Java-ohjelmointi

Java-ohjelmoija tarvitsee työssään kymmeniä kirjastoluokkia ja monet niistä toistuvat lähes kaikessa koodissa. Harvinaisten kirjastojen osalta “coding by Google” on tehokasta, mutta nämä tulee osata!

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Opi Javan kivijalkataidot

Olet juuri tutustumassa Java-kursseistamme pitkäikäisimpään ja suosituimpaan! Syy suosioon on selvä: Kurssille on suodatettu noin viidentoista vuoden aikana juuri sellainen sisältö, jota sinä tarvitset modernissa Java-kehityksessä – oli kyse sitten Java EE -palvelinohjelmoinnista, Spring Boot kehityksestä tai Android-koodauksesta.

Osaatko:

 • Valita oikean kokoelman eri tilanteissa?
 • Käyttää Stream APIa esimerkiksi kokoelman datan läpikäymiseen
 • Yhdistää suuria merkkijonomääriä tehokkaasti?
 • Kirjoittaa hyvän tyylin mukaisen JUnit-yksikkötestin?
 • Lokalisoida virkkeen, jonka taivutus vaihtelee eri monikkomuodoissa?
 • Hakea dataa tietokannasta?

Kurssin jälkeen osaat!

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tulevat osallistumaan Java-pohjaisten sovellusten toteuttamiseen.

 

Esitiedot: Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteiden hallinta on kurssin suorittamisen kannalta erittäin suositeltavaa. Lisäksi oletetaan osattavaksi joko C#-, C- tai C++-kielen ohjausrakenteet. Kurssi “Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet” antaa hyvän pohjan tämän kurssin suorittamiselle.

Testi: Kurssi auttaa valmentautumaan sertifiointeihin Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCAJP) ja Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (OCPJP). Vastaavat testinumerot ovat 1Z0-808 (OCJA, Java 8)  / 1Z0-809 (OCJP, Java 8) / 1Z0-813 (Upgrade to Java SE 8 OCP). Valmentautumisen tueksi suosittelemme lisäksi kurssia  “Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet”, asiakaskohtaisena järjestämme myös sertifiontitestiin preppauskoulutusta.

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. PÄIVÄ

Java-kielen erityispiirteitä
 • Tärkeimmät teknologiat, JDK-versiot ja työkalut
 • Paketit (package) ja niiden käyttö
 • Javadoc
 • Enum-tyypit ja varargs
Javan peruskirjastot
 • System, Console ja Class
 • Kaikkien luokkien kantaluokka: Object ja sen metodit
 • String ja merkkijonojen käsittelyn perusmetodit
 • Merkkijonojen yhdistäminen: StringBuilder
 • Merkkijonokäsittelyn tehokkuuskysymykset
 • Primitiivityyppien käsittelyluokat, muunnokset
Poikkeukset
 • Virhetilanteiden hallinta poikkeuksilla
 • Omien poikkeusluokkien luonti
 • Poikkeusten ketjuttaminen
 • Sovelluspoikkeus vs. järjestelmäpoikkeus
IO ja tiedostokäsittely
 • Paketit java.io, java.nio ja java.nio.file
 • Tietovirrat, lukijat ja kirjoittajat
 • Polut
 • Tiedostojen luku ja kirjoitus
 • Tiedostojen hallinta
 • Hakemistojen listaus
Kokoelmat
 • Kokoelmaluokkien tyypit: Collection, List, Set ja Map
 • Kokoelmien apuluokat: Collections ja Arrays
 • List-rajapinnan toteutukset ja toiminnan erot
 • Generics: oman metodin tai tyypin luominen
 • Iterator-rajapinta ja sen käyttö

2. PÄIVÄ

Kokoelmat jatkuu…
 • Set-kokoelmien käyttö
 • Map-tyypit ja niiden erot
 • muunnokset kokoelmien ja taulukoiden välillä
 • Järjestäminen ja vertailu
 • kokoelmien algoritmien suorituskyky ja oikean kokoelman valinta
Lambdat
 • Functional interface
 • Lambdat vs. nimettömät sisäluokat
 • Lambda-lausekkeiden syntaksi
 • Lambda-lausekkeiden käyttö
Java 8 Stream API
 • Streamien peruskäsitteet
 • Streamin luonti
 • Olio-streamit vs. primitiivityyppien streamit
 • Toiminnallisuus, filtteröinti yms.
 • Päättävät toiminnallisuudet, koonti
 • Lambdojen ja metodiviittausten käyttäminen

3. PÄIVÄ

JUnit-yksikkötestaus
 • yksikkötestauksen käsitteet
 • yksikkötestien kirjoittaminen JUnitilla
 • testien suorittaminen
 • Hamcrest ja luettavammat testit
Kansainvälistäminen (I18n)
 • Terminologia: kansainvälistäminen/internationalisointi, kotoistaminen/lokalisointi, kielialue/lokale
 • Lokalisoinnin perusluokat: Locale ja ResourceBundle
 • Lokalisoitujen merkkijonojen määrittäminen .properties-tiedostoissa tai Java-koodissa
 • Kielialueen mukainen järjestäminen: Collation
 • Muotoilun apuluokat: NumberFormat, MessageFormat ja ChoiceFormat
Päivämääräkäsittely
 • Perusluokka: Date
 • Päivämäärien käsittely: Calendar
 • Päivämäärien muotoilu: DateFormat
 • Java 8 päivämäärät: LocalDate, LocalTime ja LocalDateTime
 • Päivämäärien muotoilu: DateTimeFormatter
 • Kestoa kuvaavat luokat: Period ja Duration
JDBC-tietokantakäsittely
 • Ajurit ja niiden konfigurointi
 • Peruskäsitteet: yhteys, lause, tulosjoukko
 • Tulosjoukkojen käsittely
 • PreparedStatement
 • Transaktiot
Liite: Työkalut – Apache Ant ja Apache Maven
 • ominaisuudet
 • suorittaminen
 • konfiguroinnin perusteet
Liite: Jar-tiedostot
 • Jar-tiedostojen luonti
 • Jar-työkalu
 • Manifest-tiedostot
 • Jar vs. war vs. ear
Liite: Säieohjelmointi
 • Thread
 • Runnable
 • Synkronointi
 • Executor framework
 • Callable ja Future

 

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Tutustu myös

Moderni Java EE -sovellus

Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa. Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen - modernisti JavaScript-käyttöliittymällä. Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta.
Vaativuus
Arvostelut
Seuraava ajankohta
Asiakaskohtaisena
Sijainti
-
Koulutusmuoto
Intensive - Luokka, Online - Kurssilive
Hinta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist