Ketterä ja tutkiva testaus

Kurssin aikana laajennetaan testauksen työkalupakkia ketterän ja tutkivan testauksen näkökulman avulla. Kurssin jälkeen osallistuja kykenee ajattelemaan ja toteuttamaan testauksen peruselementtejä ketterässä ympäristössä hyödyntämällä myös tutkivaa testausta. Osallistuja osaa myös perustella sekä suunnitelmavetoisen että ketterän ja tutkivan testauksen hyötyjä.

Vaativuus
Arvostelut
1800,00 
+ alv./VAT

Pahoittelemme mutta tiedossa ei ole seuraavia kurssipäiviä.
Ole hyvä ja ole yhteydessä myyntiin: 020 7776 670 tai myyntipalvelu@sovelto.fi

Jos käytät kehityksessä ketteriä menetelmiä, vaatii myös testaaminen ketteryyttä

Ketterä ja tutkiva testaus -kurssi on tarkoitettu ohjelmistotestaajille, ohjelmistosuunnittelijoille, projektipäälliköille tai testausvastuussa oleville henkilöille. Myös testausprosessin hallinnasta tai osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita.

Kun ohjelmistoprojekti käyttää jotakin ketteräksi luokiteltua prosessia (esim. Scrum), täytyy myös testauksen muuttua ketterämmäksi. Jotkin ohjelmistokehitysmallit (kuten Extreme Programming eli XP) sisältävät itsessään useita ketteriä testauksen toimintatapoja. Näitä tapoja täydentämään tarvitaan usein muita testauksen menetelmiä sovellettuna.
Esitiedot: Kurssin osallistujilta toivotaan kokemusta testauksesta tai testauksen johtamisesta, koska kurssi antaa virikkeitä peilata omia kokemuksiaan muiden ammattilaisten kanssa.

Sisältökokonaisuudet

Katsaus ketteriin prosessimalleihin

 • Scrum, Extreme Programming (XP), Lean development
 • Dynamic Systems Development
 • Feature Driven Development
 • Inkrementaalisia ja iteratiivisia prosesseja

Suunnitelmavetoinen vs. ketterä

 • Arvojen ja kulttuurien vertailua
 • Kriittiset tekijät

Ketterän testauksen suunnittelu

 • Prosessimallille ominaiset testaustoimintatavat
 • Testauksen suunnittelu em. testaustoimintatapoja hyödyntäen
 • Testauksen laajentaminen uusille testaustasoille
 • Ennalta suunniteltavat asiat: test back log
 • Yksikkötestien suunnittelu (TDD)
 • Testausautomaatio

Roolitus

 • Integroidun tiimin merkitys
 • Koodaajan omaan testaukseen panostus
 • Testaajaksi erikoistuminen

Ketterä mittaaminen

 • Projektinhallinnalliset mittarit vs. Iteraatio-/sprinttikohtaiset mittarit
 • Arviointi vs. faktapohjaisuus

Perustiedot tutkivasta testauksesta

 • Käsitteet ja läheiset tekniikat

Tutkivan testauksen hyödyt

 • Tutkiva testauksen hyödyt testauksen suunnittelun kannalta mm. hyödynnetään testauksen aikainen testauskokemus testauksen suunnittelussa
 • Milloin perinteinen käsikirjoitettu testaus on vahvoilla

Tutkivan testauksen valmistelu ja suorittaminen

 • Testausistunnot
 • Testitapausten tekeminen
 • Kurinalainen raportointi ja ammattimainen työskentely

Tutkivan testauksen johtaminen

 • Tutkiva testaus johdon ja osaamisen hallinnan näkökulmasta
 • Miten tutkiva testaus tukee testausosaamisen kehittymistä
 • Tilanteet, jolloin tutkivaa testausta kannattaa soveltaa

Tutkivan testauksen ajattelutaidot

 • Tutkivassa testauksessa tarvittavien omien oppimis- ja ajattelutaitojen kehittäminen
 • Kyseenalaistustaito, tiedon analysointitaito, taito arvioida omaa toimintaa jne.

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
1800,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

 • tommi.terasvirta@sovelto.fi
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist