ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing – Test Manager

Täydennä ohjelmistotestauksen asiantuntemustasi testauspäällikkönä suorittamalla uuden sertifikaattisisällön mukainen jatkotason sertifiointitutkinto!

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Sertifioitu testaaja

Kurssilla syvennetään perustason sertifikaatin (Foundation Certificate) yhteydessä hankittua testauksen hallintaan liittyvää osaamista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja, joita he voivat soveltaa omassa organisaatiossaan testauksen suunnittelussa ja hallinnassa

ISTQB Advaned Level Certificate -kurssi o n tarkoitettu IT-alan ammattilaisille, jotka työskentelevät ohjelmistotestauksen parissa ja jotka haluavat saada kansainvälisesti hyväksytyn jatkotason sertifikaatin ohjelmistotestauksesta.

Huom! Kurssi toteutetaan kahdessa osassa:

Kevään 2018 1. koulutuksen kurssipäivät ovat: 5.-7.2.+12.-13.2. ja tentti 19.2.2018 klo 12-15.45
Kevään 2018 2. koulutuksen kurssipäivät ovat: 11.-13.6.+18.-19.6. ja tentti 21.6.2018 klo 9.00-12.45.
ISTQB Advanced Level Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen jatkotason tutkinto, joka seuraa ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing -perustutkintoa. Advanced-tason sertifikaattisisällöt uusittiin vuonna 2012 ja tämä kurssi on uuden sertifikaattisisällön mukainen.
ISTQB Advanced Level Certificate in Software tutkintoa valvoo International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Tutkinto jakaantuu kolmeen linjaan, joista valitaan yksi: Test Manager, Test Analyst tai Technical Test Analyst. Test Manager -tutkintoon liittyvä kurssi on viisipäiväinen. Ilmoittaudu nyt kurssille!

 

Esitiedot: Osallistujilla täytyy olla suoritettuna perustason testaussertifikaatti ISTQB/ISEB Foundation Certificate in Software Testing. Lisäksi suositellaan n. viiden vuoden testauskokemusta. Kurssimateriaali ja sertifiointikoe ovat englanninkielisiä, joten kurssilaisilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Materiaali: Kurssi pidetään Grove Consultantsin materiaalilla. Kouluttaja on Knowit Oy, joka on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. Grove Consultants Ltd on BCS:n ja UKTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja.

Testi: Kurssin jälkeen erillisenä ajankohtana järjestetään sertifiointiin liittyvä tenttitilaisuus. Tilaisuuden kesto on kolme tuntia. Muuta kieltä kuin englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt saavat lisäksi 45 minuuttia lisäaikaa. Testi sisältyy kurssin hintaan.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö

1. PÄIVÄ

Testausprosessi
 • Testauksen suunnittelu, seuranta ja hallinta
 • Testien analysointi ja suunnittelu
 • Testien laatiminen ja testauksen toteuttaminen
 • Päätöskriteerien arviointi ja raportointi
 • Päätöstehtävät

2. PÄIVÄ

Testauksen hallinta
 • Testauksen tilannekohtainen hallinta
 • Riskipohjainen testaus ja muita lähestymistapoja
 • Testauksen dokumentointi ja muut testauksen tuotokset
 • Testauksen arviointi
 • Testausmetriikoiden määrittely ja käyttö
 • Testauksen arvo liiketoiminnalle
 • Testauksen eri organisointitavat (ulkoistus, hajautus)

3. PÄIVÄ

Katselmoinnit
 • Johdon katselmoinnit ja auditoinnit
 • Katselmointien hallinnointi
 • Katselmointien mittarit
 • Muodollisten katselmointien hallinta
Havaintojen hallinta
 • Havaintojen elinkaari ja ohjelmistokehityksen elinkaari
 • Havaintoraportin tiedot
 • Havaintoraporttien hyödyntäminen prosessin kyvykkyyden arvioinnissa

4. PÄIVÄ

Testausprosessin kehittäminen
 • Testauksen kehittämisprosessi
Testausprosessin kehittäminen eri menetelmiä käyttämällä
 • TMMi
 • TPI Next
 • CTP
 • STEP

5. PÄIVÄ

Testityökalut ja automaatio
 • Työkalujen valinta
 • työkalujen elinkaari
 • Työkalumetriikat
Vuorovaikutustaidot – tiimin kokoaminen
 • Yksilölliset taidot
 • Testaustiimin dynamiikka
 • Testauksen sovittaminen organisaatioon
 • Motivaatio
 • Viestintä

 

Avainsanat: , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Yhteistyökumppanimme Knowit

Kumppanimme Knowit on FiSTB:n hyväksymä ISTQB/ISEB-kouluttaja. FiSTB on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA, entinen Tietotekniikan liitto ry) osa. Knowit Oy toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Saksassa. Jo vuodesta 1990 Knowit on toiminut teknologiaan intohimoisesti suhtautuvana strategisena osaajana.