Java-ohjelmointi

Java-ohjelmoija tarvitsee työssään kymmeniä kirjastoluokkia ja monet niistä toistuvat lähes kaikessa koodissa. Harvinaisten kirjastojen osalta ”coding by Google” on tehokasta, mutta nämä tulee osata!

Vaativuus
Arvostelut
3pvä
Kesto
2400,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 05.02.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

Vältä koodaus Googlen avulla ja siirry suoraan tehokkaaseen Java-kehitykseen tämän kattavan opetuspakettimme avulla!

 

Olet juuri tutustumassa Java-kursseistamme pitkäikäisimpään ja suosituimpaan! Syy suosioon on selvä: Kurssille on suodatettu noin viidentoista vuoden aikana juuri sellainen sisältö, jota modernissa Java-kehityksessä tarvitaan – oli kyse sitten Java EE -palvelinohjelmoinnista tai Android-koodauksesta.

Osaatko:
– Valita oikean kokoelman eri tilanteissa?
– Yhdistää suuria merkkijonomääriä tehokkaasti?
– Kirjoittaa hyvän tyylin mukaisen JUnit-yksikkötestin?
– Lokalisoida virkkeen, jonka taivutus vaihtelee eri monikkomuodoissa?
– Hakea dataa tietokannasta?

Kurssin jälkeen osaat!

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tulevat osallistumaan Java-pohjaisten sovellusten toteuttamiseen.

Esitiedot: Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteiden hallinta on kurssin suorittamisen kannalta erittäin suositeltavaa. Lisäksi oletetaan osattavaksi joko C#-, C- tai C++-kielen ohjausrakenteet. Kurssi ”Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet” antaa hyvän pohjan tämän kurssin suorittamiselle.

Testi:

Kurssi auttaa valmentautumaan Oraclen Certified Java Associate (OCJA)-, Certified Java Programmer (OCJP)- ja Certified Java Developer (OCJD) -tutkintoihin. Vastaavat testinumerot ovat 1Z0-803 (OCJA, Java 7) / 1Z0-850 (OCJA, Java 5/6) / 1Z0-804 (OCJP, Java 7) / 1Z0-851 (OCJP, Java 6) / 1Z0-855 (OCJD). Valmentautumisen tueksi suosittelemme lisäksi kurssia  ”Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet”.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. PÄIVÄ

Java-kielen erityispiirteitä
 • tärkeimmät teknologiat, JDK-versiot ja työkalut
 • paketit (package) ja niiden käyttö
 • sisäluokat
 • javadoc
 • annotaatiot (metadata): syntaksi ja Java-kielen perusannotaatiot
 • Enum-tyypit ja varargs
 • Java 8: sulkeumat (closure)
Javan peruskirjastot
 • System, Console ja Class
 • kaikkien luokkien kantaluokka: Object ja sen metodit
 • String ja merkkijonojen käsittelyn perusmetodit
 • merkkijonojen yhdistäminen: StringBuilder
 • merkkijonokäsittelyn tehokkuuskysymykset

2. PÄIVÄ

Javan peruskirjastot jatkuu…
 • primitiivityyppien käsittelyluokat, muunnokset
 • kokoelmaluokkien tyypit: Collection, List, Set ja Map
 • generics: käyttö
 • generics: oman metodin tai tyypin luominen
 • Iterator-rajapinta ja sen käyttö
 • List-rajapinnan toteutukset ja toiminnan erot
 • Set-kokoelmien käyttö
 • Map-tyypit ja niiden erot
 • muunnokset kokoelmien ja taulukoiden välillä
 • aakkostaminen
 • kokoelmien algoritmien suorituskyky ja oikean kokoelman valinta
 • päivämäärätiedon tallentaminen: Date
 • päivämäärien käsittely: Calendar-luokat
 • päivämäärien lukeminen ja muotoilu: DateFormat-luokka

3. PÄIVÄ

Poikkeukset
 • virhetilanteiden hallinta poikkeuksilla
 • omien poikkeusluokkien luonti
 • sovelluspoikkeus vs. järjestelmäpoikkeus
JUnit-yksikkötestaus
 • yksikkötestauksen käsitteet
 • yksikkötestien kirjoittaminen JUnitilla
 • testien suorittaminen
Lokalisointi
 • lokalisoinnin perusluokat: Locale ja ResourceBundle
 • lokalisoitujen merkkijonojen määrittäminen .properties-tiedostoissa tai Java-koodissa
 • muotoilun apuluokat: NumberFormat, MessageFormat ja ChoiceFormat
JDBC-tietokantakäsittely
 • ajurit ja niiden konfigurointi
 • peruskäsitteet: yhteys, lause, tulosjoukko
 • PreparedStatement
 • transaktiot
Liite: Työkalut – Apache Ant ja Apache Maven
 • ominaisuudet
 • suorittaminen
 • konfiguroinnin perusteet

 

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , ,

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
9
2400,00  + alv./VAT

Tutustu myös

Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet Sekä perussyntaksi että oliopiirteet

Kurssillamme opit olioajattelua tarkkaan mietittyjen käytännön harjoitusten kautta.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Moderni Java EE -sovellus

Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa. Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen - modernisti JavaScript-käyttöliittymällä. Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta.
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Java SE 8 Programming

Develop your skills with the Java language and prepare for the Oracle Certified Professional exam
Seuraava ajankohta
Sijainti
Vaativuus
Arvostelut

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

 • tommi.terasvirta@sovelto.fi
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist

Kouluttaja


Matti Isoviita

Matti Isoviita

 • matti.isoviita@sovelto.fi

Java-kouluttaja Matti Isoviita on toiminut sovelluskehittäjänä 70-luvulta lähtien ja viimeiset 17 vuotta java-ohjelmistoympäristöjen parissa. Matista ohjelmointityö on ollut aina palkitsevaa ja oman haasteensa ja hauskuutensa siihen on tuonut oliopohjainen lähestymistapa. Aloittaessaan ohjelmoijana pankissa Matilla oli työvälineinä cobol, pari hyllymetriä manuaaleja, koodauslomakkeet ja terävä lyijykynä.

Tänään ohjelmointityö on Internettiin julkaistujen ratkaisujen ja alati kehittyvien frameworkkien ansiosta täysin toisenlaista. Sovelluskehittäjä voi valita kulloiseenkin ongelmaan sopivan teknologian ja keskittyä varsinaisen sovelluksen toteutukseen tarvitsematta uhrata kohtuuttomasti aikaa triviaalien, mutta usein työläiden sovellusosuuksien toteutukseen.

Sovelton kursseilla Matti opastaa sinua sisälle oliopohjaiseen sovelluskehitykseen, javaan ohjelmointikielenä ja auttaa sinua perehtymään alalla vallitsevaan asemaan nousseisiin sovellusten toteutuskäytäntöihin.