IPMA C sertifiointivalmennus

Ymmärrät kuinka projekteja hallitaan tehokkaasti ja onnistuneesti. Pääset eroon sirpaleista ja näet kokonaisuuden kirkkaana edessäsi.

Vaativuus
Arvostelut
3pvä
Kesto
2400,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 20.10.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

IPMA C sertifiointivalmennus

Mistä johtuu, että toiset projektipäälliköt onnistuvat ja toiset eivät? Miksi projektin hallintani sirpaloituu hallitsemattomaksi kasaksi erinäisiä asioita, joille ei tunnu olevan alkua eikä loppua? Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus ymmärtää, kuinka projekteja hallitaan tehokkaasti ja onnistuneesti.

Tule mukaan oppimaan tehokkaita projektipäällikön osaamisalueita ja yllätä tämän jälkeen onnistumisilla asiakkaasi ja yrityksesi. Kurssin jälkeen toimit ammattimaisen projektipäällikön tavoin. Samalla kurssi mahdollistaa valmiudet IPMA C-tason sertifioinnin saavuttamiseksi (IPMA = International Project Management Association). Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

Sertifioitu projektipäällikkö luo arvostusta ja luottamusta

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kokemusta projektin hallinnasta, suunnittelusta tai projektityöstä. Valmennus ei välttämättä edellytä projektihallinnan perusteiden osaamista. Suositeltavaa on, että osallistujat tutustuvat IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin ja –hakemukseen.

Projektin onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa projektinhallinnan osaamista. Siinä yhdistyvät teoria, käytännön osaaminen ja omat henkilökohtaiset ominaisuudet. Kuten projektillakin on mitattavia tavoitteita, niin myös sinullakin.

Haluat kuulua arvostettuihin ja haluttuihin projektipäällikköihin, jotka onnistuvat projekteissaan ja luovat uraa projektinhallinnan vaativissa rooleissa. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaasti itseluottamusta projektipäällikön haastavassa maailmassa.

Varmista kehityksesi ilmoittautumalla seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti.

 

1. PÄIVÄ

IPMA lyhyesti

Johdanto projektijohtamiseen

 • Projektin käsitteet ja termit
 • Projektin määritelmä
 • Projektin piirteitä
 • Projektin tuloskolmio
 • Projektityypit

Eri tarkastelukohteet

 • Projektisalkun määritelmä
 • Hankkeen ja ohjelman määritelmä
 • Aliprojektit
 • Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
 • Projektit palvelun elinkaaressa
 • Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
 • Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
 • Prosessin määritelmä ja ominaisuudet

Tyypilliset roolit projektissa

 • Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
 • Roolit projekteissa
 • Roolit palvelussa
 • Hyvän projektipäällikön ominaisuudet
 • Käytöspätevyydet

Erilaiset vaihejakomallit

 • Vesiputousmalli
 • Ketterät menetelmät
 • Prototyyppimenetelmä
 • Prosessipohjaiset

Vaatimusmäärittelyn ja hyväksymistestauksen merkitys

 • Vaatimusmäärittelyn haasteet
 • Mistä vaatimuksia tulee?
 • Erilaiset sidosryhmät vaatimusten asettajina
 • Kuinka onnistut vaatimusmäärittelyssä
 • Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
 • Hyväksymistestaus ja sen kytkentä vaatimusmäärittelyyn

Projektin käynnistäminen ja organisointi

 • Projektin asettaminen
 • Projektin organisointi
 • Projektin sidosryhmät
 • Projektin käynnistyskokous

Projektin suunnittelu ja osittaminen

 • Projektisuunnitelman merkitys ja tyypillinen rakenne
 • Projektin osittaminen

2. PÄIVÄ

Projektin aikatauluttaminen ja resurssointi

 • Projektin aikatauluttaminen ja työmäärien arviointi
 • Projektin resurssointi
 • Projektin resurssointi
 • Resurssilaskenta
 • Resurssitasaus
 • Toimintaverkkotekniikka

Projektin kustannushallinta

 • Projektibudjetti ja projektin kustannusten arviointi
 • Tuloksen arvo – menetelmä

Projektin riskinhallinta

 • Päätöksenteon laajuus näkökulmana
 • Riskinhallinnan hyödyt
 • Tehokkaan riskinhallinta piirteitä
 • Riskien tehokas valvonta
 • Yksittäisen riskin hallitseminen
 • Riskien kustannuslaskentaa
 • Erilaisia riskinhallintatekniikoita ja menetelmiä

Projektin seuranta ja muutoshallinta

 • Projektin edistymisen ja tilan seuranta
 • Projektin muutosten vaikutukset
 • Muutosvastarinta

Laadunvarmistus ja sen vaikutus projektin onnistumiseen

 • Termistöä
 • Laadunvarmistuksen tavoitteet
 • Katselmointikäytäntö
 • Laatujärjestelmä

3. PÄIVÄ

Projektin viestintä ja kokouskäytännöt

 • Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
 • Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
 • Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
 • Tehokas kokouskäytäntö

Projektin päättäminen

 • Hallittu projektin päättäminen ja siihen liittyvät dokumentit
 • Projektin takuuaika ja siihen liittyvät toimenpiteet
 • Projektiresurssien hyödyntäminen jatkuvissa palveluissa

Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset

 • IPMA
 • PRINCE2, MSP, MOP
 • PMBOK PMI, PMP

Kevyt projektisuunnitelma-harjoitus

 • Harjoituksen aikana tehdään ryhmätyönä esimerkkiprojektin projektisuunnitelma hyödyntäen opittuja asioita.
 • Ryhmät saavat käyttöönsä projektisuunnitelman ja tarvittavien liitteiden esimerkkipohjat
 • Projektisuunnitelmaharjoituksessa huomioidaan nykypäivän projektinhallinnan vaatimukset kansainvälisessä toimintaympäristössä

Esimerkkiprojektin muutosharjoituksia

 • Projektin muutostilanne aikaansaa projektisuunnitelman päivittämisen muuttunutta tilannetta vastaavaksi

Esimerkkiprojektin lisäharjoituksia

 • Haasteellisia lisäkysymyksiä ja –tehtäviä esimerkkiprojektiin liittyen

 

Avainsanat: ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
useita
2400,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

 • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation

Kouluttaja


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

 • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation