IPMA D sertifiointivalmennus

Oletko miettinyt koskaan, miten saisit arvostuksesi ja osaamisesi nousuun projektiryhmän jäsenenä? Nyt sinulla on mahdollisuus tähän.

Vaativuus
Arvostelut
2pvä
Kesto
1800,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 01.10.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Tai ota yhteyttä myyntipalveluun: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

IPMA D sertifiointivalmennus

Tule mukaan oppimaan hyödyllisiä projektityössä tarvittavia projektin hallinnan perustietoja ja -taitoja, joita tarvitaan enenevässä määrin tämän päivän projekteissa. Kurssilla opittu osaamiskokonaisuus tukee tehokkaalla tavalla projektin tavoitteiden saavuttamista ja onnistumista. Samalla kurssi antaa erinomaiset valmiudet IPMA-D tason sertifioinnin saavuttamiseksi (IPMA = International Project Management Association). Valmennuksessa keskitytään kokeneen Sovelton projektiammattilaisen johdolla projektinhallinnan perustietoihin ja käytännön soveltamiseen kurssilla tapahtuvien harjoitusten avulla.

Valmennus on tarkoitettu henkilöt, jotka osallistuvat projekteihin ja tarvitsevat projektin hallinnan perustietoja projektityössään sekä haluavat saavuttaa tähän tasoon liittyvän kansainvälisen sertfikaatin. Valmennus ei edellytä projektin hallinnan perusteiden osaamista. Suositeltavaa on, että osallistujat tutustuvat IPMA D-tason sertifiointivaatimuksiin ja –hakemukseen.

Sertifioitu projektityön tekijä on arvostettu projektiryhmän jäsen

Projektin onnistuminen on monesta tekijästä riippuvainen. Tärkein tekijä on osaava projektiryhmän jäsen, joka tuntee projektin hallinnan perusteet ja osaa hyödyntää niitä tehokkaasti projektityössään. Projektipäällikkö valitsee ryhmäänsä ensisijaisesti osaavat projektityön tekijät. Tämän kurssin jälkeen sinä kuulut heihin. Kurssilaiset saavat mukaansa suomenkielisen materiaalin ja runsaan annoksen itseluottamusta.

1. PÄIVÄ
Johdanto projekteihin
Projektin käsitteet ja termit
Projektin määritelmä
Projektin elinkaaren vaiheet
Projektin piirteitä
Projektin tuloskolmio
Projektityypit
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Eri tarkastelukohteet
Projektisalkun määritelmä
Hankkeen ja ohjelman määritelmä
Aliprojektit
Palvelun määritelmä ja ominaispiirteitä
Projektit palvelun elinkaaressa
Liiketoimintastrategiasta jatkuviin palveluihin
Muutosjohtaminen ja projektijohtaminen
Prosessin määritelmä ja ominaisuudet
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Tyypilliset roolit projektissa
Vaadittavat osaamisalueet projektin hallinnassa
Roolit projekteissa
Roolit palvelussa
Hyvän projektihenkilön ominaisuudet
Käytöspätevyydet
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Erilaiset vaihejakomallit
Vesiputousmalli
RUP
Ketterät menetelmät
Prototyyppimenetelmä
Prosessipohjaiset
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Vaatimusmäärittely
Vaatimusmäärittelyn merkitys projektin onnistumisessa
Vaatimusmäärittelyn tyypillinen sisältö
Testauksen V-malli ja eri testaustavat
Hyväksymistestaus
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin käynnistäminen ja organisointi
Projektin asettaminen
Projektin organisointi
Projektin sidosryhmät
Projektin käynnistyskokous
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin suunnittelu
Projektisuunnitelman merkitys ja tyypillinen rakenne
Projektin osittaminen
Projektin aikatauluttamisen perusteita
Projektin kustannushallinnan perusteita
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

2. PÄIVÄ

Projektin seuranta ja muutoshallinta
Projektin edistymisen ja tilan seurannan perusteita
Projektin muutosten vaikutukset
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Laadunvarmistus ja sen vaikutus projektin onnistumiseen
Termistöä
Laadunvarmistuksen tavoitteet
Katselmointikäytäntö
Laatujärjestelmä
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin riskinhallinta
Riskinhallinnan merkitys
Kuinka luodaan tehokas riskinhallinta
Riskianalyysi
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Projektin viestintä ja kokouskäytännöt
Viestinnän merkitys projektiorganisaation ryhmille
Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen viestinnässä
Erilaiset projektikokoukset ja tyypillisimmät kokousasiakirjat
Tehokas kokouskäytäntö
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksen

Projektin päättäminen
Projektin päättämiseen liittyviä perusteita

Projektien haasteellisuus
Haasteellisuus lisääntynyt IT-projekteissa
Tyypillisiä haasteita projektin elinkaaren aikana
Teoria-osuus sisältää case-harjoituksia

Ilmoittaudu seuraavaan vapaaseen koulutukseen heti

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
Sovelto is a licensed PRINCE2® affiliate on behalf of AXELOS Ltd.

Sovelto is a licensed Quint Wellington Redwood affiliate.

 

Yleisimmät projektin hallinnan viitekehykset:

PRINCE2®
MSP
PMBOK ja PMI
IPMA
PMP

 

Avainsanat: ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
7
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

  • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation

Kouluttaja


Kimmo Hautsalo

Kimmo Hautsalo

  • kimmo.hautsalo@sovelto.fi

Kimmolla on yli 23 vuoden laaja-alainen IT-kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta kansainvälisissä IT-organisaatioissa. Vahvaan käytännön kokemukseen sisältyy tietohallinnon eri osa-alueiden konsultointia ja osaamisen kehittämistä, liiketoimintakriittisten IT-palveluiden ja projektien johtamista (mm. ISO20000-projekti), palveluprosessien kehittämistä, palvelu- ja projektipäälliköiden mentorointia, esimies-vastuita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja ohjelmointia. Erityisvahvuutena ovat ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka yhdistettynä kokemukseen takaavat asiakkaan arvostuksen.

ITIL v2 Service Manager, ITIL v3 Foundation, CobiT Foundation, IPMA Level C – Certified Project Manager, PRINCE2® Foundation