ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing – Test Analyst

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Sertifioitu testauksen suunnittelija

Kurssilla syvennetään perustason sertifikaatin (Foundation Certificate) yhteydessä hankittua testauksen suunnitteluun liittyvää osaamista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja, joita he voivat soveltaa omassa organisaatiossaan testauksen suunnittelussa ja hallinnassa. Kurssin päätteeksi järjestetään skenaarioihin pohjautuva monivalintakysymyksillä toteutettu kolmen tunnin sertifiointikoe.

ISTQB Advanced Level Certificate -kurssi on tarkoitettu IT-alan ammattilaisille, jotka työskentelevät ohjelmistotestauksen parissa ja jotka haluavat saada kansainvälisesti hyväksytyn jatkotason sertifikaatin ohjelmistotestauksesta.

 

ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto, joka seuraa ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing -perustutkintoa. Advanced-tason sertifikaattisisällöt uusittiin vuonna 2012 ja tämä kurssi on uuden sertifikaattisisällön mukainen.
ISTQB Advanced Level Certificate in Software tutkintoa valvoo International Software Quality Testing Board (ISTQB). Tutkinto jakaantuu kolmeen linjaan, joista valitaan yksi: Test Manager, Test Analyst tai Technical Test Analyst. Test Analyst -tutkintoon liittyvä kurssi on nelipäiväinen.
Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Kouluttaja on Knowit Oy, joka on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja.

Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana järjestetään sertifiointiin liittyvä testi. Toukokuun 2018 kurssin tenttitilaisuus on 21.5.2018 klo 12.00 alkaen.

Esitiedot: Osallistujilla täytyy olla suoritettuna perustason testaussertifikaatti ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Lisäksi suositellaan n. viiden vuoden testauskokemusta. Kurssimateriaali ja sertifiointikoe ovat englanninkielisiä, joten kurssilaisilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Materiaali: Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Kouluttaja on Knowit Oy, joka on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja.

Testi: Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana järjestetään sertifiointiin liittyvä tenttitilaisuus. Tilaisuuden kesto on kolme tuntia. Muuta kieltä kuin englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt saavat lisäksi 45 minuuttia lisäaikaa. Testi sisältyy kurssin hintaan.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö

1. PÄIVÄ

Testausprosessi
 • Testauksen suunnittelu, seuranta ja hallinta
 • Testien analysointi ja suunnittelu
 • Testien laatiminen ja testauksen toteuttaminen
 • Päätöskriteerien arviointi ja raportointi
 • Päätöstehtävät
Testauksen hallinta – Testausasiantuntijan vastuut
 • Testauksen edistymisen seuranta ja hallinta
 • Hajautettu, ulkoistettu ja sisäinen testaus
 • Testausasiantuntijan tehtävät riskipohjaisessa testauksessa
2. PÄIVÄ

Määrittelypohjaiset tekniikat

 • Käydään läpi yhdeksän eri testaustekniikkaa
 • Eri tekniikoiden yhdistäminen

Vikoihin pohjautuvat tekniikat

 • Vikoihin pohjautuvin tekniikoiden käyttäminen
 • Virhetaksonomiat

Kokemuspohjaiset tekniikat

 • Virheenarvaus
 • Tarkistuslistoihin pohjautuva testaus
 • Tutkiva testaus
 • Parhaimman tekniikan käyttäminen

3. PÄIVÄ

Ohjelmiston laatuominaisuuksien testaus
 • Liiketoiminta-alueen testauksen laatuominaisuudet
 • Oikeellisuustestaus
 • Soveltuvuustestaus
 • Yhteensopivuustestaus
 • Käytettävyystestaus
 • Saavutettavuustestaus
Katselmoinnit
 • Tarkistuslistojen käyttäminen katselmoinneissa

4. PÄIVÄ

Havaintojenhallinta
 • Milloin vikoja voidaan havaita?
 • Havaintoraportin kentät
 • Havaintojen luokittelu
 • Perussyyanalyysi
Testaustyökalut
 • Testaustyökalut ja automaatio
 • Testien suunnittelutyökalut
 • Testiaineiston valmistelutyökalut
 • Testien suoritustyökalut

 

Avainsanat: , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Yhteistyökumppanimme Knowit

Kumppanimme Knowit on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. FiSTB on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA, entinen Tietotekniikan liitto ry) osa. Knowit Oy toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Saksassa. Jo vuodesta 1990 Knowit on toiminut teknologiaan intohimoisesti suhtautuvana strategisena osaajana.