Moderni Java EE -sovellus

Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa. Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen – modernisti JavaScript-käyttöliittymällä.

Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta.

Vaativuus
Arvostelut
3pvä
Kesto
2400,00 
Ajankohta:
Sijainti:
Ilmoittaudu viimeistään 22.01.2018
Puhuttu kieli: Suomi

Valitettavasti kyseinen kurssi on jo täynnä, kokeilethan toisella ajankohdalla tai sijainnilla.

Agenda

Web-palveluiden käyttö mobiili- ja tablettilaitteilla on nopeasti yleistynyt ja siksi uusien web-sovellusten käyttöliittymän toteutuksena ovat usein JavaScript ja Ajax-kutsut. Tästä syystä Java EE -palvelimella perinteiset web-kehykset, kuten JavaServer Faces korvataan yhä useammin JAX-RS-palveluilla.

Kurssin harjoituksissa rakennetaan vaiheittain kokonainen, uusimpia Java EE -versioita (6 ja 7) hyödyntävä sovellus. Kurssin päätarkoituksena on opettaa Java EE:n tekniikat sillä tarkkuudella, että kurssin jälkeen kurssilainen pystyy suoraan osallistumaan Java EE -projekteihin. Lisäksi tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva siitä, miten Java EE:n eri tekniikoita nykyisellään kannattaa hyödyntää sovelluksen osana.

Koulutus sopii kaikille Java-ohjelmoijille, jotka ovat siirtymässä Java EE -kehitykseen.

Esitiedot: Java-osaaminen sekä mielellään web-ohjelmointiosaaminen jollakin tekniikalla.

Testi: Kurssi auttaa seuraaviin Oraclen testeihin valmistautumisessa: Java EE 6 EJB Developer (1Z0-895) / Java EE 5 Business Component Developer (1Z0-860) / Java Persistence API Developer (1Z0-898) / Enterprise Architect (1Z0-864). Testien laajuudesta johtuen ne vaativat kurssin lisäksi merkittävän määrän omaa opiskelua.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. päivä

Yleiskuva: Java EE 6 ja 7
 • datan käsittely: Java Persistence API (JPA) 2.x
 • business-palvelutaso: Enterprise JavaBeans (EJB) 3.x
 • web-taso: Servlet 3.x/JSP 2.x
 • web-taso: JavaServer Faces (JSF) 2.x
 • yleiset palvelut: Managed Beans 1.0
 • yleiset palvelut: CDI 1.x (Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform)
 • yleiset palvelut: Bean Validation 1.x
JPA:n perusteet
 • olioiden tallennustavat Javassa
 • JPA:n persistentti luokka ja tärkeimmät annotaatiot
 • kuvaustiedosto persistence.xml
 • EntityManager ja EntityManagerFactory
 • entiteettien käsittelyn operaatiot
 • transaktiomalli
JPA: Domain-mallin määrittely
 • entiteettien määrittely
 • kenttien määritteet
 • id-kenttien määrittely
 • optimistinen lukitus
 • entiteettien väliset relaatiot
 • tehokkuusnäkökulmia

2. päivä

JPA: Hakukieli
 • Java Persistence Query Language (JPQL) -syntaksi; käytetyimmät piirtet
 • natiivi-SQL-kyselyt
EJB: Perusohjelmointi
 • bean-tyypit (tilaton ja tilallinen) sekä containerin palvelut
 • sovelluksen asentaminen ja WAR-paketointi
 • tilaton bean: toimintamalli, elinkaari ja business-metodit
 • JNDI ja asiakasohjelman luonti
 • resurssien välittäminen beanille
 • EJB-komponenttien testaaminen
 • tietoturva EJB-komponenteissa
EJB: Transaktiot
 • ylläpidolliset transaktiot (CMT)
 • usean komponentin muodostaman transaktion hallinta
 • poikkeuskäsittely ja transaktiot
EJB 3.1:n uudet piirteet
 • asynkroniset kutsut
 • singleton-bean
 • ajastinpalvelu

3. päivä

Validointi: Bean Validation
 • valmiit annotaatiot
 • ohjelmallinen validointi
 • oman validoijan luonti
 • kenttien välisen riippuvuuden toteuttaminen
CDI
 • Managed Bean
 • injektointi ja määrittäjät
 • Java EE -resurssien injektointi
 • tuottajametodit
 • vaihtoehdot (alternative)
 • määrittelyalueen (context) hallinta
 • tapahtumat ja niiden kuuntelijat
 • interceptorit ja decoratorit
REST ja JAX-RS
 • REST-tyyppisen liikennöinnin käsite
 • palvelun ohjelmoinnin annotaatiot
 • palvelun asentaminen
 • asiakkaan toteuttamisen vaihtoehdot

 

Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Agenda

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
8
2400,00  + alv./VAT

Vastuuhenkilö


Tommi Teräsvirta

Tommi Teräsvirta

 • tommi.terasvirta@sovelto.fi
Tommi on ohjelmistokehitykseen liittyvän kouluttamisen ja konsultoinnin rautainen ammattilainen. Tommilla kouluttajaura alkoi vuonna 1997 Java-koulutuksilla. Hän on toiminut ohjelmistoalalla useissa haastavissa tehtävissä, mistä saatua kokemusta hän pystyy hyödyntämään niin Full stack Web-kehityksessä kuin sulautettujen järjestelmien ja käyttöjärjestelmien alueilla. Tommilta löytyy sertifioitua osaamista niin Microsoft-ympäristöön, kuin Java ja C++ -kieliinkin liittyen. Lähellä sydäntä ovat myös mobiilit alustat, avoin lähdekoodi ja Linux. Tommi on erittäin pidetty kouluttaja. Hän onnistuu koulutuksissaan innostamaan aiemmin koodausta karttaneen oppilaan koodauksen salojen mielenkiintoiseen maailmaan. Tommi on konsultoinut ja kouluttanut niin koti- kuin ulkomaillakin.
MCTS, Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer, TOGAF® Foundation Certificate, Certified QT Specialist

Kouluttaja


Matti Isoviita

Matti Isoviita

 • matti.isoviita@sovelto.fi

Java-kouluttaja Matti Isoviita on toiminut sovelluskehittäjänä 70-luvulta lähtien ja viimeiset 17 vuotta java-ohjelmistoympäristöjen parissa. Matista ohjelmointityö on ollut aina palkitsevaa ja oman haasteensa ja hauskuutensa siihen on tuonut oliopohjainen lähestymistapa. Aloittaessaan ohjelmoijana pankissa Matilla oli työvälineinä cobol, pari hyllymetriä manuaaleja, koodauslomakkeet ja terävä lyijykynä.

Tänään ohjelmointityö on Internettiin julkaistujen ratkaisujen ja alati kehittyvien frameworkkien ansiosta täysin toisenlaista. Sovelluskehittäjä voi valita kulloiseenkin ongelmaan sopivan teknologian ja keskittyä varsinaisen sovelluksen toteutukseen tarvitsematta uhrata kohtuuttomasti aikaa triviaalien, mutta usein työläiden sovellusosuuksien toteutukseen.

Sovelton kursseilla Matti opastaa sinua sisälle oliopohjaiseen sovelluskehitykseen, javaan ohjelmointikielenä ja auttaa sinua perehtymään alalla vallitsevaan asemaan nousseisiin sovellusten toteutuskäytäntöihin.