Moderni Java EE -sovellus

Java EE on kokonaisuus. Laaja kokonaisuus. Spesifikaation versio 7 luettelee 30 eri teknologiaa. Älä käytä aikaasi tekniikkakohtaiseen silpputietoon vaan opettele kerralla arkkitehtuuri kannasta selaimeen – modernisti JavaScript-käyttöliittymällä.

Oletpa siirtymässä Java EE -projektiin tai etsimässä uusia EE-tuulia työurallesi, on ehdottomasti järkevintä selättää opiskelukynnys koulutuksen kautta.

Yksityiskurssin tiedustelu

 • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Moderni Java EE -sovellus

Web-palveluiden käyttö mobiili- ja tablettilaitteilla on nopeasti yleistynyt ja siksi uusien web-sovellusten käyttöliittymän toteutuksena ovat usein JavaScript ja Ajax-kutsut. Tästä syystä Java EE -palvelimella perinteiset web-kehykset, kuten JavaServer Faces korvataan yhä useammin JAX-RS-palveluilla.

Kurssin harjoituksissa rakennetaan vaiheittain kokonainen Java EE teknologioita hyödyntävä sovellus. Kurssin päätarkoituksena on opettaa Java EE:n tekniikat sillä tarkkuudella, että kurssin jälkeen kurssilainen pystyy suoraan osallistumaan Java EE -projekteihin. Lisäksi tarkoituksena on tarjota kokonaiskuva siitä, miten Java EE:n eri tekniikoita nykyisellään kannattaa hyödyntää sovelluksen osana.

Koulutus sopii kaikille Java-ohjelmoijille, jotka ovat siirtymässä Java EE -kehitykseen.

Esitiedot: Java-osaaminen sekä mielellään web-ohjelmointiosaaminen jollakin tekniikalla.

Testi: Kurssi auttaa seuraaviin Oraclen testeihin valmistautumisessa: Java EE 6 EJB Developer (1Z0-895) / Java EE 5 Business Component Developer (1Z0-860) / Java Persistence API Developer (1Z0-898) / Enterprise Architect (1Z0-864). Testien laajuudesta johtuen ne vaativat kurssin lisäksi merkittävän määrän omaa opiskelua.

 

Koulutuksen tarkempi sisältö:

1. päivä

Yleiskuva: Java EE versiot
 • datan käsittely: Java Persistence API (JPA) 2.x
 • business-palvelutaso: Enterprise JavaBeans (EJB) 3.x
 • web-taso: Servlet 3.x/JSP 2.x
 • web-taso: JavaServer Faces (JSF) 2.x
 • web-taso: WebSocket
 • yleiset palvelut: Managed Beans 1.0
 • yleiset palvelut: CDI 1.x (Contexts and Dependency Injection for the Java EE platform)
 • yleiset palvelut: Bean Validation 1.x
 • Java EE 8 uudet piirteet
REST ja JAX-RS
 • REST-tyyppisen liikennöinnin käsite
 • palvelun ohjelmoinnin annotaatiot
 • palvelun asentaminen
 • asiakkaan toteuttamisen vaihtoehdot
JPA:n perusteet
 • olioiden tallennustavat Javassa
 • JPA:n persistentti luokka ja tärkeimmät annotaatiot
 • kuvaustiedosto persistence.xml
 • EntityManager ja EntityManagerFactory
 • entiteettien käsittelyn operaatiot
 • transaktiomalli
JPA: Domain-mallin määrittely
 • entiteettien määrittely
 • kenttien määritteet
 • id-kenttien määrittely
 • optimistinen lukitus
 • entiteettien väliset relaatiot
 • tehokkuusnäkökulmia

2. päivä

JPA: Hakukieli
 • Java Persistence Query Language (JPQL) -syntaksi; käytetyimmät piirteet
 • natiivi-SQL-kyselyt
EJB: Perusohjelmointi
 • bean-tyypit (tilaton ja tilallinen) sekä containerin palvelut
 • sovelluksen asentaminen ja WAR-paketointi
 • tilaton bean: toimintamalli, elinkaari ja business-metodit
 • JNDI ja asiakasohjelman luonti
 • resurssien välittäminen beanille
 • EJB-komponenttien testaaminen
 • tietoturva EJB-komponenteissa
EJB: Transaktiot
 • ylläpidolliset transaktiot (CMT)
 • usean komponentin muodostaman transaktion hallinta
 • poikkeuskäsittely ja transaktiot
EJB lisäpiirteet
 • asynkroniset kutsut
 • singleton-bean
 • ajastinpalvelu

3. päivä

Sanomapalvelut
 • Message Driven Bean
 • Sanomien lähettäminen (JMS)
 • Sanomien vastaanottaminen (MDB)
Validointi: Bean Validation
 • valmiit annotaatiot
 • ohjelmallinen validointi
 • oman validoijan luonti
 • kenttien välisen riippuvuuden toteuttaminen
CDI
 • Managed Bean
 • injektointi ja määrittäjät
 • Java EE -resurssien injektointi
 • tuottajametodit
 • vaihtoehdot (alternative)
 • määrittelyalueen (context) hallinta
 • tapahtumat ja niiden kuuntelijat
 • interceptorit ja decoratorit

Katsaus web-käyttöliittymiin

 • Web-toteutusten perusteet: Servlet
 • Template-ohjelmointi: JSP
 • Kehykset: JSF

 

Avainsanat: , , , , , , , , , ,

 

Paikkoja jäljellä:
Ei paikkarajoitusta
Pyydä tarjous

Vastuuhenkilö


Toni Ylärinne

Toni Ylärinne

Toni toimii Soveltolla senior-konsulttina. Hänellä on yli 20 vuoden kouluttaja- ja konsultointikokemus. Tonin erityisaloina ovat mm. Microsoft Azure, Azure-sovelluskehitys, Azuren AI-ominaisuudet, Web Front-end-kehitys: React, Angular ja Vue, REST API Design, BizTalk Server-, .NET- ja SharePoint-sovelluskehitys, C#, JavaScript ja TypeScript

Azure Developer Associate, Azure AI Engineer Associate, MCSD: App Builder, MCSA: Web Applications, MCTS: BizTalk Server, Certified Scrum Master, MCT, senior-konsultti.