja Tampereelta, joka tekee myös paljon ohjelmistojen käyttötapojen ja koulutusten suunnittelua asiakkaan hyödyn varmistamiseksi. Viime vuosina Antti on kouluttanut paljon viestinnän ja sosiaalisen median välineitä ja toimintatapoja. Suuri osa työstä on hyvien toimintatapojen edistämistä Microsoftin tuotteiden – Excelin, PowerPointin ja Office365-palveluiden parissa. Yksi erityisosaamisalue on Microsoft Project -ohjelmisto ja tarvittaessa onnistuu vaikkapa IBM Lotus Notes.

MCT, MCP, MCTS Project.

Edelleenkin, me olemme ihmisiä ja nämä ovat tietokoneita.