Projektien johtaminen – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tämä projektien johtamisen tutkinto on esimieskoulutus, joka antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen projektijohtamisesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET), on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto.

Vaativuus
Arvostelut

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

 

Tämä projektijohtamisen koulutus antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen projektien johtamisesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Siinä osoitat osaamisesi omissa käytännön työtehtävissäsi.

Seuraava alkamisajankohta: 25.9.2019 (ilmoittaudu viimeistään 20.9.2019)

Osallistumismaksu: 2220€ (Ammatillinen näyttötutkinto on arvonlisäveroton)

Kesto: 18kk

Sisältö

Ilmoittaudu tästä

 

Johtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu:

 • projektiliiketoiminnan johtajille ja projektitoimiston vetäjille
 • kehitys- ja projektijohtajille
 • hankejohtajille ja -päälliköille
 • projektipäälliköille, joilla on vahvaa käytännön kokemusta johtamisesta.

Koulutusohjelma antaa uusia työkaluja, varmuutta ja osaamista projektien johtamiseen. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Markkinointi-Instituutin, Sovelton ja Projektiyhdistyksen kanssa.

Tässä tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Opintojen aikana kehität oman työyhteisösi käytäntöjä. Syvennyt organisaation projektien johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, jossa koulutus räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa voit huomioida myös työnantajasi tavoitteet. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun Markkinointi-instituutin ohjaajalta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi. Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Johtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen

Aloituswebinaari 25.9.2019 klo 14–16 (videokokoustyökalu, Zoom)

 • Projektijohtaminen tänään ja koulutusohjelman esittely.

Minä johtajana 11.10.2019

 • Henkilökohtainen DISC -johtajuusprofiili (DiSC Work of Leaders)
 • Itsetuntemus ja kommunikaatio
 • Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma.

Ihmisten johtaminen projekteissa 12.–13.11.2019

 • Tavoitteen ja tehtävän asettaminen
 • Johtamistilanteet ja erilaiset johtamistyylit
 • Vuoropuhelu, onnistumisen seuranta ja palaute projekteissa

Projektien strateginen johtaminen 10.12.2019

 • Liiketoimintastrategian ohjaava voima
 • Kehityshankkeiden johtaminen
 • Projektikulttuurin kehittäminen

Valinnaisia tutkinnon osia tukevat kurssit
Seuraavista valitaan kaksi tutkinnon osaa ja niihin liittyvä koulutus (enintään 4 koulutuspäivää).

1. Projektin johtaminen -tutkinnon osa

Projektin organisointi 22.1.2019

 • Arvon tuottaminen ja sidosryhmien hallinta
 • Muutosten ja riskien hallinta
 • Yhteinen tilannekuva ja projektiviestintä

Projektien ketterä toteuttaminen 11.2.2020

 • Ketterän tiimin johtaminen
 • Kokeilukulttuuri, Agile, Lean ja Kanban -käytännöt.

2. Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen -tutkinnon osa

Projektituotannon johtaminen ja kehittäminen
Koulutuspäivät 17.–18.3.2020

 • Projektitoimisto
 • Ohjausryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Projektijohtamisen työvälineet
 • Projektikyvykkyyden varmistaminen

3. Työyhteisön kehittämisen johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 29.10. ja 5.11.2019

 • Toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja niiden antamia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämistyöhön sekä työvälineitä lähteä viemään eteenpäin uuden työn ajattelutapaa omassa organisaatiossasi. Tuotoksena kehittämissuunnitelma omalle organisaatiolle, yritykselle tai vastuualueelle.

4. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 23.1. ja 5.2.2020

 • Henkilöstön suorituksen, osaamisen ja hyvinvoinnin johtaminen strategisella ja operatiivisella tasolla. Tuotoksena kehittämissuunnitelma omalle organisaatiolle, yritykselle tai vastuualueelle.

5. Strategiatyön johtaminen -tutkinnon osa
Koulutus- ja työpajapäivä 4.12.2019

 • Kilpailukykyisen strategian rakentaminen omassa työssä.

6. Asiakkuuksien johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivä 2.4.2020 sekä Digiajan asiakas -verkkokurssi.

 • Asiakkaan ostoprosessi, asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen. Tuotoksena suunnitelma asiakkuuksien kehittämiseksi.

7. Talouden johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 22.11. ja 13.12.2019

 • Tunnuslukujen analysointi ja raportointi, tilinpäätöksen tulkinta. Tuotoksena kehittämissuunnitelma talouden kehittämiseksi.

 

Koulutuspäivät

Koulutuspäivät yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Laajuus

Tutkinnon suunniteltu kesto on maksimissaan 18 kk. Siihen sisältyy koulutuspäiviä, sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti.

Sinulle räätälöidään yksilöllinen opiskelusuunnitelma. Koulutuspäiviin valmistaudutaan ennakkomateriaalin tai -tehtävien avulla. Varsinaiset koulutuspäivät ovat inspiroivia kohtaamisia, jossa pääpaino on yhdessä oppimisessa. Etäjaksoilla edistetään projektitöitä, jotka ovat omia työtehtäviä.

Osallistumismaksu sisältää tutkinnon suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

 

Osallistumismaksu 2220 € laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Markkinointi-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta. Markkinointi-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.

 

Avainsanat:

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Pasi Lehtiniemi

Pasi Lehtiniemi

Pasi on kokenut liiketoimintajohtaja ja johtajuuden kehittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projekti- ja palvelujohtamisesta sekä esimiestyöstä. Pasi on vastannut lukuisten kriittisten muutoshankkeiden toteuttamisesta vaativissa toimintaympäristössä.

Pasi valmentaa laajalla skaalalla projektijohtamista ja ja esimiestyötä. Erityinen asiantuntemus kohdistuu tietojohtamiseen sekä ihmisten johtamisen Leadership-taitojen ja tiimidynamiikan kehittämiseen.

Kouluttajasertifioinnit: The Ken Blanchard Companies: Self Leadership, The SLII Experience™, Coaching Essentials, Building Trust, Team Leadership, Leading People Through Change, Optimal Motivation, Legendary Service,  Wiley: Everything DiSC®, DiSC® Work f Leaders, The Five Behaviors™.