Java-ohjelmointi

Java-ohjelmoija tarvitsee työssään kymmeniä kirjastoluokkia ja monet niistä toistuvat lähes kaikessa koodissa. Harvinaisten kirjastojen osalta “coding by Google” on tehokasta, mutta nämä tulee osata!

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Java-ohjelmointi

Opi Javan kivijalkataidot

Olet juuri tutustumassa Java-kursseistamme pitkäikäisimpään ja suosituimpaan! Syy suosioon on selvä: Kurssille on suodatettu noin viidentoista vuoden aikana juuri sellainen sisältö, jota sinä tarvitset modernissa Java-kehityksessä – oli kyse sitten Java EE -palvelinohjelmoinnista, Spring Boot kehityksestä tai Android-koodauksesta.

Osaatko:

 • Valita oikean kokoelman eri tilanteissa?
 • Käyttää Stream APIa esimerkiksi kokoelman datan läpikäymiseen
 • Yhdistää suuria merkkijonomääriä tehokkaasti?
 • Kirjoittaa hyvän tyylin mukaisen JUnit-yksikkötestin?
 • Lokalisoida virkkeen, jonka taivutus vaihtelee eri monikkomuodoissa?
 • Hakea dataa tietokannasta?

Kurssin jälkeen osaat!

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tulevat osallistumaan Java-pohjaisten sovellusten toteuttamiseen.

 

Esitiedot: Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteiden hallinta on kurssin suorittamisen kannalta erittäin suositeltavaa. Lisäksi oletetaan osattavaksi joko C#-, C- tai C++-kielen ohjausrakenteet. Kurssi “Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet” antaa hyvän pohjan tämän kurssin suorittamiselle.

Testi: Kurssi auttaa valmentautumaan sertifiointeihin Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCAJP) ja Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (OCPJP). Vastaavat testinumerot ovat 1Z0-808 (OCJA, Java 8)  / 1Z0-809 (OCJP, Java 8) / 1Z0-813 (Upgrade to Java SE 8 OCP). Valmentautumisen tueksi suosittelemme lisäksi kurssia  “Java-kielen ja olio-ohjelmoinnin perusteet”, asiakaskohtaisena järjestämme myös sertifiontitestiin preppauskoulutusta.

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. PÄIVÄ

Java-kielen erityispiirteitä
 • Tärkeimmät teknologiat, JDK-versiot ja työkalut
 • Paketit (package) ja niiden käyttö
 • Javadoc
 • Enum-tyypit ja varargs
Javan peruskirjastot
 • System, Console ja Class
 • Kaikkien luokkien kantaluokka: Object ja sen metodit
 • String ja merkkijonojen käsittelyn perusmetodit
 • Merkkijonojen yhdistäminen: StringBuilder
 • Merkkijonokäsittelyn tehokkuuskysymykset
 • Primitiivityyppien käsittelyluokat, muunnokset
Poikkeukset
 • Virhetilanteiden hallinta poikkeuksilla
 • Omien poikkeusluokkien luonti
 • Poikkeusten ketjuttaminen
 • Sovelluspoikkeus vs. järjestelmäpoikkeus
IO ja tiedostokäsittely
 • Paketit java.io, java.nio ja java.nio.file
 • Tietovirrat, lukijat ja kirjoittajat
 • Polut
 • Tiedostojen luku ja kirjoitus
 • Tiedostojen hallinta
 • Hakemistojen listaus
Kokoelmat
 • Kokoelmaluokkien tyypit: Collection, List, Set ja Map
 • Kokoelmien apuluokat: Collections ja Arrays
 • List-rajapinnan toteutukset ja toiminnan erot
 • Generics: oman metodin tai tyypin luominen
 • Iterator-rajapinta ja sen käyttö

2. PÄIVÄ

Kokoelmat jatkuu…
 • Set-kokoelmien käyttö
 • Map-tyypit ja niiden erot
 • muunnokset kokoelmien ja taulukoiden välillä
 • Järjestäminen ja vertailu
 • kokoelmien algoritmien suorituskyky ja oikean kokoelman valinta
Lambdat
 • Functional interface
 • Lambdat vs. nimettömät sisäluokat
 • Lambda-lausekkeiden syntaksi
 • Lambda-lausekkeiden käyttö
Java 8 Stream API
 • Streamien peruskäsitteet
 • Streamin luonti
 • Olio-streamit vs. primitiivityyppien streamit
 • Toiminnallisuus, filtteröinti yms.
 • Päättävät toiminnallisuudet, koonti
 • Lambdojen ja metodiviittausten käyttäminen

3. PÄIVÄ

JUnit-yksikkötestaus
 • yksikkötestauksen käsitteet
 • yksikkötestien kirjoittaminen JUnitilla
 • testien suorittaminen
 • Hamcrest ja luettavammat testit
Kansainvälistäminen (I18n)
 • Terminologia: kansainvälistäminen/internationalisointi, kotoistaminen/lokalisointi, kielialue/lokale
 • Lokalisoinnin perusluokat: Locale ja ResourceBundle
 • Lokalisoitujen merkkijonojen määrittäminen .properties-tiedostoissa tai Java-koodissa
 • Kielialueen mukainen järjestäminen: Collation
 • Muotoilun apuluokat: NumberFormat, MessageFormat ja ChoiceFormat
Päivämääräkäsittely
 • Perusluokka: Date
 • Päivämäärien käsittely: Calendar
 • Päivämäärien muotoilu: DateFormat
 • Java 8 päivämäärät: LocalDate, LocalTime ja LocalDateTime
 • Päivämäärien muotoilu: DateTimeFormatter
 • Kestoa kuvaavat luokat: Period ja Duration
JDBC-tietokantakäsittely
 • Ajurit ja niiden konfigurointi
 • Peruskäsitteet: yhteys, lause, tulosjoukko
 • Tulosjoukkojen käsittely
 • PreparedStatement
 • Transaktiot
Liite: Työkalut – Apache Ant ja Apache Maven
 • ominaisuudet
 • suorittaminen
 • konfiguroinnin perusteet
Liite: Jar-tiedostot
 • Jar-tiedostojen luonti
 • Jar-työkalu
 • Manifest-tiedostot
 • Jar vs. war vs. ear
Liite: Säieohjelmointi
 • Thread
 • Runnable
 • Synkronointi
 • Executor framework
 • Callable ja Future

 

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Tutustu myös

-
Pyydä tarjous
Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa. Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen - modernisti JavaScript-käyttöliittymällä. Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta.

Vastuuhenkilö


Toni Ylärinne

Toni Ylärinne

Toni toimii Soveltolla senior-konsulttina. Hänellä on yli 20 vuoden kouluttaja- ja konsultointikokemus. Tonin erityisaloina ovat mm. Microsoft Azure, Azure-sovelluskehitys, Azuren AI-ominaisuudet, Web Front-end-kehitys: React, Angular ja Vue, REST API Design, BizTalk Server-, .NET- ja SharePoint-sovelluskehitys, C#, JavaScript ja TypeScript

Azure Developer Associate, Azure AI Engineer Associate, MCSD: App Builder, MCSA: Web Applications, MCTS: BizTalk Server, Certified Scrum Master, MCT, senior-konsultti.