ITIL® Overview

Vaativuus
Arvostelut
900,00 

Yksityiskurssin tiedustelu

  • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Tämä kestoltaan yksipäiväinen kurssi on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat perustuntemusta ITIL®istä. Kurssi soveltuu hyvin myös kaikille niille, joiden työtehtävät käsittävät IT-palveluiden ostamiseen tai hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä. Tämän ITIL® Overview 2011 Edition -kurssin luonteva jatkokurssi on kestoltaan kolmepäiväinen ITIL® Foundation 2011 Edition -kurssi, jonka päätteeksi kurssin viimeisen päivän iltapäivänä osallistuja voi halutessaan suorittaa ITIL® Foundations 2011 Edition -sertifiointitestin.

Tietotekniikan hallinnan parhaat käytännöt määrittelee IT Infrastructure Library® (ITIL®). 1980-luvun lopulla kehitetty ITIL® on muodostunut maailmanlaajuiseksi ”de facto” standardiksi tietotekniikkapalveluiden liiketoimintalähtöiselle hallinnalle ja johtamiselle.

ITIL® itsessään ei ole standardi vaan se muodostaa kokoelman alan parhaita käytäntöjä. ITIL®:ssä määritellyille palveluprosesseille on ominaista, että ne on testattu käytännössä ja hyviksi havaittu useissa organisaatioissa maailman laajuisesti. ITIL®:n kantavana ajatuksena on ”kentällä” toimiviksi ja tehokkaiksi havaittujen toimintatapojen ja prosessien dokumentointi ja syntyneiden parhaiden käytäntöjen (eng. best practice) jakaminen.

Parhaiden käytäntöjen tavoitteena ovat laadukkaat, tehokkaat ja liiketoimintalähtöisesti johdetut tietotekniikkapalvelut. Kurssilla läpikäydään ITIL®:n kuvaamien parhaiden käytäntöjen jalkauttamisen käytännön merkitys ja edut. Kurssi antaa osallistujalle selkeän yleiskuvan siitä, kuinka nämä parhaat käytännöt toimivat IT-johdon päivittäisenä ja pitemmän aikavälin työkaluna sovitettaessa organisaation IT-toimintoja laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita.

Kurssin käytyään osallistujalla on selkeä yleiskuva ITIL® 2011 Edition -prosessimallin terminologiasta ja sen kuvaamista parhaista käytännöistä sekä näiden jalkauttamisesta organisaatioon käytännöiksi. Osallistujat tiedostavat tietotekniikkapalveluiden hallinnan merkityksen liiketoiminnan näkökulmasta ja ymmärtävät prosessimaisen toiminnan pääperiaatteet sekä omaavat kokonaiskuvan tietotekniikkapalveluiden hallinnan keskeisimmistä prosesseista ja niiden keskinäisistä riippuvuussuhteista. Kurssin teoriaosuutta havainnollistetaan osallistujien työstämien ryhmätöiden ja niiden esittelyn välityksellä.

Kurssimateriaali on englanninkielinen. Opetus on suomeksi

Esitiedot: Osallistujalta ei edellytetä aikaisempaa ITIL®-käsitteistön tai -käytäntöjen tuntemusta.

Koulutuksen sisältö

1. PÄIVÄ

Johdanto IT-palveluiden hallintaan (Service Management)
ITIL®in taustat ja lähtökohdat
ITIL® 2011 Edition kokonaiskuva sisältäen koko palveluiden elinkaaren
ITIL® 2011 Edition kunkin ydin-kirjan pääprosessit ja terminologia
  • Palvelu strategiat (Service Strategy) -kokonaisuus keskittyy liiketoimintarpeiden ja IT strategian systemaattiseen linkittämiseen
  • Palveluiden suunnittelu (Service Design) -kokonaisuus keskittyy uusista tai muuttuneista liiketoimintatarpeista johdettuihin ja suunniteltuihin palvelukokonaisuuksiin
  • Palveluiden käyttöönotto (Service Transition) -kokonaisuus keskittyy suunniteltujen palvelukokonaisuuksien hallittuun käyttöönottoon ja tuotantoon vientiin keskittyen erityisesti laadun varmistamiseen sekä riskien ja muutosten hallintaan
  • Palveluiden operointi (Service Operation) -kokonaisuus keskittyy laadukkaiden ja toimintavarmojen palveluiden käyttöön ja operointiin
  • Jatkuva palveluiden kehitys (Continual Service Improvement) -kokonaisuus keskittyy palveluiden ja niitä tukevien prosessien jatkuvaan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Ryhmätyöt ja niiden esittely

Yhteenveto

 

Lisätietoja:

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
900,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Nestori Syynimaa

Nestori Syynimaa

Nestori on toiminut ICT-alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä yli 15 vuoden ajan. Erityisesti Nestorin sydäntä lähellä ovat nykyaikainen tietohallinto ja pilvipalvelut. Microsoftin pilvipalveluiden kanssa hän on ollut tekemisissä jo lähes 10 vuoden ajan. Nestori on yksi harvoja suomalaisia, joka on suorittanut PhD-tutkinnon Henley Business Schoolissa. Lisäksi hänelle on myönnetty vuonna 2013 Britanniassa erittäin arvostettu Chartered IT Professional -status. Nestori kouluttaa sujuvasti suomeksi ja englanniksi aiheinaan tietohallinto, IT palveluhallinta, ketterät menetelmät, kokonaisarkkitehtuuri, prosessien mallinnus ja Microsoftin pilvipalvelut.

PhD, KTM. Palvelujohtaminen: ITIL Foundation, ITIL Service Strategy, ITIL Operational Support and Analysis, COBIT Foundation. Lean ja agile: Lean IT Association Foundation, Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Master, Certified Scrum Master. Projektijohtaminen: Prince2. Mallintaminen ja arkkitehtuurit: ArchiMate Certified, TOGAF Certified. Microsoft: MCT, MCE, MCSA (Office 365), MCTS (Azure).

Et voi avata kirjaa oppimatta jotain.